Uskallanko? Osaanko? Mistä saan apua? Kenen kanssa voin keskustella tiukan paikan tullen? Kotitilan jatkaminen voi herättää monenlaisia kysymyksiä tulevissa tai uransa alkutaipaleella olevissa tuottajissa. Koulutusohjelman tavoitteena on vahvistaa nuorten tuottajien ammatillista osaamista, itseluottamusta ja verkostoitumista sekä varmistaa tilojen sukupolvenvaihdokset.

Uusi koulutusohjelma on tarkoitettu 18-35 -vuotiaille kotieläintuotannosta kiinnostuneille ja se käynnistyy alkuvuodesta 2019. Koulutusohjelman osallistujat valitaan hakemusten perusteella. HKScanin sopimustuottajille ja heidän perheenjäsenilleen koulutusohjelma on maksuton vapaaehtoisia ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja lukuun ottamatta.  

Koulutusohjelma tarjoaa osallistujille työkaluja ja alan viimeisintä tietoa innovatiivisen ja menestyvän maatilan kehittämiseen ja johtamiseen. Kouluttajina toimivat HKScanin alkutuotannon ammattilaiset.   

Vertaistuki, paras tuki

Tärkeä osa ohjelmaa on verkostoitumisen mahdollisuuksien rakentaminen nuorille tuottajille – toistensa parhaille ymmärtäjille. Näitä mahdollisuuksia tarjoutuu koulutuspäivien ja tilavierailujen lomassa, mutta myös oman WhatsApp-ryhmän kautta.

– Ryhmässä on helppoa ja nopeaa vaihtaa kokemuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa niin päivittäisen työn haasteista kuin onnistumisista. Ajatuksena on, että kenenkään ei tarvitse tuntea jäävänsä yksin tiukankaan paikan tullen. Vertaistuki onkin usein se paras tuki, sanoo koulutuksen koordinaattori Tony Erlands HKScanista.

Katse tulevaisuuteen - ja yli rajojen

Kolmivuotiseksi suunniteltu Next Generation -koulutusohjelma koostuu luennoista ja verkkoseminaareista, joiden antia täydentävät vierailut menestyneillä, innovatiivisilla ja lähiaikoina investointeja tehneillä tiloilla. Esimerkkejä haetaan myös Suomen rajojen ulkopuolelta, ja koulutusohjelman kruunaa yhteinen Eurooppaan suuntautuva matka.  

-  Vuosittain vaihtuvia teemoja ovat esimerkiksi talous ja investoinnit, ruokinta ja kasvinviljely sekä tuotannon suunnittelu ja johtaminen. Pyrimme muokkaamaan koulutusohjelmaa osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Haluamme kuunnella nuoria tuottajia herkällä korvalla”, sanoo Erlands.

Tilojen parantuneiden tuotantotulosten ja tuottavuuden ohella tavoitteena on myös inspiroida ja kannustaa nuoria tuottajia valitsemallaan tiellä. Alalla menestyneiden yrittäjien tarinoiden ja kokemusten jakaminen on osa tätä työtä.  Koulutusohjelman haku on auki ja se päättyy 30.11.2018 Haku tammikuussa 2019 alkavaan koulutusohjelmaan päättyy 30.11.2018. Mukaan voi hakea lähettämällä HKScanin eläinhankintaan avoin hakemus, jossa hakija kertoo mm. taustastaan ja tulevaisuuden suunnitelmistaan sekä toiveitaan koulutukselta. Tarkemmat hakuohjeet ovat Next Generation – koulutusohjelman sivuilla: https://www.hkscan.com/fi/ng 

Strategiaa sanoista tekoihin

Tiivis yhteistyö tuottajien kanssa on yksi HKScanin Tilalta haarukkaan -strategian painopisteistä. Suomalaisessa lihantuotannossa on käynnissä raju rakennemuutos ja maatilojen määrä Suomessa vähenee. HKScan haluaa viedä rakennemuutosta eteenpäin aktiivisesti ja tukea Next Generation – koulutuksen avulla seuraavan sukupolven liiketoiminnan kehittämistä.