Frokost på café, med venner - Livet er bedre, når det deles

Vi giver livet mere smag - i dag og i morgen

HKFoods bliver til en alsidig fødevarevirksomhed i overensstemmelse med vores nye strategi.

HKFoods vigtigste strategiske mål er at forbedre rentabiliteten, så vi kan sikre forretningkontinuiteten og udvikle virksomheden.

Vores mål er at udvikle os til en alsidig fødevarevirksomhed og opnå en førende position inden for de vigtigste salgskanaler på vores hjemmemarkeder. Det er vigtigt for virksomheden at øge eksporten, især til Asien. HKFoods vil fortsætte bestræbelserne på at styrke sin markedsposition på de vigtigste eksportmarkeder.

Strategiske prioriteter

Skabe rentabel vækst i forbrugernes fødevarebevidsthed
Vi ønsker at vokse som fødevarevirksomhed inden for de nye salgskanaler og produktkategorier, som forbrugerne foretrækker. Vi vil benytte nye kommercielle koncepter og digitale løsninger.

Fremragende præstationer
Udvikling af vores processer og medarbejdernes kompetencer styrker forbrugernes og kundernes oplevelse, produktivitet, omkostningseffektivitet og rentabilitet.

Gå forrest, når det gælder større ansvarlighed
En bæredygtig drift er grundlaget for vores forretning. Sammen med vores partnernetværk vil vi opbygge et Agrofood-økosystem (læs mere på engelsk), der øger rentabiliteten og bæredygtighedsaftrykket i hele værdikæden, så vi kan opfylde forbrugernes og kundernes behov, der forandrer sig konstant.

Udvikle konkurrencedygtige landmænd
I samarbejde med vores kontraktlandbrug vil vi udvikle landmændenes konkurrenceevne med udgangspunkt i en ansvarlig primærproduktion af høj kvalitet og sikre, at de vigtige råvarer er tilgængelige, således at vi opnår en konkurrencemæssig fordel.

Vores styrker

HKScan_our strenghts_DK.jpeg

Langsigtede økonomiske mål

  • EBIT over 4 % af nettoomsætningen
  • Afkastningsgrad (ROCE) over 12 % af nettoomsætningen
  • Nettogearing mindre end 100 % og
  • Udbytte over 30 % af nettoresultatet.