HKScan, johtava pohjoismainen lihatalo, on vahvistanut tänään julkistetussa pörssitiedotteessaan, että konsernin tällä hetkellä suurimman strategisen investointihankkeen sijoituspaikkakunta on Rauma. Yhtiö panostaa kasvavaan siipikarjasegmenttiin ja Kariniemen-brändiin rakentamalla kokonaan uuden broilertuotteiden tuotantolaitoksen. Investoinnin arvo on noin 80 miljoonaa euroa sisältäen noin 25 000 m2:n tehdasrakennuksen, infrastruktuurin, koneet ja laitteet sekä järjestelmiin liittyvät hankinnat. Hanke tukee konsernin tavoitetta yhtenäistää konsernin tuotantorakennetta, ja se on yksi HKScanin historian merkittävimpiä tuotantolaitosinvestointeja.

HKScan käynnistää viipymättä viranomaislupiin liittyvät hakuprosessit, ja ne pyritään saamaan päätökseen mahdollisimman pian. Alustavia lupaselvityksiä on jo tehty. Uuden tuotantolaitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 lopulla, jolloin se korvaa HKScanin nykyisen tuotantolaitoksen Eurassa. Sen toiminta jatkuu uuden tuotantolaitoksen käyttöönottoon asti.

Innovatiivisia Kariniemen-tuotteita koti- ja vientimarkkinoille

Investoinnin tuoma kapasiteetin lisäys ja paras käytettävissä oleva teknologia mahdollistavat innovatiivisten Kariniemen-uutuustuotteiden kehittämisen konsernin koti- ja vientimarkkinoille. Nopea prosessi parantaa tuotelaatua entisestään. Investoinnin avulla HKScan vahvistaa asemaansa voimakkaasti kasvavassa siipikarjamarkkinassa sekä korkean jalostusarvon tuoteryhmissä, jotka ovat konsernin strategisia kohdesegmenttejä.

Investointi nostaa tuottavuutta ja ympäristötehokkuutta merkittävästi

Uusin teknologia, kokonaisprosessin tehostuminen ja automaatio parantavat tuottavuutta merkittävästi. ”Samalla pystymme hyödyntämään tuotantoprosessin sivuvirtoja entistä tarkemmin bioteknologiatuotteiden valmistukseen sekä parantamaan ympäristötehokkuuttamme”, sanoo konsernin tuotanto- ja teknologiajohtaja (COO) Aki Laiho. Uusi tuotantolaitos hyödyntää myös HKScanin vastuullisuusohjelman mukaisia ratkaisuja materiaali-, energia- ja ympäristötehokkuuden näkökulmista. Myös eläintautiriskeihin liittyvä bioturva paranee. Henkilöstölle uusi tuotantolaitos tarkoittaa työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin merkittävää paranemista modernien ja nykyvaatimukset täyttävien prosessien myötä. Osana hankkeen valmistelua on jo sovittu toimenpiteistä, joilla henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan uudistuvia prosesseja.
Kuluttajapakatun broilerinlihan lisäksi tuleva Rauman tuotantolaitos toimittaa liharaaka-ainetta HKScanin muihin yksiköihin mm. Mikkelin ja Vantaan tuotantolaitoksiin käytettäväksi kypsennettyihin lihavalmisteisiin ja valmisruokiin.

Rauma vastasi parhaiten HKScanin hankkeen tarpeisiin

Esillä olleista sijaintivaihtoehdoista HKScan päätyi Raumaan, koska kaupunki pystyi tarjoamaan sijainniltaan sopivimman, kaavoitetun ja infrastruktuuriltaan pisimmällä olevan tontin Lakarin teollisuusalueelta. ”Alueen koko ja infrastruktuurin riittävä skaala vastaavat hyvin tarpeisiimme myös mahdollisia tulevaisuuden investointitarpeita ajatellen. Vahvaan teolliseen historiaansa perustuen Rauma pystyy tarjoamaan kustannustehokkaita, vastuullisia jätevesi- ja energiaratkaisuja sekä osaamista, joilla pystytään takaamaan vakaus ja luotettavuus esimerkiksi raakaveden saannissa ja jätevesien käsittelyssä. Myös ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus eri tehtäviin on tärkeää”, sanoo Aki Laiho.

”Rauma sijaitsee lähellä HKScanin broilertuottajia ja nykyisen ammattitaitoisen henkilöstömme työmatkat säilyvät näin ollen myös kohtuullisina. Olemme iloisia siitä, että Rauman kaupunki tarjoaa HKScanin henkilöstölle työmatkakuljetusta Euran ja Rauman välillä kahden vuoden siirtymävaiheen ajan”, sanoo HKScanin Suomen ja Baltian kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja Samuli Eskola.


”Kiitän kaikkia kuntia, viranomaisia ja muita tahoja, jotka ovat osoittaneet suurta kiinnostusta HKScanille tärkeää investointihanketta kohtaan”, sanoo konsernin toimitusjohtaja Hannu Kottonen.


HKScan on yhdessä henkilöstön kanssa päätynyt tuotantolaitosvaihtoehtoon, joka työllistää valmistumisen jälkeen noin 300 liha-alan ammattilaista. Asiaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut Eurassa päättyivät viime viikolla. Enimmillään ero nykyiseen henkilöstömäärään verrattuna on 239 henkilötyövuotta. Ne henkilöt, jotka eivät työskentele Euran tuotantoon liittyvissä tehtävissä, jatkavat työskentelyä Euran toimipisteessä.


Investointi varmistaa osaltaan elintarvikealan työpaikkojen pitkäjänteistä säilymistä Länsi-Suomessa. Suoran työllistävän vaikutuksen lisäksi investoinnin epäsuorat vaikutukset ovat mittavia, arvion mukaan jopa 1 500 henkilötyövuotta. HKScanin broilerintuotantoketjussa on useita toimijoita, kuten munittamo-, hautomo- ja kuljetusyrittäjiä, nuorikko- ja broilerikasvattajia sekä rehu- ja lannoiteteollisuutta.

Lisätietoja:
Aki Laiho, tuotannosta ja teknologiasta vastaava johtaja, HKScan Oyj
Samuli Eskola, Suomen ja Baltian kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja, HKScan Oyj
Soittopyyntöjä heille välittää konsernin viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskog,
marja-leena.dahlskog(at)hkscan.com, p. +358 10 570 2142.
- - -
Investointia koskeva tiedotustilaisuus median edustajille on Rauman kaupungintalon valtuustosalissa (osoite: Kanalinranta 3, 26100 Rauma) tänään torstaina klo 13:00. Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia ilmoittamaan tulostaan sähköpostitse HKScanin konserniviestintään viestintäjohtaja Marja Siltalalle marja.siltala(at)hkscan.com (p. +358 10 570 2290).
- - -


HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2014 HKScanin liikevaihto oli noin 2,0 miljardia euroa ja työntekijöitä on noin 7 700.