Työturvallisuus- ja hyvinvointisitoumukset

Jokainen johtoryhmämme jäsen on laatinut oman henkilökohtaisen sitoumuksensa, jossa he kertovat lupauksensa edistää HKFoodsin turvallisuus- ja hyvinvointikulttuuria.

Safety Wellbeing yhdessa pysty

Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen on jokapäiväistä työtä, jota teemme järjestelmällisesti kaikissa toimintamaissamme ja kaikissa yksiköissämme. Olemme osa toinen toisemme työympäristöä ja meillä kaikilla on mahdollisuus sekä velvollisuus vaikuttaa siihen, mihin suuntaan kehitämme sitä.

HKScan Juha Ruohola

Välitämme liikenneturvallisuudesta

 

HKFoodsin henkilöstön turvallisuuden parantaminen on minulle erittäin tärkeää. Sitoudun edistämään ja rakentamaan positiivista, ennakoivaa ja turvallista liikennekulttuuria toimimalla itse esimerkkinä ja edellytän samaa kaikilta kollegoiltani.

Tavoitteeni on, että meidän kaikkien työmatka töihin ja töistä kotiin on joka päivä turvallinen huolimatta siitä, kuljemmeko matkan kävellen, pyörällä tai autolla. Liikenneturvallisuus on meidän kaikkien yhteispeliä!

Juha Ruohola, toimitusjohtaja

HKScan Jari Leija

Meillä on velvollisuus puuttua

 

Minulle henkilöstömme turvallisuus työtehtävästä riippumatta on aina ollut keskeisessä roolissa. Meillä jokaisella tulee olla rohkeutta sanoa stop tilanteissa, joissa havaitsemme vaaroja, jotka aiheutuvat toiminnasta, koneista tai työympäristöstä. Meidän tulee kaikin keinoin välttää tilanteet, joista aiheutuu vaaraa itsellemme tai toisillemme.

Sitoudun omalla esimerkilläni rohkaisemaan hkscanilaisia pysäyttämään toiminnan, johon liittyy vakavia turvallisuusriskejä. Lisäksi kannustan kaikkia aktiiviseen ideointiin turvallisuuden parantamiseksi. Meillä jokaisella on oikeus turvalliseen työpaikkaan. 

Jari Leija, liiketoimintayksikön johtaja, Suomi

HKScan Jukka Nikkinen

Työskentelemme yhdessä

 

Nolla tapaturmaa on meidän kaikkien yhteinen tavoite HKFoodsissa. Saavutamme positiivisia tuloksia vain toimimalla yhdessä. Arvostan työkavereitani niin paljon, että haluan asettaa työpaikan turvallisuuden keskeiseen rooliin.

Sitoudun siihen, että työturvallisuus on jokaisen Tanskan johtoryhmän kokouksen asialistalla ensimmäinen käsiteltävä asia.

Jukka Nikkinen, liiketoimintayksikön johtaja, Tanska

HKScan Jyrki Paappa

Välitämme tasapainoisesta työelämästä

 

Uskon vahvasti, että ihmiset haluavat työskennellä yrityksissä, joissa turvallisuus ja työntekijöiden hyvinvointi otetaan vakavasti ja ne ovat osa jokapäiväistä toimintaa.

Sitoudun tukemaan hyvää työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa, joka mahdollistaa myös palautumisen.

Jyrki Paappa, talousjohtaja

HKScan Markku Suvanto

Välitämme arvoistamme

 

Vastuu työturvallisuudesta alkaa ylimmästä johdosta. Turvallinen työpaikka on lopputulos päätöksistä ja toimenpiteistä, joita toteutamme hyvää yhteistyötä tehden. HKFoodsin Code of Conduct sekä konsernin ja liiketoimintojen ohjeistukset kattavat keskeiset tekijät, joilla turvataan meidän kaikkien fyysistä ja henkistä turvallisuutta. Lisäksi kunnioitamme kaikessa mitä teemme kansallista ja EU:n lainsäädäntöä.

Turvallinen työpaikka on jokapäiväisiä tekoja – sinun ja minun! Sitoudun edistämään arvojamme: Innosta, Johda, Välitä ja Ota vastuu.

Markku Suvanto, hallintojohtaja