Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vieraili 17.-21.9. Team Finland -delegaation kanssa Etelä-Afrikassa. Matkaohjelman painopiste oli muun muassa elintarvikeviennin uusien mahdollisuuksien kartoittaminen. HKScanista vientimatkalle osallistui toimitusjohtaja Jari Latvanen.

– Suomalaisille elintarvikealan yrityksille korkealaatuisia ja puhtaita raaka-aineita arvostava Etelä-Afrikka on yksi potentiaalisimmista vientimarkkinoista.

Turvallisuuden ja puhtauden lisäksi suomalaisten elintarvikkeiden suurimpia vahvuuksia ovat innovaatiot ja uusimman teknologian käyttö elintarviketeollisuudessa, sanoo ministeri Jari Leppä.

HKScan vie Etelä-Afrikkaan tuotteita tällä hetkellä jo Tanskasta. Pidämme Etelä-Afrikkaa potentiaalisena vientikohteena myös Suomessa valmistettaville tuotteillemme. 

Tiesitkö tätä?

Vuonna 2016 käynnistyneellä Suomen hallituksen kärkihankkeella on edistetty suomalaisten elintarvikkeiden vientiä EU:n ulkopuolisille markkina-alueille, joiden avaaminen vaatii viranomaisten kesken käytäviä neuvotteluja. Uusien markkinoiden avaaminen edellyttää useissa maissa viranomaisten ja yritysten tiivistä yhteistyötä.

HKScan vie elintarvikkeita tällä hetkellä noin 50 maahan.