HKScan Oyj                                               Pörssitiedote 21.3.2016, klo 12:00

 

HKScanin Rauman tuotantolaitokselle ympäristölupa

Aiemmin kerrotun (pörssitiedotteet 13.10.2014, 5.8.2015 ja 1.10.2015) mukaisesti HKScan rakentaa uuden broilertuotteisiin erikoistuvan tuotantolaitoksen Raumalle. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tänään myöntänyt HKScan Finland Oy:lle ympäristöluvan teurastamon ja lihanjalostamon toiminnalle. Toistaiseksi voimassaoleva päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, mikäli päätökseen ei haeta muutosta. Valitusaika päättyy 20.4.2016. Toiminta voidaan kuitenkin käynnistää mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätöksessä todetaan, että laitoksen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain ja luonnonsuojelulain vaatimukset. Toiminta on asema-, yleis- ja maakuntakaavan mukaista.

Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain mukaisesti otettu huomioon toiminnan luonne, alueen ominaisuudet, toiminnan vaikutus ympäristöön, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet.

Laitoksen lupaprosessi eteni tiiviissä aikataulussa ja hyvässä yhteistyössä eri viranomaistahojen (ELY, AVi, Tukes) ja Rauman kaupungin kanssa. Näin ympäristöluvan päätökset voidaan ottaa huomioon jo tuotantolaitoksen suunnitteluvaiheessa.

Laitos käyttöön loppuvuonna 2017

Tuotantolaitoksen rakentaminen on käynnistynyt kuluvan vuoden alussa. Laitos arvioidaan otettavan käyttöön loppuvuoden 2017 aikana ja se korvaa HKScanin nykyisen tuotantolaitoksen Eurassa.

Uusi tuotantolaitos keskittyy yhä kasvavaan siipikarjasegmenttiin ja broilerituotteiden valmistukseen. Investointi lisää kapasiteettia ja lyhentää tuotannon läpimenoaikoja parantaen tuotteiden laatua entisestään. Investoinnin kokonaisarvo on noin 80 miljoonaa euroa.

Tuotantolaitokseen valittava teknologia tekee mahdolliseksi innovatiivisten Kariniemen-uutuustuotteiden kehittämisen konsernin koti- ja vientimarkkinoille. Kaikissa hankinnoissa hyödynnetään HKScanin vastuullisuusohjelman mukaisia ratkaisuja materiaali-, energia- ja ympäristötehokkuuden näkökulmista.

 

HKScan Oyj
Aki Laiho
toimitusjohtajan sijainen, COO

 

Lisätietoja:

Aki Laiho, toimitusjohtajan sijainen, COO, HKScan Group.  Hänelle voi jättää soittopyynnön konsernin viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskogin kautta p. 010 570 2142.

 

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service -, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2015 HKScanin liikevaihto oli noin 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 400.

 

JAKELU:
Nasdaq, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.hkscan.com