Ruokahetket, picnic

Ruokaa luontoa kunnioittaen

Valmistamme ruokaa maailman puhtaimman luonnon keskellä, vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista. Tavoitteemme on kehittää ruokaketjua maatilalta kuluttajille myös ympäristönäkökulmat huomioiden. Haastamme itsemme ja kumppanimme vastuullisemman ruuan puolesta.

Ympäristötyömme keskiössä ovat ilmastovaikutusten pienentäminen, vastuulliset pakkaukset ja luonnon monimuotoisuuden lisääminen. Haemme määrätietoisesti uusia ratkaisuja ympäristövaikutusten pienentämiseksi koko tuotantoketjussamme. 

Tavoitteemme on saavuttaa nettonolla kaikkien kasvihuonekaasujen päästöjen osalta (net zero) 2050 mennessä. 

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen merkittävä leikkaaminen on HKFoodsin ensisijainen tapa saavuttaa nettonolla vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi kasvihuonekaasujen leikkaamista on lisäksi täydennettävä kestävillä hiilenpoistoilla joko luonnon tai teknisten ratkaisujen avulla. Tarkoituksena on eliminoida jäljelle jääneet päästöt ja saavuttaa tällä tavoin päästöjen vaikutusten nollataso.

Maankäytön ja sen muutoksen sekä koko ruokaketjun päästöt huomioitu

HKFoodsin kokonaispäästöistä noin yksi prosentti syntyy yhtiön omassa toiminnassa ja 99 prosenttia ruokaketjun muissa osissa. Maankäytön ja sen muutoksen sekä koko ruokaketjun päästöjen huomiointi on siksi keskeistä.

SBTi:n hyväksyntä HKFoodsin (ent. HKScan) lyhyen aikavälin ja maaperään liittyvien päästöjen ilmastotavoitteille

HKFoods on ensimmäisten pohjoismaalaisten ruokayritysten joukossa eritellyt lyhyen aikavälin tavoitteet teollisuudessa käytetylle energialle (Industrial) ja maankäyttösektorille (Forest, Land and Agriculture = FLAG).  

Teollinen toiminta ja energia
HKFoods sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 1 ja 2 -kasvihuonekaasupäästöjään 42 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2022 lähtötasosta*. HKFoods sitoutuu myös vähentämään absoluuttisia scope 3
-kasvihuonekaasupäästöjään ostettujen hyödykkeiden ja palveluiden, polttoaineiden ja energiaan liittyvien toimenpiteiden, alkupään kuljetusten ja jakelun, loppupään kuljetusten ja jakelun sekä investointien osalta 42 prosenttia samalla ajanjaksolla*.

*Tavoiteraja sisältää bioenergian raaka-aineiden maaperään liittyvät päästöt ja hiilensidonnan.

FLAG
HKFoods sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 3 FLAG -kasvihuonekaasupäästöjään 30,3 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2022 lähtötasosta**. HKFoods sitoutuu myös metsäkadon torjuntaan niiden hyödykkeiden osalta, joita metsäkato koskee siten, että tavoitepäivämäärä on viimeistään 31. joulukuuta 2025.

**Tavoite sisältää FLAG-päästöt ja -hiilensidonnan.

Alkuperäinen englanninkielinen versio SBTi:n hyväksymistä HKFoodsin(ent. HKScanin) lyhyen aikavälin ilmastotavoitteista on täällä:  https://www.hkfoods.com/en/responsibility/environment/sbti-approval/