Miten sikojen hyvinvointia valvotaan?

Eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön noudattamisen valvomiseksi sekä tuotantoeläintiloille että eläinten kuljetuksiin tehdään otantaan perustuvia eläinsuojelutarkastuksia. Eläinkuljetuksia tarkastetaan sekä eläinten lastaus- ja purkupaikoilla että maanteillä. Eläinten hyvinvointia valvotaan myös osana täydentäviä ehtoja, joiden vaatimusten noudattaminen on tiettyjen maataloustukien ehtona. Otantaan perustuvien tarkastusten osuus muodostaa kuitenkin vain osan eläinsuojeluvalvonnan kokonaisuudesta. Otantatarkastusten lisäksi eläinsuojeluviranomaiset tekevät tarkastuksen aina, kun on syytä epäillä, että eläimiä on kohdeltu säännösten vastaisesti.

Sikojen lastauksesta ja kuljetuksesta teurasautoon

HKScanin sopimuskuljetusyrittäjien tulee noudattaa eläinten käsittelystä annettuja lakeja ja säädöksiä. Jokaiselta eläinkuljetukseen osallistuvalta edellytetään eläinkuljettajan tutkinnon suorittamista. HKScan on myös laatinut ohjeet erikseen teuraseläinkuljettajille.

Eläinten siirtämisessä ja muussa käsittelyssä on pyrittävä rauhallisuuteen ja ennakoivuuteen sekä käyttämään hyväksi niiden lajinomaista käyttäytymistä, kuten laumavaistoa. Eläintä ei saa lyödä, potkia tai muutoinkaan vahingoittaa.

Eläinkuormien purkaminen ja eläinten siirtäminen

Eläinkuorma on purettava siten, että eläimillä on riittävästi aikaa poistua ajoneuvosta ja siirtyä säilytystiloihin. Ennen kuin eläimiä siirretään, on varmistuttava siitä, että eläimillä on eteenpäin hyvä näkyvyys ja esteetön kulku siten, että ruuhkia ei pääse muodostumaan. Tarvittaessa eläimet on purettava kuormasta ja siirrettävä säilytystiloihin yksitellen.

Eläimiä siirrettäessä käytetään apuna ajolevyä tai muuta sopivaa ohjausvälinettä.

Miten HKScan valvoo sopimusliikennöitsijöiden eläinkuljetuksia?

HKScanin eläinlogistiikan edustaja käy vuosittain 1-2 kertaa kuljetusyrittäjien kanssa läpi lastauksiin, kuljettamiseen ja toimintaan teurastamolla liittyvät asiat, sekä positiiviset että kehityskohteet.

Kysymme myös palautta kuljettajien toiminnasta teurastamo henkilökunnalta ja eläinlääkäreiltä sekä kuljetussuunnittelijoilta ja käymme ne liikennöitsijöiden kanssa läpi.

Mikäli tapahtuu jotain akuuttia, asia käydään läpi välittömästi. Myös viranomaiset valvovat eläinkuljetuksia.

Lisätietoa eläinten hyvinvoinnista:

Lisätiedot medialle: HKScan Media Service Desk, p. 010 570 5700 ja communications@hkscan.com

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com