HKScan Oyj                          Pörssitiedote                        21.11.2017                            klo 16.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

HKScan Oyj on vastaanottanut 20.11.2017 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksista Sveriges Djurbönder ek.för:iltä.

Ilmoituksen mukaan Sveriges Djurbönder ek. för:in omistusosuus HKScanin osakkeiden kokonaismäärästä on 20.11.2017 laskenut alle viiden (5) prosentin. Ilmoituksen mukaan peruste on osakkeiden ja äänioikeuksien luovutus johtuen Sveriges Djurbönder ek. för:in vapaaehtoisesta selvitystilasta ja varojen jakamisesta.

Sveriges Djurbönder ek.för:n osuus ilmoituksen mukaan:

 

  % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan
saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen
0 % osakkeista ja
0 % äänistä
0 % osakkeista ja
0 % äänistä

 
Osakkeita 55 026 522 ja
ääniä 157 626 522
Edellisessä
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
6,57% osakkeista
2,29% äänistä
6,57% osakkeista
2,29% äänistä

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

 

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten
lukumäärä, kpl
Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora Välillinen Suora Välillinen
A-osakkeet, ISIN-
koodi FI0009006308
0 0 0 0
Yhteensä 0 0

  

Ilmoituksen mukaan Sveriges Djurbönderin vuosikokous on 8.3.2017 päättänyt asettaa yhdistyksen vapaaehtoiseen selvitystilaan 31.3.2017 alkaen. Vuosikokouksessa 8.3.2017 tehdyn selvitystilaa koskevan päätöksen mukaisesti vuosikokous päätti myös jakaa yhdistyksen HKScan-osakkeet yhdistyksen jäsenille jäsenten yhdistyksen osuuksien ja panosten suhteessa. Selvitystilan aikana tehdyn, yhdistyksen ja Swedbank Tukholman välisen sopimuksen mukaan Swedbank avustaa yhdistystä osakkeiden jakamisessa.

HKScanin osakkeet jakautuvat kahteen osakesarjaan seuraavasti: A-osakkeita on 49 626 522 kpl (90,19 % kokonaisosakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 % kokonaisosakemäärästä). Kullakin A-osakkeella on yksi (1) ääni ja kullakin K-osakkeella on kaksikymmentä (20) ääntä.

HKScan Oyj
Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jari Latvanen. Soittopyyntöjä heille voi jättää numeron 010 570 5700 kautta.

HKScan on johtava pohjoismainen ruokayhtiö. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2016 HKScanin liikevaihto oli lähes 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 300.

JAKELU: Nasdaq Helsinki, Keskeinen media, www.hkscan.com