HKScan julkaisi 9.2.2023 tilinpäätöstiedotteensa liitteenä vuoden 2022 hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen pdf-versiona ennen ESEF-tilinpäätöstä arvopaperimarkkinalain 7. luvun 8§ mukaisesti. Tällä pörssitiedotteella HKScan julkaisee saman aineiston uudelleen oikeassa tiedoteluokassa ”Tilinpäätös ja toimintakertomus”. 

Tilintarkastuskertomus sisältää lisätiedon toiminnan jatkuvuuteen liittyvästä olennaisesta epävarmuudesta. Tilintarkastajat kiinnittävät huomiota konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteen kohdassa ”Oletus toiminnan jatkuvuudesta” annettuihin kuvauksiin epävarmuustekijöistä, jotka voivat johtaa kovenanttien rikkoutumiseen.

HKScan julkaisee hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen taitettuna pdf-tiedostona sekä European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona viikolla 11/2023. 

HKScan Oyj


Jyrki Paappa
Talousjohtaja

Lisätietoja: 
Jyrki Paappa, talousjohtaja, puh. 050 556 6512
HKScan Media Service Desk, p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com