HKScan Fair Way - ilmoituskanava

HKScan on sitoutunut toimimaan rehellisesti ja eettisesti kestävällä tavalla ja edellyttää samaa yhteistyökumppaneiltaan.

Toiminnan vastuullisuuden varmistamiseksi HKScanilla on käytössä väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen tarkoitettu kanava, jonka avulla pyritään ennakoimaan ja pienentämään riskejä.

HKScanin Fair Way whistleblow -ilmoituskanava antaa mahdollisuuden ilmoittaa yrityksen toimintaan liittyvästä väärinkäytösepäilystä. Sen kautta voi raportoida havainnoista, joissa yritykseen liittyvä toiminta ei ilmoittajan mielestä noudata lakeja tai HKScanin arvoja, toimintatapa- (Code of Conduct) tai muita ohjeita. 

Ilmoituskanavaan voi raportoida esimerkiksi epäilyn:

1. kirjanpito- tai tilintarkastusrikkomuksesta 
2. HKScanin eettisen toimintaohjeen (Code of Conduct), politiikkojen tai muiden ohjeiden vastaisesta toiminnasta 
3. pörssiyhtiöitä koskevien arvopaperimarkkinasäädösten rikkomuksista 
4. minkä tahansa muun HKScanin toimintoja koskevan lain tai viranomaissäätelyn vastaisesta toiminnasta.

 

Whistleblow-ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti

HKScanin ilmoituskanavan kautta kenellä tahansa on mahdollisuus kertoa yritystä tai sen toimintaa koskevasta huolesta luottamuksellisesti ja nimettömänä. Järjestelmä täyttää korkeat tietoturvallisuus- ja tietosuojavaatimukset. Vastaajan anonymiteetin varmistamiseksi ilmoituskanavaa hoitaa ulkopuolinen kumppani. 

Työntekijät tai muut huolenaiheista ilmoittavat henkilöt eivät saa joutua kostotoimien tai minkäänlaisen epäasiallisen käytöksen kohteeksi.

Lisää tietoa kanavasta ja tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemiseen ovat täällä: HKScanin Fair Way