HKScan on mukana jälleen tänä jouluna järjestettävässä Kinkkutempussa, jonka tavoitteena on kerätä ja kierrättää ennätysmäärä paistinrasvaa. Maailmanlaajuisesti ainutlaatuisella tempauksella havainnollistetaan kiertotalouden mahdollisuuksia ja säästetään sekä viemäriputkistoa että ympäristöä.

Tänä jouluna tavoitteena on tuplata edellisvuoden osallistujamäärä ja saada mukaan 300 000 kotitaloutta. Keräysaika on 20.12.2018–7.1.2019, ja kierrätykseen kelpaavat kinkun paistinrasvan lisäksi myös esimerkiksi kalkkunan, kalan tai juuressipsien paistinrasvat.

Putkiston tukkeutumisen välttämiseksi paistinrasvoja ei saa kaataa viemäriin, vaan ne tulee laittaa ensisijaisesti biojätteeseen tai jos tämä ei ole mahdollista, sekajätteeseen. Paistinrasvat voidaan hyödyntää myös uusiutuvan dieselin valmistuksessa.

Kotitaloudet voivat osallistua paistinrasvojen kierrättämiseen pakkaamalla käytetyt paistinrasvat kartonkitölkkeihin ja tuomalla ne keräyspaikkoihin.

Valtaosa keräyspaikoista on K-ruokakauppojen yhteydessä, jonka lisäksi paistinrasvoja voi toimittaa valikoitujen Neste-asemien ja joidenkin kuntien jäteyhtiöiden keräyspisteisiin. Tarkemmat tiedot kampanjasta, siihen osallistumisesta ja keräyspisteistä ovat Kinkkutempun sivuilla.

Vuonna 2016 Kinkkutemppuun osallistui 40 000 kotitaloutta, ja vuonna 2017 jo yli 145 000 kotitaloutta kierrätti kinkun paistinrasvat uusiutuvaksi dieseliksi. Yhteensä rasvaa kertyi viime vuonna huikeat 44 tonnia – tästä määrästä jalostettu polttoaine riittäisi 14 matkaan henkilöautolla maapallon ympäri.

Suomalainen kiertotalousosaaminen on maailman kärkeä, eikä Kinkkutemppua samassa mittakaavassa pystyttäisi toteuttamaan missään muualla maailmassa. Kinkkutemppu tehdään 14 toimijan yhteistyönä. Kinkkutemppu on oiva esimerkki kiertotaloudesta, jossa uudenlaiset kumppanuudet ja yhteistyö ovat tärkeässä roolissa.

HKScanissa vastuuta ympäristöstä koko tilalta haarukkaan ketjussa

HKScan tekee systemaattista työtä ympäristövaikutustensa pienentä­miseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön lisäämiseksi. HKScan ottaa vastuuta ympäristöstä tilalta haarukkaan ketjussaan ja asettaa ympäristöä koskevia vaatimuksia myös toimit­tajilleen.

Ympäristötyömme painopiste-alueita ovat energiatehokkuus, kasvihuonekaasujen vähentäminen, veden kulutus ja jätevesi, materiaa­litehokkuus sekä jätteiden käsittely, kierrätys ja hyötykäyttö.

Me HKScanissa uskomme, että kiertotalousajattelu mahdollistaa sellaisten elintarvikejärjestelmien kehittämisen, joissa resursseja käytetään entistä kestävämmällä tavalla. Tavoitteenamme on säilyttää kierrossa jo kertaalleen käytettyjä luonnonvaroja ja luoda niiden avulla uutta liiketoimintaa tai parantaa yrityksen kannattavuutta kustannussäästöjen avulla. Näistä esimerkkejä ovat materiaalien, kuten jätteiden ja veden sekä energian hyötykäyttö ja kierrättäminen sekä koko eläinruhon ja sen kaikkien osien hyötykäyttö.

Lisätiedot:

Kinkkutemppu

  • Kinkkutemppu -kampanjan lisätiedot ja tarkemmat osallistumisohjeet ovat osoitteessa www.kinkkutemppu.fi

Kinkkutemppu on Kemianteollisuuden aloitteesta syntynyt yhteisprojekti, joka tuo kiertotaloutta lähemmäksi kuluttajien arkea konkreettisen esimerkin avulla. Kuluttajia pyydetään palauttamaan kinkunpaistosta yli jääneet rasvat kierrätyspaikoille ja siitä valmistetaan Neste MY uusiutuvaa dieseliä Nesteen Porvoon jalostamolla. Kinkkutemppu-kampanjan tavoitteena on saada mukaan 300 000 suomalaista kotitaloutta. Kinkkutemppu lahjoittaa 20 000 euroa vähävaraisia perheitä tukevalle Hopelle. Kemianteollisuuden lisäksi Kinkkutempussa ovat mukana Neste, Lassila & Tikanoja, Honkajoki, K-ryhmä, Suomen Pakkauskierrätys RINKI, Atria, HKScan, Snellman, Maa- ja kotitalousnaiset, Suomen Kiertovoima KIVO ja kuntien jätelaitokset, Kuntaliitto, Vesilaitosyhdistys ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP.

HKScan

  • Vastuullisuusfakta HKScanin ympäristövaikutusten minimoinnista ja kiertotaloudesta

  • HKScan Media Service Desk, p. 010 570 5700, communications@hkscan.com

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com