HKScania kohtaan tehtiin noin kuukausi sitten kyberhyökkäys. HKScan ryhtyi heti hyökkäyksen havaittuaan välittömiin toimenpiteisiin sekä asiaa koskeviin selvityksiin.

Asiaa tutkittaessa on käynyt ilmi, että hyökkäyksen yhteydessä on tehty tietomurto HKScanin tietojärjestelmiin. HKScan on selvittänyt tietomurron laajuutta yhdessä tietoturva-asiantuntijoiden kanssa. Tietomurron yhteydessä hyökkääjä on saattanut päästä käsiksi joihinkin HKScanin keräämiin henkilötietoihin. HKScanilla ei ole tietoa siitä, että näitä henkilötietoja olisi käytetty väärin tai luovutettu edelleen kolmansille osapuolille, mutta tätä mahdollisuutta ei voi sulkea pois.

Kyberhyökkäyksellä ja tietomurrolla ei ole ollut vaikutusta konsernin operatiiviseen toimintaan tai tuotteiden toimituksiin.

HKScan suhtautuu tapahtuneeseen erittäin vakavasti ja tapahtumasta on tehty tarvittavat viranomaisilmoitukset. Yhtiö jatkaa tiivistä yhteistyötään tietoturva-asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa asian selvittämiseksi.

Lisätietoja:
Rami Laustola, SVP Risk Management, SQE, Procurement, Operational Excellence & Investment.
Mahdolliset yhteydenotot HKScanin Media Service Deskin kautta, sähköpostitse communications@hkscan.com tai p. 010 570 5700