Lounas kahvilassa ystävien kesken - Elämä on jaettuna maukkaampaa

Matkamme monipuoliseksi ruokataloksi jatkuu

HKFoodsin pitkän aikavälin strateginen tavoite on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Nykyisessä poikkeuksellisessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä keskitymme  taloudellisen perustan vahvistamiseen sekä ydinliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen. Ydinliiketoimintaamme ovat liha, lihavalmisteet ja valmisruoat, joita ovat esimerkiksi ateriat, ateriakomponentit ja välipalat.

Tavoitteemme on kasvaa siipikarjatuotteissa, aterioissa, välipaloissa ja uusissa tuotekategorioissa sekä vahvistua kasvavissa ja uusissa myyntikanavissa. Lisäksi tavoitteemme on vastata toimintaympäristömme muutoksiin sekä asiakas- että kuluttajarajapinnassa. Haluamme vahvistaa suhdettamme kuluttajiin luotettujen brändiemme kautta ja uudistua kaupallisesti.

strategia_FI_5_2023.PNG

Luomme arvoa kuluttajalähtöisesti

HKFoodsin liiketoiminnan arvonluonnin keskeiset ajurit ovat kasvu ydinliiketoiminnassa nostamalla tuotteiden jalostusarvoa sekä vahvistamalla yhtiön omien brändien arvonluontikykyä. Esimerkiksi Tanskassa olemme toteuttaneet strategiaamme lisäämällä korkeamman jalostusasteen tuoreiden ja kypsien tuotteiden myyntiä.

Kumppanuudet tukevat strategista muutosta

Taloudellisten resurssiemme puitteissa haemme uutta kasvua ja tartumme strategiaa edistäviin liiketoimintamahdollisuuksiin. HKFoodsille kumppanuudet tarjoavat mahdollisuuden edetä uusille liiketoiminta-alueille nopeasti ja joustavasti. Suomessa kumppaneitamme ovat esimerkiksi Mäkitalon Maistuvat Oy ja Boltsi Oy. 

Straginen uudistuminen edellyttää parempaa kannattavuutta ja vahvempaa tasetta

Pitkän aikavälin strategian edistäminen edellyttää HKFoodsilta nykyistä vahvempaa tasetta. Taloudellisen liikkumatilan lisäämiseksi arvioimme jatkuvasti eri liiketoimintojen asemaa osana konsernia. Strategy (fi).JPG

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet