HKScanin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024 

Tammi–maaliskuu 2024

 • HKScan allekirjoitti 2.5.2024 sopimuksen, jolla se myy Tanskan tytäryhtiönsä HKScan Denmark A/S:n osakkeet hollantilaiselle Plukon Food Group B.V.:lle. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2024 aikana ja sen toteutuminen edellyttää Tanskan kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Yrityskauppa muuttaa HKScanin rakennetta ja taloudellisia tunnuslukuja. Tanskan liiketoiminta esitetään lopetettuna toimintona, ja HKScanin taloudellinen raportointi keskittyy jatkuviin toimintoihin. Tanskan varojen ja velkojen arvostaminen arvioituun kauppahintaan transaktiokulut huomioiden johti 11 miljoonan euron arvonalentumiseen.
 • HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 4,9 prosenttia ja oli 228,7 (218,0) miljoonaa euroa. Myynti kasvoi hyvän kuluttajakysynnän sekä onnistuneiden kaupallisten toimenpiteiden ansiosta. Maaliskuun poliittiset lakot vaikuttivat vientiin negatiivisesti.
 • Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos oli 1,2 (-0,4) miljoonaa euroa.
 • Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liiketulos oli 1,4 (-2,3) miljoonaa euroa. Kustannustaso pysyi edelleen korkeana tammi–maaliskuussa. Kuluttajakysyntä Suomessa jatkui edeltävän jakson hyvällä tasolla ja oli vahvempaa kuin heikolla vertailukaudella. HKScan vahvisti asemiaan Suomen markkinoilla onnistuneilla kaupallisilla toimenpiteillä, mikä pienensi tarvetta vähemmän kannattavan lihan viennille vertailukauteen verrattuna. Parempi myynnin rakenne, tuotannon tehostaminen ja kustannussäästöt paransivat kannattavuutta tammi–maaliskuussa 2024.
 • Suomen liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 3,4 (0,5) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1,8 (-5,7) miljoonaa euroa. Rahavirta parani vertailukaudesta huomattavasti käyttöpääoman vertailukautta paremman kehityksen sekä vahvistuneen käyttökatteen ansiosta.
 • Korollinen nettovelka oli 208,0 (372,7) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 93,8 (139,6) prosenttia.
 • Korollinen nettovelka ilman IFRS16 mukaisia leasing velkoja oli 114,8 (258,2) miljoonaa euroa.
 • Ruotsin liiketoimintayksikön kauppa toteutui 27.3.2024.
 • Kaupan seurauksena HKScanin yhtiökokous hyväksyi yhtiön toiminimen muuttamisen HKFoods Oyj:ksi. Uudet rinnakkaistoiminimet ovat HKFoods Plc (englanniksi) ja HKFoods Abp (ruotsiksi).

Sulkeissa olevat luvut viittaavat samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Raportin luvut ovat tilintarkastamattomat.

Näkymät 2024

Vuonna 2024 HKScan arvioi konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2023.

AVAINLUVUT, LIIKEVAIHTO, JATKUVAT TOIMINNOT

(miljoonaa euroa) 1-3/2024 1-3/2023 2023
Liikevaihto 228,7 218,0 933,0
    Suomi 228,7 218,0 933,0

AVAINLUVUT, LIIKETULOS, JATKUVAT TOIMINNOT

(miljoonaa euroa) 1-3/2024 1-3/2023 2023
Liiketulos 1,2 -0,4 14,3
 - % liikevaihdosta 0,5 -0,2 1,5
Vertailukelpoinen liiketulos 1,4 -2,3 11,6
 - % liikevaihdosta 0,6 -1,0 1,2
    Vertailukelpoinen liiketulos, Suomi 3,4 0,5 20,5
     - % liikevaihdosta 1,5 0,2 2,2

