Henkilö ostamassa lounassalaattia katukahvilassa, food service

Liiketoiminta ja toimintaympäristö

Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä niistä valmistettuja tuotteita, kuten aterioita ja leikkeleitä. Kuluttajat tunnistavat tuotteemme ikonisista tuotemerkeistämme, joihin kuuluvat muun muassa HK®, Kariniemen® ja Rose®.

Kotimarkkinamme ovat Suomi ja Tanska. Tuotantoyksikkömme sijaitsevat kotimarkkinoillamme ja Puolassa, mikä mahdollistaa tuotantokapasiteetin tehokkaan ja joustavan käytön sekä synergiat tuotetarjooman kehittämiseksi.

Toimintaympäristö

Maailmanlaajuiset trendit vaikuttavat HKFoodsin toimintaympäristöön ja liiketoimintaan. Suoraan ja välillisesti HKFoodsin ja sen asiakkaiden liiketoimintaan vaikuttavia trendejä ovat esimerkiksi kuluttajiin ja talouteen liittyvät trendit.

Tiivis yhteistyö asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa auttaa meitä ennakoimaan esimerkiksi kuluttajien, elintarvikkeiden vähittäiskaupan, ruokateollisuuden ja food service -sektorin kehitystä, ja ohjaa kehittämään kaupallisesti menestyviä tuotevalikoimia.

hkscan_hetket_etatyolounas_0074_800px.jpg

Lihankulutukseen liittyvät trendit

Lihankulutus on pysynyt ennallaan HKFoodsin kotimarkkinoilla. Yli 90 prosenttia väestöstä kotimarkkinoillamme kertoo syövänsä lihaa. Maailmanlaajuisesti mitattuna lihankulutus jatkaa kasvuaan. On arvoitu, että kasvu jatkuu vielä ainakin seuraavan vuosikymmenen ajan. Euroopassa lihankulutus kasvaa muutaman prosentin vuodessa. Kasvu tulee ensisijaisesti broilerinlihasta.

Kuluttajatrendit

Ruoka on noussut aiempaa keskeisemmäksi osaksi elämää ja näkyväksi osaksi kuluttajien identiteettiä. Ruuasta keskustellaan paljon niin mediassa kuin sosiaalisissa verkostoissa. Terveyden, ravitsemuksen ja ruuan välinen yhteys on hyvä esimerkki näkyvästi mediassa esillä olevasta teemasta. Myös lihantuotannon ympäristövaikutukset kiinnostavat kuluttajia. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä kuluttajatrendeistä, jotka vaikuttavat HKFoodsin ja myös muun elintarviketeollisuuden liiketoimintaan.

  • Käsitys ateriasta muuttuu – välipalakulttuurin nousu
  • Ruoka rakentaa identiteettiä
  • Omaa hyvinvointia ja suoritusta mitataan
  • Vastuullisuudesta on tullut valtavirtaa
  • Pakkausten tulee suojata, viestiä ja olla ekologisesti kestäviä

hkscan_hetket_ruokaostoksilta_0092_800px.jpg

Asiakastrendit

Kauppa on murroksessa. Kaupan ja ravintoloiden raja hälvenee, mikä muuttaa ostokäyttäytymistä. Kiihtyvä kaupungistuminen on positiivinen indikaattori kivijalkakaupoille, etenkin jos ne onnistuvat räätälöimään asiakaskunnalleen sopivat palvelut ja valikoiman.

Kansainvälinen kilpailu ja digitalisoituminen haastavat perinteisiä, maakohtaisia vähittäiskauppaketjuja ja lisäävät hintakilpailua. Kaupan omat merkit ovat kasvattaneet osuuttaan ja vahvistaneet asemaansa myös tuoreen lihan osalta. Samalla kun sähköisten palvelujen lisääntyminen on uhka perinteiselle kivijalkakaupalle, tarjoaa verkko myös paljon mahdollisuuksia. Digitalisoituminen avaa kaupalle uusia tilaisuuksia kuluttajien kohtaamiseen, palvelemiseen ja vuorovaikutukseen. Ruuan laadusta, terveellisyydestä, alkuperästä ja vastuullisuudesta voidaan viestiä entistä nopeammin ja avoimemmin.

Elintarvikkeiden osalta verkkokauppa on HKFoodsin kotimarkkinoilla edelleen suhteellisen pienimuotoista. Elintarviketeollisuuden on kuitenkin löydettävä uusia tapoja työskennellä lähempänä avainasiakkaitaan, lisätä innovaatioita ja brändiensä näkyvyyttä sekä hakea kasvua kaupan omien merkkien rinnalla. Yksi vähittäiskaupan tärkeistä kilpailutekijöistä on sen tuoretuoteosastojen tarjoama laatu ja valikoima.

Lämmitettävät ruuat (ready to heat) kasvattavat suosiotaan suurkeittiöasiakkaiden keskuudessa. Myös valmiiksi kypsytetyt sous vide- ja hitaasti kypsytetyt slow cooked –tuotteet ovat kysyttyjä. Food service -toimialan trendit vastaavat pitkälti vähittäiskaupan kehitystä: mukaan otettavat (on the go) ruuat ovat entistä suositumpia, ja paikallista, pellolta pöytään jäljitettävää lihaa suositaan.

hkscan_hetket_ruokalahetti_0053_800px.jpg