HKScan tiedotti 14. marraskuuta 2016 yhtiön käynnistäneen sisäisen selvityksen konsernin Baltian toiminnoissa. Selvityksellä on haluttu varmistaa, että HKScanin Baltian liiketoiminta-alueella noudatetaan hyvää hallintotapaa ja HKScanin toimintatapaohjetta (Code of Conduct). Osa HKScanin Baltian johtoryhmän jäsenistä vapautettiin tehtävistään selvityksen ajaksi. Konsernin markkinointijohtaja (CMO) Anne Mere on vastannut siitä lähtien HKScanin Baltian toiminnoista väliaikaisesti oman toimensa ohella.

Selvitys on vahvistanut muun muassa, että osa HKScanin Baltian toimintojen johtoa on rikkonut suunnitelmallisesti ja vakavasti HKScanin toimintatapaohjetta sekä hyvää hallintotapaa. Yhtiö on vapauttanut tehtävistään tänään Baltian maajohtaja Teet Soormin, Baltian sikatuotannosta vastaavan johtajan Mati Tuvin, Baltian siipikarjatuotannosta vastaavan Lauri Kallikormin sekä Baltian sikatuotannon teknisen päällikön Hindrek Smidtin. Tämän lisäksi yhtiö antaa varoituksen useammmalle henkilölle muun muassa yhtiön varojen sääntöjenvastaisesta käytöstä.

Osa HKScan Estonia AS:n johtoa on ostanut tuotteita ja palveluja yrityksiltä, joita ovat johtaneet HKScanin Baltian johtoryhmän jäsenet tai heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt. Näiden ostojen arvo on vuosien 2013 ja 2016 välillä ollut yhteensä noin 28 miljoonaa euroa. Toimittajasopimuksia ei ole solmittu HKScanin tai yleisesti listayhtiöiden edellyttämää avoimuutta noudattaen vaan sopimusehdoista päättäminen on aiheuttanut selkeän eturistiriidan HKScanin ja alihankkijan välille. Kyseisten yritysten toimialoja ovat muun muassa sian ja siipikarjan alkutuotanto, rehuliiketoiminta sekä palvelut kuten kuljetukset ja kunnossapito, jotka kytkeytyvät olennaisesti HKScanin liiketoimintaan.

HKScanin toimintatapaohjeen mukaan työntekijöiden on parhaansa mukaan vältettävä sellaisia tilanteita, joista aiheutuu ristiriita konsernin ja työntekijän tai muiden sidosryhmien, näiden sukulaisten tai määräysvallassa olevien yhtiöiden etujen välille.

”On hyvä, että epäkohdat on tunnistettu ja olemme puuttuneet niihin. Meille on tärkeää, että niin HKScanin johto kuin muu henkilöstö noudattaa yhtiön toimintatapaohjetta, ja että hyvän hallintotavan mukaiset periaatteet toteutuvat päivittäisessä työssä”, sanoo HKScanin toimitusjohtaja Jari Latvanen. ”Nyt katsomme eteenpäin. Baltia on yksi tärkeistä kotimarkkinoistamme. Meillä on osaava henkilöstö, jonka voimin kehitämme liiketoimintaa entistä määrätietoisemmin ja entistä vakaammalta pohjalta eteenpäin.”

HKScan Oyj

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja, Jari Latvanen, HKScan Oyj
Hänelle voi jättää soittopyynnön konsernin viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskogin kautta, puh. 010 570 2142, tai sähköpostitse, marja-leena.dahlskog@hkscan.com

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. HKScanin liikevaihto vuonna 2015 oli n. 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä noin 7 400.