HKScan Oyj                          Puolivuosikatsaus 1.1.- 30.6.2017                19.7.2017 klo 8.00

 

HKScan Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2017: Haasteet jatkuivat – toiminnan uudelleenjärjestelyt saatu päätökseen

* Tammi–kesäkuun liikevaihto oli 880,3 (921,8) miljoonaa euroa ja 459,6 (482,7) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

* Tammi–kesäkuun liikevoitto oli -17,3 (-2,6) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittoprosentti oli -2,0 (-0,3). Vertailukelpoinen liikevoitto oli -8,0 (-0,9) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli -0,9 (-0,1).

* Toisen neljänneksen liikevoitto oli -10,5 (1,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli -1,2 (2,2) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli -0,3 (0,5).

* Rahavirta ennen investointeja tammi-kesäkuussa oli 12,0 (23,6) miljoonaa euroa ja ennen rahoituskuluja -26,4 (0,1) miljoonaa euroa.

* Toisen neljänneksen rahavirta ennen investointeja oli 34,4 (32,0) miljoonaa euroa ja ennen rahoituskuluja 15,5 (16,2) miljoonaa euroa.

* Voitto/tappio ennen veroja tammi-kesäkuussa oli -20,8 (-7,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen voitto/tappio ennen veroja oli -11,6 (-5,4) miljoonaa euroa.

* Toisen neljänneksen voitto/tappio ennen veroja oli -12,6 (0,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen voitto/tappio ennen veroja oli -3,3 (0,7) miljoonaa euroa.

* Osakekohtainen tulos oli -0,36 (-0,18) euroa tammi–kesäkuussa ja -0,22 (-0,01) euroa toisella neljänneksellä.

* Nettorahoituskulut olivat -4,4 (-4,0) miljoonaa euroa tammi–kesäkuussa ja -2,2 (-1,8) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

* Nettovelka oli 177,3 (156,4) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 46,8 (38,6) prosenttia.

* Arvio vuodelle 2017 (tarkennettu 12. heinäkuuta): HKScan Oyj arvioi, että vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto jää alle edellisvuoden (13,2 miljoonaa euroa).

Konserni on muuttanut segmenttiraportointiaan vuoden 2017 alusta. Markkina-alueiden liikevaihto ja liikevoitto eivät enää sisällä sisäistä myyntiä ja katetta. Vertailukauden 2016 tiedot on oikaistu vertailukelpoisiksi. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin lukuihin. Markkina-alueiden vuoden 2016 raportoidut ja oikaistut luvut ovat tämän tiedotteen liitetiedoissa.

 


HKScanin toimitusjohtaja Jari Latvanen kommentoi vuoden 2017 toista neljännestä:

“Konsernin toinen neljännes jatkui haastavana. Sekä ensimmäisen vuosipuoliskon että toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto jäivät viime vuodesta. Liikevoiton pienenemisen syynä oli erityisesti suurimpien markkina-alueidemme Ruotsin ja Suomen liikevoiton supistuminen. Tanskan liikevoitto parani hieman, ja Baltian liikevoitto pysyi ennallaan toisella neljänneksellä. Lisäksi ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen vaikuttivat Rauman siipikarjatuotantolaitoksen miljoonan euron suuruiset käynnistyskustannukset.

Naudanliharaaka-aineen saatavuus jatkui heikkona Ruotsissa ja Suomessa, mikä vaikutti toisen neljänneksen tulokseen. Suomessa sianlihatasetta onnistuttiin vakauttamaan entisestään, mikä yhdessä onnistuneen myyntimixin kanssa paransi sianlihan katetta. Touko- ja kesäkuun kylmä sää viivästytti grillikauden alkua kaikilla kotimarkkinoillamme ja heikensi grillimakkaroiden ja –lihojen myyntiä. Pekoni- ja ateriakomponenttikategorioiden myynti parani.

Tanskassa tekemämme johdonmukainen työ tehokkuuden parantamiseksi tuotti tuloksia, mikä näkyi alentuneina kustannuksina ja liiketappion pienentymisenä. Myös Baltia onnistui toiminnoissaan hyvin.

