Ruokahetket, dippailu

Sijoittajakalenteri ja IR-kontakti

HKFoodsin sijoittajaviestinnän tavoitteena on tarjota pääomamarkkinoille avointa ja luotettavaa tietoa yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä, minkä myötä sidosryhmät voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan HKFoodsista sijoituksena.

HKFoodsin tavoitteena on varmistaa, että kaikilla sidosryhmillä on tasapuolisesti riittävä ja oikea tieto yhtiöstä ja että tieto julkaistaan täsmällisesti ja ilman viiveitä. HKFoods noudattaa viestinnässään Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin sääntöjä sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

8.5.2024

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2024 

9.2.2023

Tilinpäätöstiedote 2022

Vko 11/2023

Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2022

18.4.2023

Yhtiökokous

10.5.2023

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023

9.8.2023

Puolivuosikatsaus 2023

8.11.2023

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023

9.2.2024

Tilinpäätöstiedote 2023

28.2.2024

Ylimääräinen yhtiökokous

viikko 11/2024

Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2023

18.4.2024

Yhtiökokous

8.5.2024

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024

7.8.2024

Puolivuosikatsaus 2024

6.11.2024

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2024

Hiljainen jakso

HKFoods noudattaa sijoittaja- ja mediayhteyksissään 30 vuorokauden pituista hiljaista aikaa (silent period). Hiljainen jakso edeltää tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsausten julkaisemista. Tänä aikana Yhtiö ei keskustele pääomamarkkinoiden tai tiedotusvälineiden edustajien kanssa tuloksesta tai siihen vaikuttavista tekijöistä.

Hiljainen jakso päättyy tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamiseen. Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, HKFoods julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

HKScan Jyrki Paappa

Sijoittajasuhteiden yhteyshenkilö

Konsernin talousjohtaja Jyrki Paappa
p. +358 505566512
etunimi.sukunimi@hkfoods.com