HKScan on vastaanottanut tiedon, että Viron kilpailuviranomainen on hyväksynyt joulukuussa 2022 ilmoitetun järjestelyn, jonka myötä HKScan myy liiketoimintonsa Baltiassa. HKScanilla ja liiketoiminnot ostavalla AS Maag Gruppilla on aikomus saattaa kauppa loppuun vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla. Kauppaan liittyen ostaja on sitoutunut tiettyihin kaupan täytäntöönpanon jälkeisiin velvoitteisiin. Latvian kilpailuviranomainen hyväksyi kaupan ilman ehtoja jo helmikuussa.

HKScan julkisti 13.12.2022 allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla se myy Baltian liiketoimintonsa virolaiselle AS Maag Gruppille (HKScanin pörssitiedote 13.12.2022). 

Kaupan myötä HKScanin omistus sen Baltian liiketoiminnoissa päättyy. HKScanin Baltian tytäryhtiöiden liiketoiminnot sekä henkilöstö siirtyvät uudelle omistajalle kaupan täytäntöönpanon yhteydessä. 

"Baltian liiketoimintojen myynti parantaa HKScanin kannattavuutta ja vahvistaa tasetta. Lisäksi myynti edistää mahdollisuuksiamme parantaa tuotannollista tehokkuuttamme ja toteuttaa pitkän aikavälin strategiaamme, jonka tavoitteena on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi," sanoo HKScanin toimitusjohtaja Juha Ruohola.

HKScanin Baltian tuotantoyksiköt sijaitsevat Viron Rakveressa, Tabasalussa ja Viiratsissa sekä Latvian Jelgavassa. Yhtiön kuluttajabrändejä Baltiassa ovat Rakvere, Tallegg, Rigas Miesnieks, Jelgava ja Klaipedos Maistas. Baltian liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2022 oli 195,7 miljoonaa euroa (170,0 milj. euroa vuonna 2021), liiketulos -30,2 miljoonaa euroa (-3,6 milj. euroa vuonna 2021) ja henkilöstöä kolmessa maassa on keskimäärin noin 1 500. HKScan on toiminut Baltiassa kesästä 1998 asti.
 

HKScan Oyj 

Juha Ruohola
toimitusjohtaja 

Lisätiedot: 

  • Juha Ruohola, toimitusjohtaja, HKScan Oyj, p. 0400 647 160
  • Jyrki Paappa, talousjohtaja, HKScan Oyj, p. 050 556 6512
  • HKScan Media Service Desk, p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com