HKScanin Suomesta viemän lihan arvo on vähintään 2,5-kertainen verrattuna yhtiön Suomeen tuoman lihan arvoon.

HKScanin ansiosta suomalaiselle lihalle tarjoutuu useassa tapauksessa sellaisia markkinoita ja asiakkuuksia, joita ei muuten olisi tarjolla. HKScan vie tuotteita lähes 50 maahan ja on avannut merkittävästi kansainvälisiä markkinoita kotimaiselle lihalle. HKScanin viennillä on iso merkitys suomalaisen tuotantoketjun menestykselle.
HKScan uskoo vahvasti suomalaisen ruoan vientipotentiaaliin sekä sen kaupalliseen menestykseen kansainvälisesti. Tulevaisuudessa yhtiön tavoite on kasvattaa vientiä entisestään ja palvella From Farm to Fork –ketjullaan maailman vaativimpia kuluttajia.

HKScan valmistelee sianlihan viennin käynnistämistä Suomesta Kiinaan. Kiinan ja Suomen elintarvikeviranomaiset allekirjoittivat marraskuussa 2017 vientiä koskevan sopimuksen, jonka ansiosta HKScan varautuu käynnistämään viennin Forssan yksiköstään. Viennin arvioidaan käynnistyvän vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana.


Julkiset kilpailutukset kansainvälisiä - Tarjouspyyntöihin vastataan kriteerien pohjalta

Julkisuudessa on keskusteltu julkisen sektorin elintarvikehankinnoista. Lue HKScanin vastaus 28.11.2017.

 • Elintarvikeliiketoiminta – myös lihojen osalta – on kansainvälistä. 
 • Julkiset hankintakilpailut ovat avoimia, ja niihin voivat osallistua mitkä tahansa ostajan asettamat kriteerit täyttävät toimijat, myös ulkomaiset toimijat tai toimijat, joiden valikoimat perustuvat joko kokonaan tai lähes kokonaan tuontituotteisiin.
 • Julkisen hankintakilpailun kriteereistä vastaa tarjouspyynnön tekijä omaa toimintaansa säätelevän lainsäädännön puitteissa.
 • HKScan vastaa saamiinsa tarjouspyyntöihin niiden kriteerien mukaan ja varmistaa samalla tuotteen riittävät määrät.
 • On tärkeää, ettäkotimaiselle vastuullisesti tuotetulle ja laadukkaalle lihalle saadaan mahdollisimman hyvä markkinahinta. HKScanin tavoitteena on varmistaa kotimaiselle tuotannolle riittävä kannattavuus.
 • Pärjätäkseen julkisissa hankintakilpailuissa ja pitääkseen markkinaosuutensa suomalaisilla lihamarkkinoilla HKScanin tuotevalikoimassa on myös tuontilihaa.
 • Monipuolisen tuotevalikoimansa ansiosta HKScan on ollut kilpailukykyinen avoimissa tarjouskilpailuissa, ja on pystynyt tarjoamaan asiakkailleen useissa tarjouskilpailuissa tuontilihan ansiosta myös paljon kotimaisia tuotteita.
 • Ilman valikoimansa monipuolisuutta HKScanilla ei olisi ollut mahdollisuutta kilpailla niitä toimijoita vastaan, joiden tarjoamat tuotteet perustuvat pitkälti tuontilihaan.
 • Lisäksi HKScan tarjoaa kotimarkkinoiden ulkopuolelta ostettua lihaa palvellakseen asiakkaitaan ja täydentääkseen tarjoomaansa tuoteryhmissä, joissa paikallisesti tuotettua lihaa ei ole saatavilla riittävästi.
 • Sopimusaikana HKScanin asiakkailla on heidän niin halutessaan käytössä yhtiön koko tuotevalikoima, niin suomalaista alkuperää olevat lihat ja valmisteet kuin myös HKScanin muilla kotimarkkinoilla valmistetut laadukkaat tuotteet.


Suomessa HKScan hankkii liharaaka-aineen ensisijaisesti omilta sopimustuottajiltaan

HKScan on yli sadan vuoden ajan tukenut ja investoinut mittavasti ja pitkäjänteisesti suomalaiseen vastuulliseen alkutuotantoon, teollisuuteen ja työllisyyteen. Yhtiön Farm to Fork –strategia vahvistaa tätä periaatetta edelleen.

 • HKScan tarjoaa asiakkailleen ensisijaisesti suomalaista lihaa, koska Suomessa HKScan hankkii liharaaka-aineen lähes poikkeuksetta omilta sopimustuottajiltaan.
 • HK®- ja Kariniemen® -merkkisissä tuotteissa käytetään aina suomalaista lihaa.
 • Tarvittaessa käytettävä ulkomainen liha myydään muilla tuotemerkeillä ja lihan alkuperä kerrotaan aina pakkausmerkinnöissä.
 • HKScanin lihantuotanto Suomessa on sopimustuotantoa tiiviissä yhteistyössä tuottajien kanssa – From Farm to Fork.
 • Suomessa on erinomainen tuotantoeläinten terveydenhuolto sekä korkeat ja tiukat kriteerit eläinten hyvinvoinnille ja tuotannon laadulle.
 • HKScanin tilalta haarukkaan ketjun osaavat lihantuottajat, viranomaiset sekä lainsäädäntö pitävät huolta siitä, että esimerkiksi tuotantoeläinten sairauksia ennaltaehkäistään tehokkaasti, jolloin antibioottien tarve on huomattavasti pienempi kuin muualla maailmassa.
 • Kotimaisen lihantuotannon etuja ovat myös paikallisen elinvoimaisuuden tukeminen ja ruokaturvan ylläpito. Myös ympäristön ja ilmaston kannalta on parasta tuottaa ruokaa mahdollisimman lähellä kulutusta.


Tiukat laatuvaatimukset myös tuontilihalle

 • HKScanilla on tiukat laatuvaatimukset niin kotimaisen kuin tuontilihan suhteen.
 • HKScan mm. auditoi säännöllisesti tavarantoimittajat, joilta lihaa ostetaan.Tuontieriä kontrolloidaan tarkasti yhtiön laatujärjestelmän mukaisesti ja näytteitä otetaan säännöllisesti.
 • Tuontilihaan sovelletaan yhtiössä samoja laatuvaatimuksia kuin kotimaiseenkin.
 • Ulkomaista lihaa hankitaan HKScan-konsernin omien teurastamoiden lisäksi tunnetuilta ja luotettaviksi tiedetyiltä lihayrityksiltä.
 • EU-alueella on lakisääteinen naudanlihan jäljitettävyysjärjestelmä.
 • Tuontilihan osuus on muutama prosentti koko konsernin tarpeesta.

 
Lisätiedot medialle:

HKScan Media Service Desk, p. 010 570 5700 ja communications@hkscan.com


HKScan on johtava pohjoismainen ruokayhtiö. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2016 HKScanin liikevaihto oli lähes 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 300.