HEINÄ–SYYSKUU 2018 LYHYESTI

 •  Liikevaihto heinä–syyskuussa oli 416,2 (452,4) miljoonaa euroa.
 •  Liikevoitto oli -10,1 (-0,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli -10,1 (2,7) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli -2,4 (0,6).
 •  Osakekohtainen tulos oli -0,19 (-0,07).
 •  Rahavirta ennen investointeja oli -12,4 (14,9) miljoonaa ja ennen rahoituskuluja -22,8 (-12,0) miljoonaa euroa.
 •  Rauman yksikön käynnistykseen liittyvien haasteiden negatiivinen vaikutus konsernin vertailukelpoiseen liiketulokseen pieneni edellisestä vuosineljänneksestä. Vaikutus heinä–syyskuussa oli noin -8,1 miljoonaa euroa (-12.9 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä). Yksikön toimituskyky parani edelleen. 
 •  Raportointikauden jälkeen HKScan ilmoitti päätöksestään tehostaa toimintaansa Suomessa ja kertoi asiaan liittyneiden yhteistoimintaneuvottelujen päättyneen. Henkilöstömäärä vähenee yhteensä 165 työntekijällä. Yhtiö arvioi saavuttavansa noin 7 miljoonan euron vuotuiset säästöt. 
 •  Tehostustoimet ja tuotantotoiminnan sopeuttaminen Suomessa ovat osa HKScanin konserninlaajuista tehostamisohjelmaa (pörssitiedote 19.7.2018), jonka tavoitteena on 40 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoden 2020 aikana ja siitä eteenpäin. 

 

TAMMI–SYYSKUU 2018 LYHYESTI

 •  Liikevaihto tammi–syyskuussa oli 1 260,7 (1 332,7) miljoonaa euroa.
 •  Liikevoitto oli -45,7 (-18,1) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti -3,6 (-1,4). Vertailukelpoinen liikevoitto oli -45,3 (-5,3) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli -3,6 (-0,4).
 •  Osakekohtainen tulos oli -0,82 (-0,43).
 •  Rahavirta ennen investointeja oli -47,0 (26,9) miljoonaa euroa ja ennen rahoituskuluja -126,1 (-38,4) miljoonaa euroa.
 •  Nettovelka oli 305,6 (193,4) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 89,7 (51,4) prosenttia. Kasvu johtui pääasiassa investoinnista Rauman siipikarjayksikköön.
 •  Rauman yksikön käynnistykseen liittyvien haasteiden vaikutus konsernin vertailukelpoiseen liiketulokseen oli tammi–syyskuussa -30,9 miljoonaa euroa.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita.

ARVIO VUODELLE 2018 (MUUTTUMATON)

Lihankulutuksen arvioidaan kasvavan lähivuosina maailmanlaajuisesti 1,6 prosenttia vuodessa. Siipikarjanlihan kulutuksen kasvu on yksi vahvimmista kasvun ajureista. Lisäksi useat kulutukseen vaikuttavat arvotrendit tukevat HKScanin strategian toteuttamista.

HKScan arvioi, että strategian toteuttamisen vaikutus alkaa näkyä vuonna 2018 myynnin arvon nousuna ja parantuneena tuotannon tehokkuutena.

Yhtiö keskittyy From Farm to Fork -strategian jalkauttamiseen kaikilla viidellä fokusalueellaan, jotka ovat: Fokus lihassa, Johtajuus siipikarjassa, Aterialiiketoiminnan kasvattaminen, Tiivis yhteistyö tuottajien kanssa, ja Tuottavuuden ja kustannuskilpailukyvyn parantaminen.

AVAINLUVUT, Q3 
(miljoonaa euroa) 7-9/2018 7-9/2017 1-9/2018 1-9/2017 2017
Liikevaihto 416,2  452,4  1 260,7  1 332,7  1 808,1
Liikevoitto -10,1  -0,8  -45,7  -18,1  -40,3
- % liikevaihdosta -2,4  -0,2  -3,6  -1,4  -2,2
Voitto ennen veroja -12,6  -3,6  -53,3  -24,4  -49,2
- % liikevaihdosta -3,0  -0,8  -4,2  -1,8  -2,7
Tilikauden voitto -9,6  -2,9  -43,3  -21,3  -42,4
- % liikevaihdosta -2,3  -0,6  -3,4  -1,6  -2,3
Vertailukelpoinen liikevoitto -10,1  2,7  -45,3  -5,3  -17,6
- % liikevaihdosta -2,4  0,6  -3,6  -0,4  -1,0
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja -12,6  -0,1  -53,0  -11,7  -26,5
- % liikevaihdosta -3,0  0,0  -4,2  -0,9  -1,5
Tulos/osake, euroa -0,19  -0,07  -0,82  -0,43  -0,84
Rahavirta ennen investointeja -12,4  14,9  -47,0  26,9  57,8
Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta -22,8  -12,0  -126,1  -38,4  -49,6
Rahavirta ennen rahoitusta -28,1  -15,9  -131,1  -42,8  -58,3
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % -10,1  -1,9  -6,3
Nettovelka 305,6  193,4  208,2
Nettovelkaantumisaste   % 89,7  51,4  59,3

