Sisäpiiritieto: HKScan myy liiketoimintonsa Baltiassa

HKScan on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se myy Baltian tytäryhtiöidensä AS HKScan Estonian, AS HKScan Latvian ja UAB HKScan Lietuvan, jotka yhdessä muodostavat Baltian liiketoimintayksikön, osakkeet virolaiselle AS Maag Gruppille. Velaton kauppahinta on 90 miljoonaa euroa, josta 20 miljoonan euron osuus on ehdollinen erikseen määritellyn kaupan kohteena olevan lihaliiketoiminnan ja Maag Gruppin Baltian lihaliiketoiminnan seuraavien vuosien yhteenlasketulle tulokselle. Kiinteästä 70 miljoonan euron kauppahinnasta 55 miljoonaa euroa maksetaan yrityskaupan toteuttamisen (closing) yhteydessä ja loput seuraavan kolmen vuoden aikana. 

"Baltian liiketoimintojen myynti parantaa HKScanin kannattavuutta ja vahvistaa tasetta. Lisäksi myynti edistää mahdollisuuksiamme parantaa tuotannollista tehokkuuttamme ja toteuttaa pitkän aikavälin strategiaamme, jonka tavoitteena on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi," sanoo HKScanin vt. toimitusjohtaja Juha Ruohola.

Yrityskauppa muuttaa HKScanin rakennetta ja taloudellisia tunnuslukuja. Baltian liiketoiminta siirretään lopetettuihin toimintoihin HKScanin vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Yrityskaupan seurauksena konsernin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan laskevan noin 210 miljoonaa euroa, liiketuloksen paranevan noin 26 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan noin 11 miljoonaa euroa. Kaupan yhteydessä konsernin odotetaan laskevan Baltian liiketoimintojen kirjanpitoarvon 90 miljoonaan euroon vuoden 2022 lopussa, mikä vastaa johdon parasta käsitystä tulevaisuuden näkymistä kaupan toteuttamisen jälkeen. Alaskirjaus nostaa väliaikaisesti konsernin nettovelkaantumisastetta arviolta noin 6 prosenttiyksikköä vuoden 2022 lopussa. Kaupan toteuttamisen yhteydessä nettovelkaantumisasteen odotetaan laskevan ensin noin 19 prosenttiyksikköä ja kiinteän kauppahinnan myöhempien maksuerien johdosta noin 5 prosenttiyksikköä lisää. Kaupan kokonaisvaikutuksen odotetaan parantavan HKScanin nettovelkaantumisastetta 18 prosenttiyksikköä. 

HKScan julkistaa välittömästi tämän pörssitiedotteen jälkeen toisen pörssitiedotteen, jossa yhtiö kertoo Baltian liiketoimintojen myynnin vaikutuksesta maaliskuussa 2021 liikkeelle laskemansa joukkovelkakirjalainan ehtoihin. 

Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2023 toisella puoliskolla ja sen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää Virossa ja Latviassa. HKScanin Baltian tytäryhtiöiden liiketoiminnot sekä henkilöstö siirtyvät uudelle omistajalle vasta kaupan toteuttamisen yhteydessä. 

HKScanin Baltian tuotantoyksiköt sijaitsevat Viron Rakveressa, Tabasalussa ja Viiratsissa sekä Latvian Jelgavassa. Yhtiön kuluttajabrändejä Baltiassa ovat Rakvere, Tallegg, Rigas Miesnieks, Jelgava ja Klaipedos Maistas. Baltian liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2021 oli 170 miljoonaa euroa (Q1-3/2022: 143,6 milj. euroa), liiketulos -5,4 miljoonaa euroa (Q1-3/2022: -26,6 milj. euroa) ja henkilöstöä kolmessa maassa on keskimäärin noin 1 500.  HKScan on toiminut Baltiassa kesästä 1998 asti.

AS Maag Grupp on yli 25 vuotta vanha virolainen liha- ja maitotuotteita valmistava elintarvikeyhtiö. Maagin liikevaihto oli 233 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja sillä on noin 1 000 työntekijää Virossa, Puolassa ja Suomessa. Yhtiön tunnettuja kuluttajabrändejä ovat Tere, Farmi, Deary, Rannarootsi, Rannamõisa ja Pouttu.

“HKScanin Baltian liiketoimintojen osto auttaa Maagia vahvistamaan asemaansa ja saavuttamaan täydet synergiat Baltian markkinoilla. Se myös lisää meidän kaikkien ruokaturvaa epävarmoina aikoina," sanoo Roland Lepp, AS Maag Gruppin hallintoneuvoston puheenjohtaja. 

HKScan Oyj

Juha Ruohola
vt. toimitusjohtaja 

 

Lisätiedot: 
Juha Ruohola, vt. toimitusjohtaja, HKScan Oyj, p. 0400 647 160
Jyrki Paappa, talousjohtaja, HKScan Oyj, p. 050 556 6512
HKScan Media Service Desk, p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com