Hemlagad färsk och hälsosam mat.

Policies och certifikat

Verksamhetspolicies

Genom fokus på hög kvalitet och hållbarhet i hela vår verksamhet skapar vi konkurrensfördelar både på våra nordiska hemmamarknader och på våra exportmarknader. Våra värdeord - Inspire, Lead, Care, Deliver - understödjer en hållbarhet verksamhet. 

Vår strategi och vår verksamhet skapar förutsättningar för kontinuerlig och systematisk utveckling av en hållbar affärsverksamhet. HKScans verksamhet styrs av externa policies och etiska principer.

Här hittar du information om våra policies

Certifierad verksamhet

HKScan Sverige arbetar systematisk med kvalitetssäkring av verksamheten. Kvalitetsarbetet utgör en del av vårt dagliga arbete och för att säkerställa att vi erbjuder säkra och goda livsmedel av hög kvalitet.

Här hittar du information om våra enheters olika certifieringar

Carnipend Pensionsstiftelse

Carnipend pensionsstiftelse har till ändamål att trygga pensionsutfästelser som gjorts av HKScan Sweden AB till dess anställda eller efterlevande. De pensionsåtaganden som tryggas i pensionsstiftelsen är i huvudsak förmånsbestämda pensionsutfästelser enligt ITP-avtal. Ansvaret för pensionsutfästelserna åvilar de arbetsgivare som utfäst pension. Stiftelsen övertar inte detta ansvar och betalar heller inte ut pension. Pensionsstiftelsens tillgångar utgör säkerhet för arbetsgivarens pensionsutfästelser.

Här hittar du information om pensionsstiftelsens organisation och styrning, investeringsstrategi, ekonomi och kontaktuppgifter.

Läs mer från vår engelska webbsida.