kalliolla

HKFoods on vastuullinen sijoituskohde

Vastuullisuus on HKFoodsin strategian peruspilari ja tuloksellisen liiketoiminnan edellytys. Vastuullisen ruokaketjun kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, johon HKFoodsin johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet. Vastuullisuustyön tulokset luovat arvoa myös liiketoiminnalle. Olemme saaneet tunnustusta vastuullisuustyöstämme useilta riippumattomilta tahoilta. Lisäksi raportoimme työstämme ja tavoitteistamme vuosittain ulkoisille portaaleille.

SBT CDP

Vahva sitoutuminen ilmastotyöhön

HKFoods on sitoutunut UN Global Compact -vastuullisuusaloitteeseen. Edistämme myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita osana vastuullisuusohjelmaamme.

Olemme eritelleet ensimmäisten pohjoismaalaisten ruokayritysten joukossa lyhyen aikavälin tavoitteet sekä teollisuudessa käytetylle energialle että maankäyttösektorille (Forest, Land and Agriculture = FLAG). Joulukuussa 2023 saimme SBTi:n hyväksynnän lyhyen aikavälin ja maaperään liittyvien päästöjen ilmastotavoitteillemme.

Uusi ilmastotavoitteemme on saavuttaa nettonolla kaikkien kasvihuonekaasupäästöjen osalta (net zero) vuoteen 2050 mennessä. Uudistetun päästölaskennan ja ilmastotavoitteemme avulla edistämme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja täytämme lisäksi uudet maankäyttösektorille asetetut vaatimukset.

Kuva someen 16052024

Yrityksemme on neljättä vuotta peräkkäin Financial Times Euroopan ilmastojohtajien listalla

Yrityksemme on valittu Financial Times -talousmedian European Climate Leaders -listaukseen vuosina 2021, 2022, 2023 ja 2024. Listalle päässeet 500 yritystä ovat vähentäneet eniten oman tuotantonsa päästöjä suhteessa liikevaihtoon vuosina 2017–2022, raportoineet ilmastovaikutuksista läpinäkyvästi ja sitoutuneet tieteeseen perustuviin SBTi-ilmastotavoitteisiin ja CDP-ilmastokyselyyn. Lue lisää täältä: 

Europe’s Climate Leaders 2024: interactive listing (ft.com)

ESG ratings

Vahva sitoutuminen ilmastotyöhön

HKFoods on sitoutunut UN Global Compact -vastuullisuusaloitteeseen. Edistämme myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita osana vastuullisuusohjelmaamme.

Olemme eritelleet ensimmäisten pohjoismaalaisten ruokayritysten joukossa lyhyen aikavälin tavoitteet sekä teollisuudessa käytetylle energialle että maankäyttösektorille (Forest, Land and Agriculture = FLAG). Joulukuussa 2023 saimme SBTi:n hyväksynnän lyhyen aikavälin ja maaperään liittyvien päästöjen ilmastotavoitteillemme.

Uusi ilmastotavoitteemme on saavuttaa nettonolla kaikkien kasvihuonekaasupäästöjen osalta (net zero) vuoteen 2050 mennessä. Uudistetun päästölaskennan ja ilmastotavoitteemme avulla edistämme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja täytämme lisäksi uudet maankäyttösektorille asetetut vaatimukset.  

ESG Transparency 1400

HKFoods mukana Nasdaq OMX Sustainability Finland -indeksissä

HKFoods on mukana Nasdaq OMX Sustainability Finland -indeksissä, johon on valittu Suomen johtavia vastuullisesti toimivia yrityksiä. HKFoods on myös ollut jo usean vuoden ajan Nasdaq Transparency Partner kiitoksena avoimesta vastuullisuusraportoinnista.