Sianlihantuotantoa on Suomessa ollut kysyntään nähden liikaa jo pitkään. Lihaa on jouduttu varastoimaan pakkasvarastoihin. Tilannetta on helpotettu viemällä porsaita kasvatettavaksi muihin Euroopan maihin. Forssan tuotantolaitoksen työtaistelutoimien ja mielenilmauksen vuoksi sikateurastukset keskeytyivät viideksi vuorokaudeksi, jolloin sikoja jäi teurastamatta yli 10 000. Näin suurta sikamäärää ei ole mahdollista käsitellä HKScanin normaalissa prosessissa eläinten kannalta riittävän nopeasti.

Sikojen kasvu tiloilla ei pysähdy. Siat kasvavat ennen teurastusta noin seitsemän kiloa viikossa. Tiloilla sikojen loppukasvatustilat on mitoitettu noin 110 kiloisille eläimille, joten eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi teurasikäisten eläinten noutoa tiloilta ei voi merkittävästi viivyttää.

Tilanne on poikkeuksellinen ja akuutti, ja sitä hoidetaan useilla eri keinoilla, jotta tilanne saadaan normalisoitua tiloilla mahdollisimman pikaisesti ja eläinten hyvinvointi varmistettua. Ensisijaisina keinoina HKScan teurastaa suomalaisia sikoja täydellä kapasiteetilla suomalaisten teurastamojensa (Forssa, Mellilä) lisäksi Virossa ja Ruotsissa omissa teurastamoissaan. Myös kaikki muut mahdolliset teurastusvaihtoehdot on kartoitettu. Pidemmän aikavälin toimenpiteenä HKScan jatkaa edelleen porsaiden vientiä Puolaan.

Tiloilla huomattavasti suunniteltua suuremmaksi kasvaneet siat eivät mahdu kokonsa puolesta teurastamoiden normaaleille sikateurastuslinjoille. Siksi HKScan on ottanut viimeisenä vaihtoehtona käyttöön poikkeuksellisen menettelyn ja lopettaa sikoja Forssan teollisuusteurastamossa, joka on entinen sairasteurastamo.

Sairasteurastamorakennuksella ei ole elintarvikehyväksyntää, eli siellä lopetettuja sikoja ei voi käyttää elintarvikkeeksi. Siksi nämä siat viedään Honkajoki Oy:lle, joka on eläinperäisiä raaka-aineita hyödyntävä tuotantolaitos. Honkajoki käyttää eläinperäiset raaka-aineet tehokkaasti ja ne päätyvät muun muassa proteiiniksi, lannoitteeksi ja energiaksi. Viranomaiseläinlääkärit ja yhtiön omat asiantuntijat valvovat toimintaa, mikä takaa sen, että eläinten hyvinvointi huomioidaan kaikissa olosuhteissa.

 

Lisätietoja:
tuotanto- ja teknologiajohtaja Aki Laiho, HKScan Group
p. 010 570 100