Tämän vuoden lantapilotissa siirrettiin yhteensä 510 tonnia separoitua Emomylly-ryhmän sianlantaa kasvinviljelytilalle Sastamalaan. Laskennallisesti lantamäärä sisältää noin tuhat kiloa fosforia.

”HKScan Agrofood Ecosystem® -työssä haluamme kehittää uusia toimintatapoja, joilla vastataan lihamarkkinoiden muutokseen ja vastuullisuuteen. Lantapilotti on konkreettinen esimerkki Itämeren suojelutyöstä, joka edistää kestävää kierto- ja ravinnetaloutta. Sopimustuottajamme ovat antaneet hyvää palautetta kokeilusta”, sanoo HKScanin alkutuotannon strategisista hankkeista vastaava johtaja Ulf Jahnsson.

Lannan separoinnilla ravinteet oikeisiin paikkoihin

Lannan separointi on tärkeä osa pilottia. Erottelun avulla voidaan tarkentaa eri ravinteiden käyttöä. Separointi vähentää myös kuljetuskustannuksia, sillä nesteen siirto alueelta toiselle on kallista.

Käytännössä prosessointi rikastaa fosfori- ja typpijakeet. Fosfori on ravinne, joka jää orgaaniseen kiintoaineekseen, kun taas typpi erottuu nesteeseen. Lantapilotissa typpipitoinen neste jäi Emomyllyn tiloille Huittisiin. Fosforipitoinen orgaaninen separointijae siirrettiin kuorma-autoilla ravinnealijäämäiselle viljatilalle Sastamalaan.

”Vertailimme pilotissa erilaisia lastaus- ja läjitystekniikoita, joista saimme hyvää käytännönoppia jatkoa ajatellen. Esimerkiksi kuivajakeen välivarastointi kovapohjaiselle alustalle toimi hyvin. Emomyllyssä panostamme sianlihantuotannon ympäristövaikutusten minimointiin ja haluamme olla myös jatkossa kehittämässä tulevaisuuden ratkaisuja”, toteaa toimitusjohtaja Kai Huovinen Emomylly Oy:sta.

Lantakierrätyspilotti jatkuu ensi keväänä

”Lantapilotti antaa meille kokemuksia uusista toimintamalleista, joilla vähennetään Itämeren ravinnekuormaa. Jatkamme mallin kehittämistä sekä yhteistyötä HKScanin ja Emomyllyn kanssa myös ensi vuonna”, lupaa projektipäällikkö Maija Salmiovirta John Nurmisen Säätiöstä.

John Nurmisen Säätiö rahoitti lannansiirron. Hanke toteutettiin yhteistyössä Emomylly Oy:n ja Raisio-konsernin sopimusviljelijän kanssa. Emomylly Oy on seitsemän HKScanin sopimustilan omistama ja se toimii satelliittimuotoisena sikatilojen yhteenliittymänä.