AVAINLUVUT, MUUT

(miljoonaa euroa) 1-3/2024 1-3/2023 2023
Käyttökate (EBITDA), jatkuvat toiminnot 8,9 7,4 45,1
Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot -3,7 -5,8 -10,7
 - % liikevaihdosta -1,6 -2,7 -1,2
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot -3,8 -6,5 -17,3
 - % liikevaihdosta -1,7 -3,0 -1,9
Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot -0,05 -0,08 -0,24
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot -0,05 -0,09 -0,27
Liiketoiminnan rahavirta, sis. lopetetut toiminnot 1,8 -5,7 50,6
Rahavirta investointien jälkeen, sis. lopetetut toiminnot 73,9 -12,8 73,3
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %, sis. lopetetut toiminnot -0,2 -5,2 3,0
Korollinen nettovelka 208,0 372,7 287,9
Nettovelkaantumisaste % 93,8 139,6 121,0

HKScanin toimitusjohtaja Juha Ruohola


Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä HKScanin mittava rakennemuutos jatkui. Myönteistä on yhtiön liikevaihdon ja liiketuloksen paraneminen. HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä kasvoi 4,9 prosenttia ja oli 228,7 (218,0) miljoonaa euroa. Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos oli 1,2 (-0,4) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos oli 1,4 (-2,3) miljoonaa euroa.

Myynti kasvoi hyvän kuluttajakysynnän sekä onnistuneiden kaupallisten toimenpiteiden ansiosta, mikä vahvisti HKScanin asemaa Suomen markkinoilla ja pienensi tarvetta vähemmän kannattavan lihan viennille vertailukauteen verrattuna. Kustannustaso pysyi edelleen korkeana tammi–maaliskuussa. Parempi myynnin rakenne, tuotannon tehostaminen ja kustannussäästöt paransivat kannattavuutta katsauskaudella. Inflaatiopaine helpotti edelleen alkuvuonna, mutta markkinakorot pysyivät korkeina, mikä on lisännyt kustannuksia paitsi koko arvoketjulle myös kuluttajille.

Aiemmin kertomamme investoinnit Forssassa ja Raumalla etenivät suunnitellusti. Lisäksi kerroimme, että keskitämme siipikarjatuotteiden pakkaustoiminnot Eurasta Raumalle ja Forssaan sekä investoimme Euran yksikköömme noin kahdeksan miljoonaa euroa kypsien tuotteiden valmistukseen. Näistä investoinneista ja muista kehittämissuunnitelmistamme odotamme syntyvän yhteensä noin 6 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Säästöjen odotamme toteutuvan, kun investoinnit valmistuvat Q3/2024 alkaen Q2/2025 loppuun mennessä.

Myönteinen tuloskehitys on erittäin hieno asia. Siihen olemme päässeet yhteistyössä oman henkilöstömme mutta myös sopimustuottajiemme ja muiden kumppaneidemme kanssa. Kannattavuus ei ole tyydyttävä. Tavoitteen mukaisen tuloskehityksen saavuttamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi jatkamme edelleen kustannusten tiukkaa hallintaa, tuotannon tehostamista, tuoteportfolion optimointia kuluttajakysynnän muutoksessa sekä kaupallisia toimia.  

Olemme HKScanissa viimeisen puolentoista vuoden aikana arvioineet eri liiketoimintojen asemaa osana konsernia taloudellisen liikkumatilamme lisäämiseksi. Olemme parantaneet HKScanin kannattavuutta ja vahvistaneet tasetta Baltian liiketoimintojen myynnillä, joka saatettiin loppuun elokuussa 2023. Ruotsin liiketoimintojen kauppa toteutui maaliskuun 2024 lopussa. Toukokuun alussa kerroimme, että olemme allekirjoittaneet sopimuksen Tanskan tytäryhtiömme HKScan Denmark A/S:n myynnistä hollantilaiselle Plukon Food Groupille. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2024 aikana ja sen toteutuminen edellyttää Tanskan kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Tanskan liiketoimintojen myyntipäätöksen jälkeen on yhtiön eri liiketoimintojen aseman arviointi saatu tällä erää päätökseen.

