Animal health

Eläinten hyvinvointi

Toimintamaissamme eläinten hyvinvointia ohjaavat tiukat lait ja säädökset. Eläinten hyvinvointi on tuottajillemme sydämenasia, sillä se takaa hyvän kasvun ja laadukkaat tuotteet. Tiiviin tuottajayhteistyön ansiosta tunnemme lihan alkuperän ja eläinten kasvuolosuhteet. Hyvinvoiva eläin on myös tae tuottajan kannattavalle liiketoiminnalle.

 

Hankimme eläimet suoraan sopimustuottajiltamme ja seuraamme meille tulevien eläinten hyvinvointia tarkasti. Tuottajapalvelumme tarjoavat neuvontaa, koulutusta ja erilaisia kehitysohjelmia, joilla tuetaan tuottajia eläinten hyvinvointiin ja ruokintaan sekä kasvatuksen ympäristönäkökohtiin liittyvissä asioissa. Omat eläinlääkärimme tekevät tilavierailuja ja auttavat tuottajia eläinten hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Tuottajapalveluiden laajuus vaihtelee toimintamaissamme.

Kehitämme eläinten terveyttä ja hyvinvointia tuottajiemme kanssa Welfare Quality® -periaatteiden mukaisesti:

  • Hyvä ruokinta: vapaus nälästä ja janosta
  • Hyvät olosuhteet: mukava makuualusta, sopiva lämpötila, esteetön liikkuminen
  • Hyvä terveys: vapaus loukkaantumisista ja sairauksista, kivuttomat hoitotoimenpiteet
  • Lajille sopiva käyttäytyminen: sosiaalinen ja muu käyttäytyminen, hyvä hoitaja-eläin -suhde, positiivinen tunnetila

Tutustu HKScanin eläinten hyvinvointipolitiikkaan!

Antibioottivapaata lihaa

Panostamme HKScanin lihantuotannossa eläinten terveyteen ja hyviin olosuhteisiin kaikissa kasvun vaiheissa. Tuotteemme ovat aina turvallisia, eikä niissä ole antibioottijäämiä. Eläimiä lääkitään antibiootein vain niiden sairastaessa, ainoastaan eläinlääkärin määräyksellä ja seurannassa sekä varoaikoja noudattaen. Muualla maailmassa antibiootteja ja hormoneja voidaan käyttää eläimillä myös kasvun edistämiseen tai ennaltaehkäisemään sairauksia. Nämä keinot ovat kiellettyjä HKScanissa ja kotimarkkinoillamme antibioottien käyttö kokonaisuudessaan on kansainvälisesti vertailtuna häviävän pientä.

Yhdessä tuottajiemme kanssa olemme kehittäneet eläinten hyvinvointia pitkäjänteisesti vuosikymmeniä. Esimerkiksi Kariniemen- ja HK Rypsiporsasketjuissa eläimet ovat niin hyvinvoivia ja terveitä, että niitä ei ole tarvinnut lääkitä antibiooteilla lainkaan. Koska antibioottien käyttö on tarkasti valvottua, kotimainen liha on turvallinen ja vastuullinen valinta kaikilla markkinoillamme.

Eläinten terveys varmistetaan kullekin eläinlajille soveltuvien elinolosuhteiden, hyvien hygieniakäytäntöjen, ammattimaisten toimintatapojen ja eläinten käsittelyn, ruokinnan sekä korkean tautisuojauksen avulla.

Sikojen saparot ja broilerien jalkapohjat kertovat hyvinvoinnista

Suomessa kasvatetuilla sioilla on aina saparot. Kuulostaa itsestään selvältä, mutta todellisuus on toinen, sillä saparoiden typistämistä tehdään monissa maissa rutiininomaisesti. Saparot kertovat sikojen hyvinvoinnista: stressaantunut sika voi purra kaverinsa saparoa.

Broilereiden hyvinvointia kuvaa niiden jalkapohjien terveys. Terveet jalkapohjat kertovat terveistä ja hyvissä olosuhteissa kuohkealla pehkulla kasvatetuista broilereista. Siipikarjatiloillamme jalkapohjaterveys on erittäin hyvällä tasolla. Esimerkiksi vuonna 2019 Suomessa 99,46 % ketjumme broileriparvista sai eläinlääkärin arvioimana jalkapohjaindeksiksi pyöreän nollan eli parhaan mahdollisen indeksilukeman.

Broilereilta ei typistetä nokkia toimintamaissamme.

Hyvin kasvavat eläimet

Rehun laadulla ja koostumuksella on merkittävä vaikutus eläinten kasvuun ja terveyteen. Rehu kasvatetaan useimmiten lähituotantona, ja sen laatua seurataan erittäin tarkasti. Lisäksi rehujen ravitsemuksellinen laatu optimoidaan eläimen hyvän ja tasapainoisen kasvun takaamiseksi. 

Tautisuojaus huippuluokkaa

Toimintamaissamme lihantuotannon tautisuojaus on maailman huippua. Tuottajiemme ammattitaito ja tiukat toimintaohjeet ja -tavat takaavat, että eläimet ovat terveitä ja tuotteemme turvallisia. Tuotantoketjumme on sitoutunut eläintautien ehkäisyyn ja teemme tiivistä yhteistyötä elintarviketurvallisuudesta vastaavien viranomaisten kanssa. 

Eläinten hyvinvointi taataan myös kuljetuksissa

Koulutamme kaikki eläimiä kuljettavat kumppanimme, jotta voimme varmistaa eläinten hyvinvoinnin myös kuljetusten aikana. Eläinten hyvä ja rauhallinen käsittely kuljetuksissa on tärkeää eläinten hyvinvoinnin, työntekijöiden työturvallisuuden ja tuotteiden korkean laadun varmistamiseksi. Pätevien kuljettajien lisäksi varmistamme eläinten hyvinvoinnin käyttämällä vain eläinten kuljetukseen suunniteltuja ja hyväksyttyjä kulkuneuvoja. Viranomaiset ja HKScanin eläinlääkärit valvovat eläinkuljetuksia säännöllisesti.

Valvovat tarkastuseläinlääkärit ovat paikalla kaikissa teurastamoissa ja seuraavat eläinten purkua autosta. Lääkärit seuraavat eläinten liikkumista ja varmistavat, että ne ovat terveitä. Lisäksi teurastamojen toimintaa tarkastetaan jatkuvasti sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Kaikissa teurastamoissamme on tallentavat valvontakamerat.