HKScan Oyj on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se myy Ruotsin tytäryhtiönsä HKScan Sweden AB:n osakkeet ruotsalaiselle Lantmännen ek förille. HKScan Sweden AB:n osakkeiden kauppahinta muodostuu noin 60 miljoonan euron käteisvastikkeesta sekä Lantmännenin omistamista HKScanin A-osakkeista (6 869 750 kpl) ja K-osakkeista (665 000 kpl). Lisäksi Lantmännen maksaa takaisin HKScanin ja HKScan Sweden AB:n välisen sisäisen lainan, jonka määrä on noin 50 miljoonaa euroa. HKScanilta poistuu myös taseen ulkopuolista factoring-rahoitusta noin 55 miljoonaa euroa ja IFRS-16 leasingvelkaa noin 13 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta maksetaan sopimuksen allekirjoituksen (signing) yhteydessä 25 miljoonan euron ennakkomaksu. Kauppahinnan loppuosa maksetaan yrityskaupan toteuttamisen (closing) yhteydessä. Käteisvastiketta oikaistaan kaupantekohetkellä tavanomaisilla oikaisuerillä. Lantmännenin omistamien kauppahintana HKScanille luovutettavien A- ja K-osakkeiden yhteismäärä on 7 534 750 kpl, ja niiden laskennallinen markkina-arvo sopimuksen allekirjoitushetkellä on 5,5 miljoonaa euroa. 

"Ruotsin liiketoimintojen myynti vahvistaa HKScanin tasetta. Lisäksi myynti edistää mahdollisuuksiamme keskittyä paremmin meille jääviin liiketoimintoihimme ja toteuttaa pitkän aikavälin strategiaamme. Jatkamme toimintaamme perustaltamme vahvasti suomalaisena, mutta kansainvälisesti toimivana pörssiyhtiönä. Asemamme markkinassa on merkittävä ja brändimme vahvoja. Strateginen tavoitteemme on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi," sanoo HKScanin toimitusjohtaja Juha Ruohola.

Yrityskauppa muuttaa HKScanin rakennetta ja taloudellisia tunnuslukuja. HKScanin vuoden 2023 tilinpäätöksessä Ruotsin liiketoiminta luokitellaan myytävänä oleviksi varoiksi ja veloiksi sekä esitetään lopetettuina toimintoina. Kauppaan ei kuulu Puolan pekonia valmistava yksikkö, joka on raportoitu osana Ruotsin liiketoimintayksikköä. Puolan yksikön luvut raportoidaan jatkossa osana Suomen liiketoimintayksikköä. 

Vuonna 2022 HKScanin jatkuvien toimintojen (Suomi ja Tanska) liikevaihto oli 1 097,5 miljoonaa euroa, liiketulos -2,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos -2,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon arvioidaan nousevan noin 1 170 miljoonaan euroon, jatkuvien toimintojen liiketuloksen nousevan 15 - 18 miljoonaan euroon ja jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liiketuloksen nousevan 13 - 16 miljoonaan euroon. Tilinpäätöksessä 2023 konserni arvostaa Ruotsin liiketoimintoihin liittyvät myytävänä olevat varat ja velat myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon. Konserni kirjaa noin 20 miljoonan euron arvonalentumisen Ruotsin liiketoimintojen liikearvoon Q4/2023. Kaupan vaikutus konsernin nettovelkaantumisasteeseen Q4/2023 on vähäinen. 

Myöhemmin kaupan toteuttamisen seurauksena konserni arvioi kirjaavansa lopetettuihin toimintoihin muuntoeroista noin 20 miljoonan euron kulun, joka aiemmin on esitetty konsernin laajassa tuloslaskelmassa. Nettovelkaantumisasteen odotetaan laskevan noin 34 prosenttiyksikköä. 

HKScanin Ruotsin tuotantoyksiköt sijaitsevat Linköpingissä, Kristianstadissa, Skarassa ja Halmstadissa. Yhtiön kuluttajabrändejä Ruotsissa ovat Scan, Pärsons ja Bullens. Ruotsin liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2022 oli 736,2 miljoonaa euroa (1-9/2023: 530,0 milj. euroa), vertailukelpoinen liiketulos 15,7 miljoonaa euroa (1-9/2023: 7,3 milj. euroa) ja henkilöstöä on keskimäärin noin 1 800. HKScan on toiminut Ruotsissa vuodesta 2007 asti.

Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla ja sen toteutuminen edellyttää EU:n komission ja lisäksi Ruotsin viranomaisten hyväksyntää ulkomaisten yritysostojen valvonnan (FDI) osalta. HKScanin hallitus tulee kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen kaupan vahvistamiseksi ja hyväksymiseksi, minkä yhteydessä hallitus tulee esittämään yhtiökokoukselle kaupan toteuttamisen edellyttämiä hyväksyntöjä, mukaan lukien valtuutus toteuttaa Lantmännenin omistamien HKScanin A- ja K-osakkeiden suunnattu hankinta. Ylimääräinen yhtiökokous tullaan kutsumaan koolle pidettäväksi vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen odotetaan julkistettavan tammikuussa 2024.

Lantmännen on maatalousosuuskunta ja johtava toimija maatalous-, kone-, bioenergia- ja elintarviketoimialalla Pohjois-Euroopassa. Lantmännenin omistaa 18 000 ruotsalaista maanviljelijää, ja sillä on 10 000 työntekijää sekä toimintaa yli 20 maassa. Lantmännenin liikevaihto on 5,6 miljardia euroa. Yhtiön tunnettuja kuluttajabrändejä ovat Vaasan, Myllyn Paras, AXA, Start!, GoGreen ja FINN CRISP. 

”Yrityskauppa on strategisesti tärkeä Lantmännenille ja ruotsalaisille viljelijäjäsenillemme. Kauppa laajentaa ja vahvistaa liiketoimintaamme sekä parantaa Ruotsin maatalouden toimintaedellytyksiä pitkällä aikavälillä. HKScanin johtavien tuotemerkkien ja osaamisen myötä meillä on hyviä mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaamme edelleen", sanoo Lantmännenin konserni- ja toimitusjohtaja Magnus Kagevik.

HKScan Oyj

Juha Ruohola
toimitusjohtaja

Lisätiedot: 
Juha Ruohola, toimitusjohtaja, HKScan Oyj, p. 0400 647 160
Jyrki Paappa, talousjohtaja, HKScan Oyj, p. 050 556 6512
HKScan Media Service Desk, p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com 
 

110 vuoden kokemuksella me HKScanissa teemme elämästä maistuvampaa – tänään ja huomenna. Strateginen tavoitteemme on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Kotimarkkinoitamme ovat Suomi, Ruotsi ja Tanska, missä noin 5400 ammattilaistamme valmistaa vastuullista ja paikallisesti tuotettua ruokaa kuluttajien erilaisiin ruokahetkiin. Tunnettuja tuotemerkkejämme ovat HK®, Kariniemen®, Via®, Scan®, Pärsons® ja Rose®. Kehitämme ilmastoystävällisempää tapaa tuottaa ruokaa ja tavoitteemme on hiilineutraali ruokaketju. Pörssilistatun HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2022 oli yli 1,8 miljardia euroa. www.hkscan.com