Yrityskaupat ovat muuttaneet ja muuttavat HKScanin rakennetta ja taloudellisia tunnuslukuja. Siksi tässäkin osavuosikatsauksessa yhtiön taloudellinen raportointi keskittyy jatkuviin toimintoihin, joita ovat liiketoiminnat Suomessa. Puolan yksikön luvut raportoidaan osana liiketoimintayksikkö Suomen lukuja.

Liiketoimintojen myynnit ovat vahvistaneet HKScanin tasetta, ja niistä saadut maksut on käytetty yhtiön lainojen lyhennyksiin. Rahavirta parani vertailukaudesta huomattavasti käyttöpääoman vertailukautta paremman kehityksen sekä vahvistuneen käyttökatteen ansiosta. Yhtiön nettovelka pieneni vertailukaudesta 164,7 miljoonalla eurolla ja vuodenvaihteesta 79,9 miljoonalla eurolla 208,0 (372,7) miljoonaan euroon. HKScanin nettovelkaantumisaste oli 93,8 (139,6) prosenttia.

Katsauskaudella HKScan on käynnistänyt neuvottelut vuonna 2025 tammi–maaliskuussa erääntyvän velan uudelleenrahoittamiseksi, ja neuvottelut eri rahoitusvaihtoehtojen tarkemmista ehdoista jatkuvat keväällä 2024. Johdon arvion mukaan rahoitusneuvotteluissa tullaan saavuttamaan yhtiön kannalta positiivinen ja toiminnan jatkuvuuden varmistava tulos.

Liiketoimintojen myynnit edistävät mahdollisuuksiamme keskittyä paremmin meille jääviin liiketoimintoihin ja toteuttaa pitkän aikavälin strategiaamme, joka on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Jatkamme toimintaamme perustaltamme vahvasti suomalaisena, mutta kansainvälisesti toimivana pörssiyhtiönä. Asemamme markkinassa on merkittävä ja brändimme vahvoja. Nyt keskitymme ydinliiketoimintojemme kilpailukyvyn ja toimintojen kannattavuuden parantamiseen ja jatkamme pitkän aikavälin strategiamme toteuttamista kohti entistä monipuolisempaa ruokataloa.

Ruotsin liiketoimintojen myynnin seurauksena HKScanin yhtiökokous päätti yhtiön uudesta nimestä, joka on HKFoods Oyj. Nimi otetaan käyttöön vaiheittain, kun se on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta toukokuun 2024 aikana.

Vastuullisuusohjelmamme ytimessä ovat henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus, joita edistämme konsernitasoisella Better Together -ohjelmalla sekä Safety First -ohjelmalla. Ohjelmat ovat osa HKScanin strategian ja yritysvastuuohjelman toteuttamista yhtiön arvojen – innosta, välitä, johda ja ota vastuu – mukaisesti. Keskeinen tavoitteemme on olla turvallinen työpaikka omalle henkilöstölle ja yksiköissä toimiville yhteistyökumppaneille.

Ensimmäisellä neljänneksellä jatkoimme valmistautumista EU:n kestävyysraportointidirektiiviin (CSRD) ja päivitimme vastuullisuusohjelmamme ilmastopäästöjen laskennan ja ilmastotavoitteen sekä aikataulun vastaamaan paremmin kansainvälisiä ilmastotyön suuntaviivoja, laskentaohjeistuksia ja raportointistandardeja. HKScan-konsernin uudistettu ilmastotavoite on saavuttaa nettonolla kaikkien kasvihuonekaasujen päästöjen osalta (net zero) vuoteen 2050 mennessä.

Uudistetun päästölaskennan ja ilmastotavoitteemme avulla edistämme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja täytämme lisäksi uudet maankäyttösektorille asetetut vaatimukset. HKScanin ilmastotyötä ohjaa kattava toimenpidekokonaisuus. Se koostuu kymmenistä liiketoimintayksiköidemme määrittelemistä, mitattavista ilmastopäästöjen vähentämistoimista. Etenemme kohti ilmastopäästöjen nettonollaa yhdessä sopimustuottajien ja muiden kumppanien kanssa.

