Ruokahetket, lounastauko

Ilmastotyö omassa tuotannossa

Edistämme energia- ja materiaalitehokkuutta ja siirrymme uusiutuvaan energiaan.

Valmistamme ruokaa tuotantolaitoksissamme Suomessa ja Tanskassa. Oman tuotannon päästöillä tarkoitamme tuotannostamme aiheutuvia päästöjä, joita syntyy esimerkiksi tuotantolaitosten prosesseista, lämmityksestä ja jäähdytyksestä sekä työmatkoista. Nämä päästöt luokitellaan GHG-protokollan scope 1 ja 2 -tasoille. Ilmastopäästöjen lisäksi vähennämme muita tuotantomme ympäristövaikutuksia esimerkiksi edistämällä materiaalitehokkuutta.

HKScan Rauma pakkuu 2000

Ilmastopäästöt -30 % neljässä vuodessa

Vuosina 2019–2022 olemme vähentäneet oman tuotantomme päästöjä noin 30 % muuan muassa ottamalla käyttöön vihreää, uusiutuvaa sähköä sekä parantamalla energiatehokkuutta systemaattisesti. 

personnel ladies matala

100 % hiilineutraalia sähköä

Käytämme tuotantolaitoksissamme vain hiilineutraalia sähköenergiaa, jolle olemme hankkineet alkuperätakuut.  Tehostamme tuotantolaitostemme energiankäyttöä systemaattisesti ja teemme energiakatselmuksia tuotantolaitoksissamme löytääksemme keinoja energiatehokkuuden parantamiseen. 

HKScan Vantaa Logistics pieni

Ilmastotehokkaita investointeja

Huomioimme ilmastovaikutukset kaikissa investointipäätöksissämme. Teemme jatkuvasti tuotantolaitteistoihin investointeja, jotka samalla pienentävät tuotannon päästöjä. Olemme esimerkiksi investoineet energiatehokkuuteen useilla lämmön talteenottoa edistävillä projekteilla. 

Linkpingpaketeringkryddkorv pieni

Materiaalit hyötykäyttöön

Tehokkaalla materiaalien hyödyntämisellä pienennämme ympäristövaikutuksiamme merkittävästi. Vähennämme suunnitelmallisesti tuotannon hävikkiä ja ruokajätettä sekä hyödynnämme sivutuotteeksi kelpaavia materiaalivirtoja. Tuotantomme sivuvirtoja hyödynnetään monilla teollisuudenaloilla, esimerkiksi nahka-, rehu- ja lemmikkiruokateollisuudessa. Hyödyntämättömät eläinperäiset ainekset käytetään biokaasutuotantoon. Suomessa olemme sitoutuneet Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen.