HKScan on julkaissut Vuosi- ja vastuullisuusraportin vuodelta 2022 suomeksi osoitteessa https://www.hkscan.com/fi/vuosi-ja-vastuullisuusraportti-2022 ja englanniksi osoitteessa https://www.hkscan.com/en/annual-and-responsibility-report-2022.

HKScan on julkaissut hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 tilinpäätöstiedotteensa liitteenä 9.2.2023 pdf-versiona ennen ESEF-tilinpäätöstä arvopaperimarkkinalain 7. luvun 8§ mukaisesti. Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sisältyvät taitettuna versiona nyt julkaistuun Vuosi- ja vastuullisuusraporttiin, kuten myös selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti. Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista sisältyy hallituksen toimintakertomukseen.  

HKScan on julkaissut tilinpäätöksen myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätös on merkitty XBRL-merkeillä, ja tilintarkastaja on varmentanut ESEF-tilinpäätöksen.

HKScan Oyj

Marja Siltala
Viestintäjohtaja

Lisätietoja
Marja Siltala, viestintäjohtaja, puh. 0400 962 290
HKScan Media Service Desk, puh. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com