HKScan-konserni on vastuullinen pohjoismainen lihatalo, jolla on tuotantoa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Puolassa. Vastuullinen lihan hankinta, tuotteiden korkea laatu ja liharaaka-aineen alkuperän tunteminen ovat HKScanin toiminnan peruspilareita.

HKScan käyttää ensisijaisesti kotimaassa tuotettua lihaa, jota konserni hankkii Suomen, Ruotsin ja Tanskan pitkäaikaisilta sopimustuottajiltaan ja Virossa konsernin omilta tiloilta. Lihan toimitusketju on jäljitettävissä tiloille asti. Lisäksi pienehköjä määriä lihaa tuodaan HKScanin teurastamoilta konsernin muilta kotimarkkinoilta. Jonkin verran lihaa, varsinkin silloin kun sitä on niukasti saatavilla pohjoismaisilta kotimarkkinoilta, tuodaan myös konsernin ulkopuolelta. Toimittajat ovat huolellisesti valikoituja ja HKScan arvioi niitä systemaattisesti konsernin laatu- ja vastuullisuusjärjestelmän puitteissa.

HKScan on päättänyt vahvistaa lihan tuontiaan keskittämällä kaiken ulkopuolisilta osapuolilta hankittavan lihan tuonnin yhteen keskitettyyn toimintoon. Muutosta tukee HKScanin omistaman tytäryhtiön Annerstedt Flodin AB:n liiketoiminnan sulautuminen konserniin 1.1.2014 alkaen. Myös Annerstedt Flodinin myynti- ja markkinointitiimit integroidaan kokonaisuudessaan HKScanin myyntiin ja markkinointiin. Annerstedt Flodinin toimitusjohtaja Mikael Olsson vastaa konsernin lihantuontifunktion johtamisesta ja kehittämisestä. Hän raportoi tuotanto- ja teknologiajohtaja Aki Laiholle.

”Annerstedt Flodinin liiketoiminnan ja toimintamallin sulautuminen konserniin vahvistaa tarjoomaamme ja palvelujamme merkittävästi. Korkea laatu, hyvä saatavuus ja raaka-aineen aukoton jäljitettävyys auditoiduille tiloille saakka ovat niin kuluttajien, vähittäiskaupan, ammattikeittiöiden kuin ruokateollisuuden tärkeitä ostokriteerejä. HKScanin tarjooma täyttää hyvin tämän lupauksen”, sanoo Away from Home -liiketoiminnasta vastaava johtaja Jukka Nikkinen. ”Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin vastuullisella tavalla”, hän toteaa.

Annerstedt Flodin on Ruotsin johtava, korkealaatuisen ja vastuullisesti tuotetun lihan tuontiin erikoistunut yhtiö, jonka hankkima liha tulee auditoiduilta tuottajilta Etelä-Amerikasta, Uudesta-Seelannista ja Australiasta. Yhtiön tuotemerkki ”Chosen by Farmers” on tunnettu korkeasta laadusta, 100-prosenttisesta jäljitettävyydestä ja arvoketjun vastuullisuudesta.

 

Lisätiedot:

Aki Laiho, HKScanin tuotanto- ja teknologiajohtaja, p. 040 652 5827
Jukka Nikkinen, HKScanin Away-from Home liiketoiminnasta vastaava johtaja, p. 0400 820 965
Göran Holm, HKScanin Skandinavian kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja, p. +46 706 570 034

 

HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaita ovat vähittäiskauppa-, Food Service-, teollisuus- ja vientisektorit. Liikevaihto vuonna 2012 oli 2,5 miljardia euroa ja työntekijöitä noin 11 000. www.hkscan.com