Rauman siipikarjainvestointi eteni suunnitelmien mukaisesti. Tärkeä virstanpylväs saavutettiin raportointijakson jälkeen heinäkuussa, kun tuotannon testaukset käynnistyivät aikataulun mukaisesti ja onnistunein tuloksin. Uusi huippunykyaikainen broilerituotantolaitos tukee jatkossa strategiamme toteutusta monin eri tavoin.

Helmikuussa kerrottua konsernin toimintamalliuudistusta arvioitiin toukokuussa päättyneissä konserninlaajuisissa yhteistoimintaneuvotteluissa. Toimintamallimuutosten tuloksena henkilöstömäärä väheni 160 henkilöllä vähennysten keskittyessä pääasiassa suurimpiin markkina-alueisiin ja konsernitoimintoihin.

Haasteista huolimatta olemme onnistuneet toteuttamaan kaikki kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Johtoryhmä on nimitetty, toimintamalli on uudistettu ja uusi organisaatio on ollut voimassa 1.6.2017 alkaen. Kuluneen kevään aikana olemme arvioineet myös strategista markkina-asemaamme sekä tulevaisuuden menestyksen kulmakiviä. Työ on edistynyt hyvin, ja strategisten linjausten määrittely on nyt loppusuoralla. Uudistuva strategia viestitään kolmannella neljänneksellä ja sen määrätietoinen toteutus käynnistyy syksyn aikana.

 


AVAINLUVUT, Q2
         
           
(miljoonaa euroa) Q2/2017 Q2/2016 Q1-Q2/2017 Q1-Q2/2016 2016
Liikevaihto 459,6 482,7 880,3 921,8 1 872,9
Liikevoitto -10,5 1,7 -17,3 -2,6 9,7
 - % liikevaihdosta -2,3 0,4 -2,0 -0,3 0,5
Voitto ennen veroja -12,6 0,2 -20,8 -7,1 0,9
 - % liikevaihdosta -2,7 0,0 -2,4 -0,8 0,0
Tilikauden voitto -11,3 -0,2 -18,3 -9,6 -3,6
 - % liikevaihdosta -2,5 0,0 -2,1 -1,0 -0,2
           
Vertailukelpoinen liikevoitto -1,2 2,2 -8,0 -0,9 13,2
 - % liikevaihdosta -0,3 0,5 -0,9 -0,1 0,7
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja -3,3 0,7 -11,6 -5,4 4,4
 - % liikevaihdosta -0,7 0,1 -1,3 -0,6 0,2
           
Tulos/osake, euroa -0,22 -0,01 -0,36 -0,18 -0,10
Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta (mEUR) 15,5 16,2 -26,4 0,1 23,7
Rahavirta ennen rahoitusta (mEUR) 16,8 16,1 -26,9 -1,1 17,1
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %     -0,3 1,3 2,1
Nettovelka (mEUR)     177,3 156,4 137,2
Velkaantumisaste %     52,1 40,6 35,2
Nettovelkaantumisaste %     46,8 38,6 33,5

 


TAMMI-KESÄKUU

HKScanin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto laski Ruotsin ja Suomen markkina-alueilla jatkuneen myynnin laskun vuoksi. Muiden markkina-alueiden liikevaihdot olivat lähellä viime vuoden tasoa. Vaikka Tanskan liikevoitto (EBIT) parani hieman ja Baltian pysyi ennallaan, Ruotsin ja Suomen liikevoitot pienenivät arvioitua enemmän, ja konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto jäi edellisvuodesta. Liikevoittoa heikensivät myös Rauman siipikarjatuotantolaitoksen käynnistyskulut sekä konsultointikulut.

Konsernin toisen neljänneksen rahavirta parani vuodesta 2016. Ensimmäisen vuosipuoliskon rahavirta jäi kuitenkin viime vuoden tasosta, mikä johtui pääasiassa korkeammista varastotasoista ja Rauman siipikarjabroilerituotantolaitoksen investointikustannuksista..

Punaisen lihan kategoriassa naudanliharaaka-aineen heikko saatavuus piti raaka-ainehinnat korkealla Suomessa ja Ruotsissa, joskin Ruotsissa saatavuus on paranemassa.

