HKScan Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista liittyen HKScan-konsernin Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2019 - 2021 ja Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2018 ansaintajakson 2019 - 2021 palkkioiden maksamiseen. 

Osakeannissa luovutetaan 6.3.2023 yhteensä 115 137 yhtiön hallussa olevaa HKScan Oyj:n A-sarjan osaketta vastikkeetta osakepohjaisiin kannustinohjelmiin kuuluville henkilöille järjestelmien ehtojen mukaisesti. Ohjelmien perustamisesta ja niiden keskeisistä ehdoista on kerrottu 7.2.2018, 8.5.2019 ja 7.4.2021 julkaistuissa pörssitiedotteissa. 

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen. 

Luovutuksen jälkeen HKScanin hallussa on 1 506 658 omaa A-sarjan osaketta.

HKScan Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
HKScan Media Service Desk p. 010 570 5700 tai communications@hkscan.com