HKScanin tiedote 20.12.2017

HKScan ottaa parhaillaan käyttöön Raumalla sijaitsevaa uutta siipikarjayksikköä, joka on yksi yrityksen merkittävimmistä investoinneista. Raumalle on Euran vanhasta yksiköstä siirretty jo broilereiden teurastamo- ja leikkaamotoiminnot. Pakkaamon ylösajo on käynnissä.

Suuren yksikön käynnistysvaihe on nostanut yksikön hävikin ja ns. aktiivisten raaka-ainehylkäysten määrää tilapäisesti. Prosessimme on kuitenkin kehittynyt loppuvuoden aikana kohti tavoitetasoa.

Moitteeton, korkealaatuinen ja kaikki tuoteturvallisuuskriteerit täyttävä lopputuote on tuotantomme ehdoton edellytys kaikissa tilanteissa. Laatuvaatimuksemme ovat tiukat. Jos jossakin prosessin vaiheessa tapahtuu esimerkiksi häiriö tai pysähdys, raaka-aineen läpimenoaika saattaa pidentyä ja saatamme joutua hylkäämään tuotteen.

HKScan on sitoutunut siihen, että kaikki raaka-aine hyödynnetään vastuullisesti ja mahdollisimman tehokkaasti. Elintarvikekäyttöön soveltumaton raaka-aine pyritään hyödyntämään ensisijaisesti eläinruokana. Jos erä ei sovellu eläinruoaksi, toimitetaan se kierrätettäväksi mm. lannoitteisiin. Tällainen Honkajoelle kierrätettäväksi menneen raaka-aineen määrä on vaihdellut käyttöönoton etenemisen mukaisesti.


Rauman yksikkö on tehokas ja tukee suomalaista broilerin kasvatusta

Uusi tehokas yksikkö parantaa HKScanin kilpailukykyä ja koko tilalta haarukkaan -ketjun kannattavuutta. Investointi tukee lisäksi suomalaista broilerin kasvatusta ja ylläpitää työllisyyttä. Rauman moderni yksikkö on yksi merkittävimmistä investoinneista Suomen elintarviketeollisuudessa.

HKScan haluaa tarjota kuluttajille maistuvan ja vastuullisen arjen. Rauman yksikköön tulee markkinoiden uusin teknologia, mikä luo mahdollisuuksia kehittää entistä innovatiivisempia uutuustuotteita HKScanin koti- ja vientimarkkinoille.

Uusi yksikkö parantaa edellytyksiämme kasvuun ja vahvistaa markkina-asemaamme merkittävästi HKScanille strategisesti tärkeässä tuotekategoriassa.


Vastuullisuusnäkökulmat huomioitu

Euroopan moderneimman siipikarjayksikön suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitetty huomiota erityisesti eläinten hyvinvointiin ja toiminnan ympäristötehokkuuteen.

Kaikki Raumalle tulevat broilerit ovat suomalaisia ja tulevat läheltä, keskimäärin 70 km etäisyydeltä. HKScan on tehnyt yhteistyötä eläinten hyvinvointiin perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa eläinten käsittelytilojen suunnittelussa. Tiloissa on mm. ilmastoinnin, lämpötilojen ja valaistuksen osalta olosuhteet, joissa yksikköön saapuvat linnut pysyvät rauhallisena koko prosessin ajan. Lisäksi käsittelyvaiheita on vähennetty.

Ympäristövastuun osalta Rauman yksikössä on otettu huomioon materiaali-, energia- ja ympäristötehokkuuden näkökulmat kaikissa hankinnoissa. Energiatehokkuutta on kasvatettu prosessien hukkalämpöä hyödyntävän lämmön talteenottojärjestelmän avulla. Yksi laitoksen suunnittelun lähtökohdista on ollut kokonaispäästöjen minimoiminen. Tähän päästään hyödyntämällä uutta tekniikkaa ja energiatehokkaita tuotantolinjoja. Tuotantolaitoksen päälämmönlähteenä on kaukolämpö. Se on tuotettu 90 prosenttisesti uusiutuvalla biopolttoaineella.

Kiertotaloustavoitteet ovat myös olleet merkittävässä osassa Rauman investoinnissa. Sivuvirtojen tehokkaammalla talteenotolla ja paremmalla hyödyntämisellä kehitetään liiketoimintaa ja parannetaan ympäristötehokkuutta. Elintarvikekäyttöön sopivia jakeita (esim. broilerin sisäelimet ja varpaat) hyödynnetään vientimarkkinoilla, erityisesti Aasiassa.

Investointi turvaa työllisyyttä. Raumalla on henkilöstöä noin 450. Lisäksi mittava epäsuora työllistävä vaikutus, jopa 1500 henkilötyövuotta. Yksikössä on kiinnitetty huomiota myös työntekijöiden työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin. Työterveyslaitoksen asiantuntijat ovat olleet avustamassa tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa.HKScan Oyj

Lisätietoja:

Asiaan liittyviä soittopyyntöjä voi jättää HKScanin mediapalvelun numeroon: 010 570 5700 tai sähköpostiin: communications@hkscan.com.


HKScan on johtava pohjoismainen ruokayhtiö. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2016 HKScanin liikevaihto oli lähes 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 300.