HKSCANIN TOIMITUSJOHTAJA JARI LATVANEN:

Kolmas vuosineljännes ja tammi-syyskuu olivat meille selvä pettymys. Kolmannella neljänneksellä onnistuimme parantamaan edelleen Rauman siipikarjayksikkömme toimituskykyä, mutta käyttöönottoon liittyvät haasteet painoivat edelleen tulostamme. Jatkamme Rauman yksikön tehokkuuden ja taloudellisen suorituskyvyn parantamista. Pitkällä aikavälillä yksikkö parantaa tehokkuuttamme ja kilpailukykyämme huomattavasti ja tukee siten HKScanin strategian toteutusta. Näemme myös joitakin positiivisia merkkejä myynnin arvon noususta niin Ruotsissa kuin Baltiassa.

Täsmensimme konserninlaajuista tehostamisohjelmaamme heinäkuussa 2018. Ohjelman tavoitteena on 40 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuonna 2020 ja siitä eteenpäin. Ohjelman merkittävimpien hyötyjen odotetaan syntyvän tuotannon tehostamisesta. Sen lisäksi karsimme edelleen mm. hallintokustannuksia ja hyödynnämme konsernin synergioita entistä laajemmin.

Osana edellä mainittua tehostamisohjelmaa käynnistimme strategisen arvioinnin, joka liittyy Suomen tuotantotoiminnan tehostamiseen ja sopeuttamiseen. Tavoitteemme on parantaa toimintamme kannattavuutta ja kilpailukykyä. Prosessin tuloksena henkilöstömäärä vähenee. Lisäksi kaikissa neuvottelujen piirissä olleissa yksiköissä varaudutaan kausivaihteluista johtuviin paikkakuntakohtaisiin lomautuksiin. Näillä toimilla saavutamme noin 7 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Parantaaksemme suorituskykyämme olemme käynnistäneet toimia, joiden avulla voimme hyödyntää tuotantoverkostoamme entistä tehokkaammin. Kehitämme tuotantoyksiköistämme osaamiskeskuksia, jotka erikoistuvat tiettyihin tuotekategorioihin. Esimerkiksi Rakveren yksiköstä olemme päättäneet, että se erikoistuu nopeasti kasvavaan ateriakategoriaan. Tätä tukee meneillään oleva investointimme Rakveressa. Esimerkki tuotantoverkostomme tehokkaasta hyödyntämisestä yli maarajojen on broilertuotteisiin erikoistunut Rauman yksikkömme, joka palvelee myös muita HKScanin kotimarkkinoita. Katsauskauden jälkeen lanseerasimme suomalaisia Kariniemen®-broilertuotteita Ruotsissa. 

Vuonna 2018 olemme panostaneet yhä enemmän tuotekategoriajohtamiseen, minkä myötä useita kannattamattomia tuotteita on lakkautettu ja samalla uusia, innovatiivisia tuotteita on lanseerattu markkinoille. Tehokas tuoteportfolion hallinta ja toiminnan tehostaminen parantavat tulostamme tällä strategiakaudella.

Olemme yhä strategisen muutosprosessimme alkuvaiheessa. Suorituksemme ei ole tyydyttävällä tasolla. Siksi keskitämme johtamisresurssimme epäsuotuisan kehityksen kääntämiseksi sekä kilpailukykymme ja kannattavuutemme parantamiseksi.

LEHDISTÖTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE 

HKScan Oyj:n tammi-syyskuun 2018 osavuosikatsaukseen liittyvä tiedotustilaisuus analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja median edustajille järjestetään hotelli Havenin auditoriossa (osoite: Eteläranta 16, Helsinki) 7.11.2018 klo 10–11.

Osavuosikatsauksen esittelevät HKScanin toimitusjohtaja Jari Latvanen sekä talousjohtaja Mikko Forsell. Tilaisuus on suomenkielinen.

Englanninkielisiä puhelinkonferensseja järjestetään erikseen sovittavina aikoina. Ajankohdan sopimiseksi pyydetään asiasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä HKScanin viestintään, communications@hkscan.com (puh. 010 570 5700).

HKScan Oyj
Hallitus

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Jari Latvanen ja talousjohtaja Mikko Forsell. Konsernin Media Service Deskille voi jättää soittopyynnön numeroon 010 570 5700 tai lähettää sähköpostin osoitteeseen communications@hkscan.com.

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com 

Liitteet