HKScan koncernen är en hållbar nordisk köttleverantör med produktion i Finland, Sverige, Estland, Danmark, Litauen och Polen. Företaget efterföljer en policy för hållbar köttförsörjning, produkter av premiumkvalitet och kunskap om ursprung på använd köttråvara.

HKScan fokuserar främst på nationellt producerad köttråvara från lokala djurleverantörer med långtidskontrakt i Finland, Sverige och Danmark samt från koncernens helägda gårdar i Estland. Företaget har full spårbarhet i hela kedjan från gård till bord. Utöver inhemsk råvara, importeras små volymer kött från andra HKScan anläggningar i koncernen och vissa volymer importeras, noggrant utvalda, från tredjepartsleverantörer. All import är systematiskt reglerad som en del av HKScans kvalitets- och hållbarhetssystem.

HKScan har beslutat att ytterligare stärka sin import av kött genom att centralisera sin verksamhet för externt importerat kött. Som ett led i detta kommer HKScans helägda dotterbolag Annerstedt Flodin att integreras i HKScan den 1 januari 2014. Företagets försäljnings- och marknadsavdelning kommer bli helt integrerade i HKScans försäljnings och marknadsavdelningar. Annerstedt Flodins vd Mikael Olsson kommer bli ansvarig för att leda och utveckla den nya gruppfunktionen för importerat kött. Han kommer rapportera till COO Aki Laiho.

“Integrationen av Annerstedt Flodin och dess affärsmodell kommer signifikant stärka vårt erbjudande och våra tjänster. Premiumkvalitet, bra tillgång och full spårbarhet i hela kedjan är avgörande inköpskriterium för kunder, grossister, restauranger och industri. HKScans erbjudande uppfyller detta löfte”, säger Jukka Nikkinen, Executive Vice President of HKScan AFH. ”Vi servar våra kunder med ett löfte om hållbarhet” betonar Nikkinen.

Annerstedt Flodin är Sveriges ledande företag inom import av kött med premiumkvalitet samt hållbarhetsprocess från utvalda producenter i Sydamerika, Nya Zeeland och Australien. Företagets varumärke ”Chosen by Farmers” är känt för sin höga kvalitet, full spårbarhet och hållbarhetfokus.

 

För ytterligare information, kontakta:

Aki Laiho, Chief Operating Officer, tel. +358 (0)40 652 5827
Jukka Nikkinen, Executive Vice President, Away from Home, tel. +358 (0)400 820 965
Göran Holm, Executive Vice President, HKScan Consumer business in Scandinavia, tel. +46 (0)706 570 034

 

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Koncernens hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunderna finns inom detaljhandeln, Food Service-, industri- och exportsektorerna. År 2012 var koncernens omsättning 2,5 miljarder euro och antalet anställda cirka 11 000.