HKScan Oyj:n osakepohjaisten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien osakepalkkiot

HKScan Oyj:n osakepalkkio-ohjelmien 2018–2020 ja 2019–2021 suoritusjaksot 2019–2020 päättyivät 31.12.2020. Yhtiön hallitus on määrittänyt suoritusjaksojen palkkiototeumat, joiden bruttomäärä on yhteensä 1,26 miljoonaa A-sarjan osaketta mukaan lukien käteisosuus, joka käytetään sovellettavien verojen suorittamiseen.

Hallitus on päättänyt, että bruttomääräisistä kokonaispalkkioista maksetaan 0,66 miljoonaa A-sarjan osaketta vuosina 2021–2023. Varmistaakseen palkkionmaksujen yhdenmukaisuuden yhtiön pitkän aikavälin suoriutumisen ja osakkeenomistajien tuottojen kanssa, hallitus on päättänyt lykätä ja maksaa loppuosan konsernin johtoryhmän palkkioista, yhteensä enintään 0,6 miljoonaa A-sarjan osaketta, vuosina 2024–2025. Palkkiot, joiden maksua lykätään, maksetaan hallituksen osakkeen kokonaistuotolle (TSR) ja kannattavuudelle asettamien vähimmäistavoitteiden saavuttamisen perusteella. Hallitus on asettanut enimmäismäärän lykätyn palkkion kustannuksille.

Hallitus päätti soveltaa samoja muutoksia suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman 2019–2021 kuluvalta suoritusjaksolta 2021 ansaittaviin palkkioihin sekä kuluvan ehdollisen osakepalkkio-ohjelman 2019–2021 perusteella ansaittaviin palkkioihin. Osakepalkkio-ohjelmien 2018–2020 ja 2019–2021 kohderyhmään kuuluu yhteensä noin 30 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmä.

 

HKScan Oyj 

Hallitus

 

Lisätietoja:
Median yhteydenotot: HKScanin Media Service Desk: 010 570 5700 tai  sähköpostitse: communications@hkscan.com