Detta pressmeddelande är översättning av HKScans börsmeddelande som publicerats på engelska och finska.


HKScan, den ledande köttexperten i Norden, fortsätter att implementera sin strategi för lönsam tillväxt (se börsmeddelanden 13/10 2014 och 5/8 2015). Bolagets styrelse har beslutat att HKScans nya produktionsanläggning för kycklingprodukter ska byggas i Raumo, Finland. Värdet på investeringen är cirka 80 miljoner euro. Anläggningen planeras stå klar i slutet av 2017. Projektet hör till de största investeringarna i produktionsanläggningar någonsin för HKScan.


Innovativa Kariniemen-produkter för hemmamarknader och för export


Investeringen ökar kapaciteten och ger HKScan tillgång till den bästa teknologin. Det gör det möjligt för koncernen att ta fram nya och innovativa produkter under varumärket Kariniemen för hemmamarknader och för export. Snabbare processer höjer kvaliteten på produkterna ytterligare. ”Genom investeringen kan HKScan stärka sin position på den snabbt växande marknaden för fjäderfä och i produktgrupper med högt förädlingsvärde, som är våra strategiska fokussegment”, säger vd Hannu Kottonen.

 
Investeringen höjer produktiviteten och miljöeffektiviteten betydligt

”Genom den senaste teknologin, automatisering och effektivare processer överlag kan vi höja produktiviteten betydligt. Samtidigt kan vi bättre utnyttja sidoflöden i produktionsprocessen för framställning av bioteknikprodukter samt förbättra vår miljöeffektivitet”, tillägger Hannu Kottonen. På den nya anläggningen kommer HKScan att använda sig av lösningar som förbättrar arbetsmiljö och -säkerhet samt material-, energi- och miljöeffektivitet i enlighet med HKScans hållbarhetsprogram. Även biosäkerheten gällande risken för djursjukdomar kommer att förbättras.

Investeringen bidrar till bevarandet av arbetstillfällen inom livsmedelsbranschen på lång sikt i västra Finland. Utöver den direkta effekten på sysselsättningen har investeringen också avsevärda indirekta effekter. HKScan har i samråd med de anställda valt alternativet med en ny anläggning som sysselsätter cirka 300 anställda från och med slutet av 2017. Samarbetsförhandlingarna i frågan avslutades i Eura förra veckan. Den maximala minskningen av personalstyrkan är 239 årstjänster.

Efter att ha slagit fast orten för den nya anläggningen inleder HKScan nu omedelbart ansökningsprocesserna för myndighetstillstånden. Avsikten är att tillstånden ska utverkas så fort som möjligt. Preliminära utredningar för tillstånden har redan utförts. När den nya anläggningen är klar i slutet av 2017 kommer den att ersätta den nuvarande produktionsanläggningen i Eura, där verksamheten pågår tills den nya enheten är i drift. Investeringen innebär en icke-kassapåverkande nedskrivning på cirka 11 miljoner euro av anläggningstillgångarna på anläggningen i Eura.


HKScan Abp
Hannu Kottonen
verkställande direktör

För mer information, kontakta:
Hannu Kottonen, verkställande direktör, HKScan Abp
För kontakt, begär samtal via koncernens kommunikationsdirektör Marja-Leena Dahlskog, marja-leena.dahlskog(at)hkscan.com, tfn +358 10 570 2142.


En presskonferens om investeringen för medier ordnas i fullmäktigesalen på Raumo stadshus (adress: Kanalinranta 3, 26100 Raumo, Finland) idag torsdag, kl.13.00. Vi ber dem som önskar närvara vid presskonferensen att anmäla sig per e-post till HKScans kommunikationsdirektör Marja Siltala på marja.siltala(at)hkscan.com (tfn +358 10 570 2290).

HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns inom detaljhandeln samt food service-, industri- och exportsektorerna. Våra hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2014 hade HKScan en omsättning på cirka 2,0 miljarder euro och omkring 7 700 anställda.


DISTRIBUTION:
De viktigaste medierna,
www.hkscan.com