hkscan hetket ravintola 0177 hero kavennettu

Vastuulliset pakkaukset

Parhaat pakkaukset varmistavat elintarvikkeiden säilyvyyden, ovat helppokäyttöisiä, kierrätettäviä ja niissä käytetään pakkausmateriaalia vain sen verran, kuin on tarpeen.

Vastuullisten pakkausten tavoitteemme vuoden 2030 loppuun mennessä ovat:

  • 100 % kierrätettävät pakkaukset
  • 80 % pakkauksista uusiutuvia tai kierrätettyjä materiaaleja

Pakkausten tärkein tehtävä on suojata elintarvikkeita. Hyvä pakkaus on osa laadun ja tuoteturvallisuuden varmistamista. Toimiva pakkaus myös vähentää ruokahävikkiä. Huomioimme pakkauskehityksessä useita näkökulmia. Tärkeimpien tavoitteiden – kierrätettävyyden, muovin vähentämisen ja hiilijalanjäljen pienentämisen – lisäksi valintoihin vaikuttavat muun muassa ruuan säilyvyys, pakkauksen toimivuus ja houkuttelevuus, materiaalin uusiutuvuus sekä pakkaus- ja kierrätyskustannukset.

Pakkausten osuus tuotteidemme hiilijalanjäljestä on hyvin pieni. Kun kinkkupaketista jää parikin siivua syömättä, hävikistä aiheutuva negatiivinen ympäristövaikutus on reilusti pakkauksen hiilijalanjälkeä suurempi. Ruokahävikin vähentäminen on paras keino ympäristövaikutusten pienentämiseen.