Farm hero

Ilmastotyö maatiloilla

Tavoitteemme on kehittää ruokaketjuamme maatiloilta kuluttajille myös ympäristönäkökulmat huomioiden. Uudet tavat tuottaa ruokaa ovat osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Ilmastotekomme vähentävät päästöjä ja lisäävät hiilinieluja.

Kuljemme kohti tavoitettamme yhdessä sopimustuottajiemme ja muiden kumppaneidemme kanssa. Alkutuotannossa kohdistamme toimenpiteet erityisesti rehuntuotannon ja maankäytöstä aiheutuvien päästöjen pienentämiseen, joilla on suuri ilmastovaikutus. Peltoviljelyn resurssitehokkuuden ja hiilensidonnan edistäminen ovat toimien keskiössä.

Ilmastosuunnitelman painopisteet maatalouden ympäristövaikutusten pienentämisessä:

  • Pienennämme eläinten rehuntuotannon ilmastovaikutuksia optimoimalla lannoitteiden ja muiden tuotantopanosten käyttöä.
  • Edistämämme peltojen hiilensidontaa yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.
  • Kehitämme edellytyksiä lannan tehokkaammalle kiertotalouskäytölle esimerkiksi energiantuotannossa tai lannoitteena.
  • Kutsumme sopimustuottajamme ilmastokoulutukseen ja tarjoamme työkaluja kestävämmän lihantuotannon kehittämiseksi.

HKFoodsin sopimustuotantotiloilla on jo pitkään tehty työtä ilmastovaikutusten vähentämiseksi muun muassa lisäämällä lannan kiertotalouskäyttöä, ottamalla käyttöön aurinkoenergiaa ja edistämällä rehuntuotannon resurssitehokkuutta.

Alkutuotannon päästöjen pienentämiseen tarvitaan monipuolista osaamista, joten mukana on meidän ja sopimustuottajiemme lisäksi muita yrityksiä sekä asiantuntija- ja tutkimusorganisaatioita. Yhdessä tutkimme uusia tapoja ilmastovaikutusten pienentämiseksi ja skaalaamme hyvät käytännöt kaikille kotimarkkinoillemme ekosysteemiajatteluun perustuvalla toimintamallilla. 

hiilivuomittaus HKScan

Sensoreiden avulla uutta tietoa peltojen hiilensidonnasta

Olemme mitanneet pilottitiloilla kasvustojen hiilensidontaa vuodesta 2020. Tulosten mukaan hyvä kasvusto ja suuri lehtivihreän määrä kasvattavat pellon hiilensidontakykyä. Esimerkiksi kerääjäkasvit ja nurmet sitovat hiiltä pitkälle syksyyn. Mitä pidempään pellolla tapahtuu yhteyttämistä, sitä parempi se on ilmastolle ja ympäristölle.

Yksi peltohehtaari voi sitoa yli 50 kg hiilidioksidia tunnissa eli määrän, joka vastaa n. 300 km ajoa autolla.

 

herne pea HKScan

Arvo-kiertotalouslannoite lisää huoltovarmuutta

Biolan jalostaa Kariniemen kananpoikien kasvatuksessa syntyvästä lannasta uudentyyppistä Arvo-lannoitetta peltoviljelyyn. Karjanlantaa ja siitä jalostettuja tuotteita käyttämällä arvokkaat typpi- ja fosforiravinteet sekä orgaaninen aines saadaan tehokkaasti hyödynnettyä kiertotalousperiaatteen mukaisesti. Arvo-lannoite on täysin kotimainen eli se lisää myös huoltovarmuutta.

HKScanin pilottitiloilla on hyödynnetty Yaran satelliittipalvelua lannoituksen optimoinnissa.

Optimoimme pellon ravinteiden käyttöä uudella teknologialla

Esimerkiksi seitsemällä HKFoodsin sopimustilalla Suomessa hyödynnämme sensoreita ja satelliittiteknologiaa viljelykasvien täsmälannoituksessa. Uuden teknologian avulla tavoittelemme suuria satoja, joilla on pieni hiilijalanjälki.  

Heikki Puputti

Ilmastokoulutuksia tuottajillemme Suomessa

Koulutamme ilmastoystävällisiä viljelytapoja sopimustuottajillemme Suomessa. Tarjoamme sopimustuottajillemme konkreettisia viljelyneuvoja oman tilan hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Elovaaran tila ja biokaasulaitos

50 pilottitilaa Suomessa ja Tanskassa

Ilmastotyömme perustuu aitoihin tekoihin! Tutkimme ja kehitämme ilmastoystävällistä alkutuotantoa pilotttitiloilla. Skaalaamme parhaat käytännöt laajemmin sopimustuottajiemme käyttöön.