Tehtyjen merkittävien rakenteellisten ja toiminnallisten toimenpiteiden ansiosta tulevaisuutemme näyttää selkeästi valoisammalta. Jatkamme määrätietoista työtämme kohti monipuolista ruokataloa.

Keskeistä tammimaaliskuussa 2024

Ruotsin liiketoimintojen kauppa toteutui

HKScan myi Ruotsin tytäryhtiönsä HKScan Sweden AB:n osakkeet Lantmännen ek förille 27.3.2024. Kauppaa edelsivät Ruotsin viranomaisten helmikuussa 2024 antama hyväksyntä ulkomaisten yritysostojen valvonnan (FDI) osalta sekä HKScanin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntä järjestelylle. EU:n komissio ilmoitti 7.3.2024 hyväksyneensä järjestelyn, ja kauppa saatettiin loppuun 27.3.2024.

HKScan Sweden AB:n osakkeiden kauppahinta muodostui noin 60 milj. euron käteisvastikkeesta sekä Lantmännenin omistamista HKScanin A-osakkeista 6 869 750 kpl ja K-osakkeista 665 000 kpl. Lisäksi Lantmännen maksoi takaisin HKScanin ja HKScan Sweden AB:n välisen sisäisen lainan noin 50 milj. euroa. HKScanilta poistui myös taseen ulkopuolista factoring-rahoitusta noin 55 milj. euroa ja IFRS 16 -leasingvelkaa noin 13 milj. euroa. Kauppahinnasta maksettiin sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä 25 miljoonan euron ennakkomaksu ja loppuosa maksettiin yrityskaupan toteuttamisen jälkeen.
Kaupan myötä HKScanin omistus Ruotsin liiketoiminnoissa päättyi. 

Tietoja kaupasta on kerrottu tiedotteilla: 29.12.2023, 28.2.2024, 7.3.2024 ja 27.3.2024

Kehittämisinvestointi Euran valmisruokayksikköön parantaa kannattavuutta ja kilpailukykyä

Tammikuussa 2024 HKScan ilmoitti suunnittelevansa tuotantotoimintansa tehostamista keskittämällä Euran yksikössä olleen siipikarjapakkaamotoiminnan yhtiön Rauman ja Forssan tuotantoyksiköihin. Helmikuussa päättyneiden muutosneuvottelujen piirissä oli Eurassa 19 henkilöä, joille HKScan pystyi tarjoamaan töitä yrityksen sisältä. HKScan tavoittelee tehostamistoimilla noin miljoonan euron vuotuisia säästöjä vuoden 2024 kolmannelta neljännekseltä alkaen.

Muutosneuvottelujen jälkeen HKScan päätti toteuttaa Euran yksikköönsä noin 8 miljoonan euron kypsien tuotteiden valmistuslinjainvestoinnin. Strategisella investoinnilla HKScan parantaa kannattavuuttaan kasvattamalla tuotteiden jalostusarvoa ja tehostamalla toimintaa sekä vastaa kuluttajien kasvavaan tarpeeseen nopeasta ja helposta ruoanvalmistuksesta. Linjastolla tehtävät uudet tuotteet tuodaan markkinoille vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tällä hetkellä HKScanin Euran yksikössä valmistetaan esimerkiksi HK®- ja Via®-pizzoja, minkä lisäksi siellä on Mäkitalon Maistuvien ja Kivikylän Kotipalvaamon toimintoja.

Tietoa asiasta on kerrottu tiedotteilla: 11.1.20245.3.2024 ja 14.3.2024

Suomalaisille sianlihatuotteille vientilupa Etelä-Afrikkaan

Tammikuussa 2024 HKScan ilmoitti käynnistävänsä sianlihan viennin Suomesta Etelä-Afrikkaan. Viennin arvioidaan käynnistyvän vuoden 2024 alkupuoliskolla.

