HKScan on liittynyt mukaan Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen, jolla vähennetään ruoan ja ruokapakkausten ympäristövaikutuksia koko elintarvikealalla. Tehokas materiaalien käyttö pienentää merkittävästi yrityksen ympäristövaikutuksia.

- Materiaalitehokkuuden edistäminen on ollut meille jo pitkään jokapäiväistä työtä. Nyt olemme kiteyttäneet kuusi tärkeintä toimenpidettämme, joilla muun muassa vähennämme tuotannoissa syntyvää hävikkiä ja ohjaamme sivutuotteita hyötykäyttöön, HKScanin Suomen laatu- ja ympäristöjohtaja Anne Paloranta kertoo.

HKScan on sitoutunut seuraaviin materiaalitehokkuutta edistäviin toimenpiteisiin:

  1. Vähennämme tuotannosta syntyvän hävikin määrää seuraamalla järjestelmällisesti, mistä hävikkiä syntyy, ja puutumme epäkohtiin tehokkaasti.
  2. Vähennämme tuotannossa syntyvän pakatun biojätteen määrää seuraamalla hävikkiä tarkemmin. Seurannannalla pystymme nopeammin jäljittämään prosessin mahdolliset häiriöt ja pienentämään hävikkiä.
  3. Parannamme pakkausten kierrätettävyyttä ja pienennämme pakkausten kokoa.
  4. Ohjaamme sivutuotteeksi kelpaavat materiaalivirrat hyötykäyttöön rehu- ja eläinruokaraaka-aineeksi.
  5. Tehostamme sisäistä viestintää materiaalitehokkuudesta ja edistämme henkilöstön tietoisuutta materiaalitehokkuudesta.
  6. Kerromme kuluttajille selkeästi mm. pakkausten kierrätettävyydestä.

Sitoumuksella kohti kestävää kehitystä ja kiertotaloutta

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen keskeisiä tavoitteita ovat ruokahävikin vähentäminen, kierrätyksen lisääminen ja materiaalien käytön tehostaminen. Sitoumukseen liittyneet yritykset valitsevat toimenpiteet, joilla yhteisiin materiaalitehokkuutta edistäviin tavoitteisiin päästään. Sitoumus kannustaa yrityksiä innovatiivisuuteen toimintansa kehittämisessä. Materiaalien käytön tehostaminen parantaa myös suomalaisten yritysten kilpailukykyä.

Sitoumuksen vuosille 2019–2021 ovat allekirjoittaneet maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö yhdessä Elintarviketeollisuusliitto ry:n, Päivittäistavarakauppa ry:n ja Suomen Pakkausyhdistys ry:n kanssa. Yritykset liittyvät mukaan omilla sitoumuksillaan.

Elintarvikealan sitoumus kattaa huomattavan osan elintarvikeketjusta – elintarviketeollisuuden, päivittäistavarakaupan ja pakkausalan – joten se on yhteiskunnallisesti merkittävä. Esimerkiksi pakkauksia innovoimalla vaikutetaan ruokahävikin vähenemiseen elintarvikeketjussa, myös kotitalouksissa.

Yritykset raportoivat tekemistään toimenpiteistä vuosittain. Alan järjestöt ja ministeriöt seuraavat toiminnan vaikuttavuutta. Sitoumuksen avulla yritysten toimenpiteiden tuloksista saadaan koko alaa koskevaa mitattua tietoa.

Lisätietoa sitoumuksesta Motivan verkkosivuilta www.motiva.fi/matsit/elintarvikeala