Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2022

HERO kuvat 6

Avainluvut 2022

Liikevaihto*

1 834 M€

2021: 1 645 M€

Vertailukelpoinen liiketulos*

9,7 M€

2021: 17,9 M€

 

Liiketoiminnan rahavirta

18,9 M€

2021: 54,6 M€

 

Nettovelkaantumisaste

124,4 %

2021: 95,2 %

Liikevaihto, M€*

HKScan 2022 LIIKEVAIHTO

* Jatkuvat toiminnot Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa

Vertailukelpoinen liiketulos, M€*

HKScan 2022 LIIKETULOS

Liiketoiminnan rahavirta, M€

HKScan 2022 RAHAVIRTA