hkscan hetket brunssi 0365 72 matala

Mat som gör gott

Vi har mer än 100 års erfarenhet av att på ett ansvarsfullt sätt erbjuda god och hälsosam lokalt producerad mat. Som ledande nordiskt livsmedelsföretag så är vi med och banar väg för en mer ansvarsfull livsmedelsproduktion.

 För oss innebär ansvar kontinuerlig utveckling och konkreta åtgärder i hela värdekedjan, från gård till konsument. Vår mat gör gott. Vi producerar hälsosam mat som bidrar med viktiga näringsämnen, vi hjälper lantbruket och vår inhemska livsmedelsproduktion att utvecklas och lägger stor vikt vid våra medarbetares hälsa och välmående.

Tillsammans med våra leverantörer, gårdarna, utforskar vi nya sätt att reducera vårt klimatavtryck, att stimulera biologisk mångfald och minska övergödning samt säkerställa god djuromsorg.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med Corporate Responsibility i Sverige.

 

Läs mer från vår engelska webbsida.