kukka ja mehilainen

Olemme sitoutuneet lisäämään luonnon monimuotoisuutta ruokaketjussamme

Liitimme tavoitteen luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä ruokaketjussamme vastuullisuusohjelmaamme vuonna 2022. Meillä on hyvät mahdollisuudet edistää luonnon monimuotoisuutta pitkässä arvoketjussamme maatiloilta kuluttajille.

Luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutos linkittyvät vahvasti toisiinsa, joten päätimme asettaa tavoitteen luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Tavoite on erittäin tärkeä, ja olemme vielä alkuvaiheessa systemaattisessa luonnon monimuotoisuuden edistämisessä.

Luonnon monimuotoisuus on hyvin monitahoinen kokonaisuus, jonka vaikutusten mittaamiseen ei vielä ole yleisesti käytettyä ja yhtenäistä tapaa. Me HKFoodsilla seuraamme mittareiden kehittymistä aktiivisesti ja määrittelemme tarkemmat tavoitteet, toimenpiteet sekä mittarit luonnon monimuotoisuuden lisäämiselle myöhemmin. Kokonaisuuden ja vaikutusten ymmärtäminen on tärkeää ennen tarkemman toimenpidesuunnitelman laatimista.

Nykyisillä toimenpiteillä edistämme myös luonnon monimuotoisuutta maatiloilla, omassa tuotannossamme ja vastuullisella hankinnalla.

Omassa tuotannossamme keskiössä on ympäristövaikutusten vähentäminen luontoa kunnioittaen. Esimerkiksi tehokas vedenkäyttö ja huolellinen jätevesien käsittely tukevat luonnon monimuotoisuutta tuotantoyksiköidemme ympäristössä.

Vastuullisen hankinnan linjauksilla vähennämme käyttämiemme raaka-aineiden tuotannosta aiheutuvia vaikutuksia luontokatoon. Vastuullisuussertifioidun soijan ja palmuöljyn käyttäminen takaa raaka-aineiden tuotantoketjun olevan vastuullista ja tuottaja on auditoitu. Ruokaketjuissamme Suomessa käytetään vain vastuullisesti tuotettua soijaa. Olemme sitoutuneet 100-prosenttisesti vastuullisen soijan käyttöön vuoteen 2025 mennessä.