Sianlihan volyymit laskivat sekä Ruotsissa että Suomessa. Ruotsissa volyymilasku aiheutti pulaa sianlihasta ja johti myynnin laskuun. Suomessa tilanne sen sijaan parani suhteessa viime vuoteen. Sianlihatase parani, ylijäämämyynniltä vältyttiin ja myyntikatteet paranivat. Myös Baltiassa kehitys oli positiivinen; sianlihan viennissä myynti kääntyi kasvuun ja uusia vientikanavia onnistuttiin avaamaan muun muassa Uuteen Seelantiin.

Siipikarjanlihakategoriassa Suomen siipikarjaliiketoiminnan kannattavuus oli hyvässä tasapainossa Rauman investoinnin käynnistyskuluvaikutusta lukuun ottamatta. Investointi etenee hyvin. Tanskassa toteutetut tehostamistoimet tuottivat tuloksia, ja tuotannon tehokkuus on parantunut merkittävästi. Baltiassa katteet paranivat vahvistuneiden broilerin myyntihintojen ansiosta.

Prosessoiduissa tuotteissa markkinatilanne oli haasteellinen kaikilla markkina-alueilla, mikä johtui tiukasta hintakilpailusta ja kylmästä keväästä, joka viivästytti grillikautta ja heikensi grillimakkaroiden ja –lihojen myyntiä. Pekonituotteiden ja ateriakomponenttien myynti sen sijaan kehittyi positiivisesti, ja katteet saatiin pidettyä ennallaan.

HKScan kertoi helmikuussa konsernin johtoryhmän uudistamisesta ja toimintamallin tarkastelun aloittamisesta. Osana tarkastelua HKScan käynnisti toimintojensa osittaisen uudelleenorganisoinnin suunnittelun, ja henkilöstövaikutuksia käsiteltiin konserninlaajuisissa yhteistoimintaneuvotteluissa. Neuvottelut saatiin päätökseen toukokuussa, ja niiden seurauksena henkilöstömäärä väheni 160 henkilöllä. Uusi toimintamalli on ollut voimassa 1.6.2017 alkaen ja sen toteutus eteni hyvin kesäkuun aikana.

Työsuhteiden purkamiseen liittyvät kustannukset 5,1 miljoonaa euroa ja omaisuuseriin tehdyt arvonalentamiset 4,1 miljoonaa toisella neljänneksellä on raportoitu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.


MARKKINA-ALUE RUOTSI

 

(miljoonaa euroa) Q2/2017 Q2/2016 Q1-Q2/2017 Q1-Q2/2016 2016
           
Liikevaihto 191,5 201,5 362,8 387,3 790,8
Liikevoitto -1,8 2,5 -2,3 2,2 9,5
- Liikevoitto-% -0,9 1,2 -0,6 0,6 1,2
           
Vertailukelpoinen liikevoitto 1,4 2,5 0,8 2,2 11,1
- Liikevoitto-% 0,7 1,2 0,2 0,6 1,4

 

Ruotsissa tammi–kesäkuun liikevaihto oli 362,8 (387,3) miljoonaa euroa ja 191,5 (201,5) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi–kesäkuussa oli 0,8 (2,2) miljoonaa euroa ja 1,4 (2,5) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

Ruotsissa liikevaihto jatkoi laskuaan, mikä johtui pääasiassa sianlihan ja prosessoitujen tuotteiden myyntimäärien ja -hintojen laskusta. Sen sijaan pekonin ja ateriakomponenttien, erityisesti lihapyöryköiden, liikevaihto kasvoi. Myös naudanlihan myynti kääntyi viime vuoden alhaiselta tasolta kasvuun. Ruotsin lihamarkkina jatkoi kasvuaan arvossa mitattuna, vaikkakin viime vuotta vaatimattomammin. HKScan menetti edelleen markkinaosuuttaan sianlihan ja leikkeleiden heikon myynnin vuoksi.

Pekonin ja ateriakomponenttien katteet kehittyivät suotuisasti, mutta muissa tuotekategorioissa kehitys oli päinvastainen. Kylmä kevät ja kesä pienensivät erityisesti makkaroiden ja muiden grillituotteiden myyntimääriä. Naudanlihan heikko saatavuus pysyi ennallaan, ja nautojen hankintahinnat olivat korkeammat kuin edellisvuonna joskin hintataso näyttäisi vakiintuneen toistaiseksi. Myös sianlihan hankintahinnat nousivat.


