HKScan panostaa strategiansa mukaisesti kannattavaan kasvuun ja jatkaa investointejaan Outokummun tuotantolaitoksen modernisointiin. Aiemmin toteutettujen navetan laajennuksen, ruhojäähdyttämön kapasiteettilisäyksen ja jätevesien käsittelyinvestointien jälkeen HKScan uudistaa nautaleikkaamon kokonaisuudessaan sekä osan teurastuslinjasta. Muutostyöt käynnistyvät lähiviikkoina ja asennukset valmistuvat kesällä 2015.

 

Leikkaamoinvestointi mahdollistaa naudanlihan entistä paremman laadun ja saannon sekä uusien ja entistä laadukkaampien lopputuotteiden kehittämisen. Uudistuksilla on merkittävä vaikutus myös työergonomiaan ja työturvallisuuteen ja niiden avulla HKScan pystyy vastaamaan entistä paremmin uudistuviin turvallisuusvaatimuksiin.

 

Naudan hankintamäärät kasvuun

”Uskomme vahvasti suomalaiseen naudanlihantuotantoon. Naudan hankintamäärät Outokummun teurastamolle ovat kasvaneet ja teurastamoamme on kehitetty sen mukaisesti. Outokummun teurastamon navettalaajennus parantaa joustavuutta eläinten noudoissa. Myös tuottajille suunnattuihin palveluihin on panostettu. Esimerkiksi Laatusonniohjelmamme on parantanut nuorten nautojen päiväkasvuja, jolloin nautapaikka vapautuu uudelle vasikalle aikaisemmin. Näin voimme palvella maitotilojakin paremmin”, sanoo HKScan-konsernin eläinten hankinnasta vastaava johtaja Veli-Matti Jäppilä. Hän toivoo panostusten vaikuttavan myönteisesti jatkossa myös nuorten nautojen kasvatuspaikkojen määriin ja investointeihin tiloilla.

Tuotantoeläinten kuljetusmatkat Outokumpuun ovat Keski- ja Itä-Suomessa lyhyet. Valtaosa teurasnaudoista tulee sinne noin 150 kilometrin säteeltä. Outokumpuun on Iisalmesta noin 160 km, Nurmeksesta alle 120 km ja Savonlinnasta noin 130 km.

 
HKScanin nautaketjusta Suomessa

HKScanin nautateurastamo Outokummussa on vuoden 2013 alusta ollut ainoa nautateurastamo Itä-Suomessa. Lihantuottajien lisäksi yksikkö on tärkeä lypsykarjatiloille ja siten myös alueen meijereille.

HKScanin Outokummun yksikössä leikattu liha jatkojalostetaan yhtiön tuotantolaitoksissa Vantaalla, Forssassa ja Mikkelissä. Etelä- ja Länsi-Suomen alueen nautateurastukset HKScan hoitaa yhteistyökumppaninsa Paimion Teurastamon kanssa. Rotukarja ja luomueläimet lähetetään nautateurastamoista HKScanin osakkuusyhtiö Lihatukku Harri Tammiselle, joka on erikoistunut rotukarjan leikkuuseen ja jatkojalostukseen.

 

Lisätietoja:

  • HKScanin Suomen ja Baltian kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja Samuli Eskola, p. 010 570 2301
  • HKScanin eläinhankinnasta vastaava johtaja Veli-Matti Jäppilä, p. 010 570 4411

Soittopyyntöjä heille tarvittaessa välittää HKScan Finlandin viestintäjohtaja, Marja Siltala p. 010 570 2290, marja.siltala(at)hkscan.com.

 

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service, teollisuus ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2014 HKScanin liikevaihto oli noin 2,0 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 700.