Ruokahetket, lounas

Yhtiökokous

HKFoods Oyj:ssä ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.

Yhtiökokouskutsu julkaistaan pörssitiedotteena sekä yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa:

  • esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus
  • esitetään tilintarkastuskertomus
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
  • päätetään voitonjaosta
  • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • päätetään hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista
  • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
  • valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat
  • käsitellään muut mahdolliset asiat, kuten päätetään mahdollisten valtuutusten myöntämisestä hallitukselle

Osakepääoman muutokset sekä muutokset yhtiöjärjestyksessä ovat myös yhtiökokouksessa päätettäviä asioita. Niitä voidaan käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai tarvittaessa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai laki sitä muutoin edellyttää.

hkscan investors AGM2 800px

Yhtiökokous ja yhtiökokousmateriaalit

Lue lisää HKScanin yhtiökokouksesta ja katso materiaalia aiemmista yhtiökokouksista.


Lue lisää