MARKKINA-ALUE SUOMI

 

(miljoonaa euroa) Q2/2017 Q2/2016 Q1-Q2/2017 Q1-Q2/2016 2016
           
Liikevaihto 189,6 199,4 366,2 379,1 774,9
Liikevoitto -0,8 2,4 -1,8 3,3 15,3
- Liikevoitto-% -0,4 1,2 -0,5 0,9 2,0
           
Vertailukelpoinen liikevoitto 0,4 2,4 -0,6 3,3 15,5
- Liikevoitto-% 0,2 1,2 -0,2 0,9 2,0

 

Suomessa tammi–kesäkuun liikevaihto oli 366,2 (379,1) miljoonaa euroa ja 189,6 (199,4) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi–kesäkuussa oli -0,6 (3,3) miljoonaa euroa ja 0,4 (2,4) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

Liikevaihto laski naudanlihan heikon saatavuuden ja prosessoitujen tuotteiden kovan hintakilpailun vuoksi. Myös sianlihan viennin väheneminen laski liikevaihtoa, mutta paransi myyntimixiä. Pekonin ja ateriakomponenttien myynti kasvoi, kun taas siipikarjanlihan myynti pysyi viime vuoden tasolla. HKScanin markkinaosuus kasvoi hieman arvossa mitattuna. Punaisessa lihassa eläinten hankintahinnat nousivat heijastaen sianliharaaka-ainehintojen nousua Euroopassa. Siipikarjanlihan hinnat olivat puolestaan edellisvuoden tasolla.

Sianlihan katteet paranivat paremman lihataseen ja onnistuneen myyntivalikoiman ansiosta. Naudassa katteita puolestaan heikensivät naudanliharaaka-aineen niukkuus, sen aiheuttamat alhaisemmat myyntimäärät sekä korkeammat eläinten hankintahinnat. Siipikarjassa ja ateriakomponenteissa, mukaan lukien pekoni, kannattavuus pysyi viime vuoden tasolla. Prosessoiduissa tuotteissa katteet pienenivät merkittävästi myyntihintojen laskun seurauksena. Lisäksi kylmä kevät ja kesä pienensivät makkaroiden ja muiden grillituotteiden myyntimääriä Suomessa.

HKScan kertoi huhtikuussa aloittaneensa täysin antibioottivapaasti kasvatetun sianlihan tuotannon Suomessa. Ensimmäinen erä 100-prosenttisesti ilman antibiootteja kasvatettua sianlihaa tuodaan markkinoille heinäkuussa 2017.

Investointi Rauman siipikarjatuotantolaitokseen eteni toisella neljänneksellä suunnitelmien mukaisesti, ja tuotannon testaukset ovat käynnistyneet onnistuneesti raportointijakson jälkeen heinäkuussa. Rauman tuotantolaitoksen käynnistyskustannukset olivat miljoonan euron suuruiset ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.


MARKKINA-ALUE TANSKA

 

(miljoonaa euroa) Q2/2017 Q2/2016 Q1-Q2/2017 Q1-Q2/2016 2016
           
Liikevaihto 38,0 41,4 74,0 77,8 149,5
Liikevoitto -4,8 -1,9 -5,9 -2,9 -6,6
- Liikevoitto-% -12,6 -4,6 -8,0 -3,7 -4,4
           
Vertailukelpoinen liikevoitto -0,9 -1,4 -2,1 -2,4 -6,2
- Liikevoitto-% -2,5 -3,4 -2,8 -3,1 -4,1

 

Tanskassa tammi–kesäkuun liikevaihto oli 74,0 (77,8) miljoonaa euroa ja 38,0 (41,4) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi–kesäkuussa oli -2,1 (-2,4) miljoonaa euroa ja -0,9 (-1,4) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

Pakastetuotteiden heikko kotimarkkinamyynti laski liikevaihtoa ensisijaisesti. Tuoretuotteiden myynnin kasvu jatkui, mikä ei kuitenkaan riittänyt kompensoimaan pakastetuotteiden heikkoa kehitystä. Vientimyynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna huolimatta siitä, että lintuinfluenssa on aiheuttanut vientikieltoja joihinkin Aasian maihin. Tanskan vähittäiskauppamarkkina jatkoi kasvuaan, vaikkakin hitaammin kuin vuonna 2016.