Kansainvälisiin kuljetuksiin kohdistuneet lakot vaikeuttivat HKScanin vientiä

Merkittävä määrä vientituotteita jäi toimittamatta kansainvälisiin kuljetuksiin kohdistuneiden lakkojen takia, mikä johti varastotasojen nousuun.

Yhtiön nimi muuttuu

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön toiminimen HKScan Oyj:n muuttamisen HKFoods Oyj:ksi.

Tietoa asiasta on kerrottu tiedotteilla: 15.3.2024 ja 18.4.2024

HKScan uudisti ilmastopäästöjen laskentaa ja ilmastotavoitteen

HKScan on päivittänyt vastuullisuusohjelmansa ilmastopäästöjen laskennan ja ilmastotavoitteen sekä aikataulun vastaamaan paremmin kansainvälisiä ilmastotyön suuntaviivoja, laskentaohjeistuksia ja raportointistandardeja. HKScan-konsernin uudistettu ilmastotavoite on saavuttaa nettonolla kaikkien kasvihuonekaasujen päästöjen osalta (net zero) vuoteen 2050 mennessä.

Tietoa asiasta on kerrottu tiedotteella: 25.1.2024

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

HKScan myy Tanskan liiketoimintonsa

HKScan Oyj allekirjoitti 2.5.2024 sopimuksen, jolla se myy Tanskan tytäryhtiönsä HKScan Denmark A/S:n osakkeet hollantilaiselle Plukon Food Group B.V.:lle. Velaton kauppahinta on 44,6 miljoonaa euroa. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2024 aikana ja sen toteutuminen edellyttää Tanskan kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Tanskan liiketoimintojen myyntipäätöksen jälkeen on yhtiön eri liiketoimintojen aseman arviointi saatu tällä erää päätökseen.

Tietoa asiasta on kerrottu tiedotteella: 7.3.2024 ja 2.5.2024

Turussa 8. toukokuuta 2024

HKScan Oyj

Hallitus

Tiedotustilaisuus

HKScan järjestää tammi–maaliskuun osavuosikatsauksen tiedotustilaisuuden analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle 8.5.2024 klo 10.00 webcastina osoitteessa https://hkscan.videosync.fi/q1-2024/. Tilaisuus on suomenkielinen, ja tallenne on nähtävissä myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.hkscan.com. Tammi–maaliskuun tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Juha Ruohola ja talousjohtaja Jyrki Paappa.

Sijoittajapuhelujen sopimiseksi pyydämme olemaan yhteydessä johdon assistentti Suvi Oksavaan,
puh. 044 554 4231 tai suvi.oksava@hkscan.com.

Taloudelliset julkaisut

HKScan julkistaa seuraavat taloudelliset raportit vuonna 2024:

 • puolivuosikatsaus 2024 keskiviikkona 7.8.2024 noin klo 8.30
 • osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2024 keskiviikkona 6.11.2024 noin klo 8.30

Lisätietoja

Juha Ruohola, toimitusjohtaja, puh. 0400 647 160
Jyrki Paappa, talousjohtaja, puh. 050 556 6512
HKScan Media Service Desk, p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com

110 vuoden kokemuksella me HKScanissa teemme elämästä maistuvampaa – tänään ja huomenna. Strateginen tavoitteemme on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Kotimarkkinoitamme ovat Suomi ja Tanska, missä noin 3 600 ammattilaistamme valmistaa vastuullista ja paikallisesti tuotettua ruokaa kuluttajien erilaisiin ruokahetkiin. Tunnettuja tuotemerkkejämme ovat HK®, Kariniemen®, Via® ja Rose®. Kehitämme ilmastoystävällisempää tapaa tuottaa ruokaa. Pörssilistatun HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2023 oli lähes 1,2 miljardia euroa. www.hkscan.com.

Katsauksessa mainitut brändit HK®, Kariniemen®, Via® ja Rose® ovat pörssilistatun HKScan-konsernin rekisteröimiä tavaramerkkejä.