Muutokset HKScan Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

HKScan Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista liittyen HKScan-konsernin ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2019-2021 ja suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2018 ansaintajaksojen 2018-2020 ja 2019-2021 palkkioiden maksamiseen. 

Osakeannissa luovutetaan 4.3.2022 yhteensä 236 269 yhtiön hallussa olevaa HKScan Oyj:n A-sarjan osaketta vastikkeetta osakepohjaisiin kannustinohjelmiin kuuluville henkilöille järjestelmien ehtojen mukaisesti. Ohjelmien perustamisesta ja niiden keskeisistä ehdoista on kerrottu 7.2.2018, 8.5.2019 ja 7.4.2021 julkaistuissa pörssitiedotteissa. 

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen. 

Luovutuksen jälkeen HKScanin hallussa on 1 621 795 omaa A-sarjan osaketta.

HKScan Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Heidi Hirvonen, konsernin viestintäjohtaja, puh. 010 570 6072