Alhaisemmat liharaaka-ainehinnat kompensoivat osittain matalampia myyntihintoja. Lisäksi toiminnallinen tehokkuus parani, minkä ansiosta kustannukset pienenivät. Kustannussäästöt auttoivat kompensoimaan alhaisempia myyntikatteita, ja pienentämään liiketappiota. 


MARKKINA-ALUE BALTIA

 

(miljoonaa euroa) Q2/2017 Q2/2016 Q1-Q2/2017 Q1-Q2/2016 2016
           
Liikevaihto 40,4 40,5 77,3 77,5 157,7
Liikevoitto 1,7 1,7 2,1 1,9 6,2
- Liikevoitto-% 4,1 4,2 2,7 2,5 3,9
           
Vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 1,7 2,1 1,9 6,2
- Liikevoitto-% 4,2 4,2 2,7 2,5 3,9

 

Baltiassa tammi–kesäkuun liikevaihto oli 77,3 (77,5) miljoonaa euroa ja 40,4 (40,5) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi–kesäkuussa oli 2,1 (1,9) miljoonaa euroa ja 1,7 (1,7) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

Liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla. Sian- ja siipikarjanlihan myynti kasvoi ja ateriakomponenttien myynti pysyi ennallaan, kun taas prosessoitujen tuotteiden myynti laski. Sekä sian- että siipikarjanlihan myyntihinnat elpyivät viime vuoden alhaisesta tasosta. Sianliharaaka-aineen hinnat olivat Baltiassa EU-keskitasoa korkeammat heikon saatavuuden vuoksi.

Kotimarkkinakysyntä vahvistui ja kasvoi hieman arvossa mitattuna. Baltiassa vientimyynti kehittyi myönteisesti ja uusia vientikanavia avattiin. Siipikarjan- ja sianlihan katteet paranivat myyntihintojen suotuisan kehityksen ansiosta, kun taas ateriakomponenttien katteet jäivät edellisvuoden tasolle. Prosessoitujen tuotteiden ja pekonin myyntihinnat puolestaan laskivat, mikä heikensi kannattavuutta.

Baltian sikatiloista huomattava määrä pysyi afrikkalaisen sikaruton suojavyöhykkeellä, joka aiheuttaa rajoituksia lihan käsittelyyn ja myyntiin.

Kustannukset laskivat, mikä vaikutti positiivisesti myyntikatteen kehitykseen liikevoiton ollessa toisella neljänneksellä viime vuoden tasolla. Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos toisella neljänneksellä oli 0,5 (0,6) miljoonaa euroa.


RAHOITUS

Konsernin korolliset velat nousivat kesäkuun lopussa 197,3 (164,5) miljoonaan euroon alhaisemman rahavirran (ennen nettokäyttöpääoman muutosta) ja Rauman siipikarjalaitosinvestoinnin vuoksi. Nettovelka oli 177,3 (156,4) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 46,8 (38,6) prosenttia. Toisen kvartaalin aikana maksettiin vuoden 2016 osinkoja yhteensä 8,6 miljoonaa euroa (7,6 vuodelta 2015).

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä 30.6.2017 oli 100,0 (100,0) miljoonaa euroa. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 43,0 (23,0) miljoonaa euroa.

Neljänneksen aikana yhtiö järjesteli vuonna 2018 erääntymässä olleen kahdenvälisen 25 miljoonan euron valmiusluottolimiitin. Uusittu sopimus erääntyy 2021, minkä lisäksi siihen sisältyy jatko-optio.

Nettorahoituskulut olivat -4,4 (-4,0) miljoonaa euroa tammi–kesäkuussa ja -2,2 (-1,8) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.


OSAKKEET

HKScan Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli kesäkuun lopussa 66 820 528 euroa. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 osaketta ja se jakaantui kahteen sarjaan seuraavasti: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 % osakemäärästä).

A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Lantmännen ek.för:in (665 000 kpl) omistuksessa eikä niitä ole listattu.

Kesäkuun 2017 lopussa yhtiöllä oli hallussaan 1 008 849 omaa A-osaketta. Niiden osuus kaikista osakkeista oli 1,8 prosenttia ja äänimäärästä 0,6 prosenttia.

HKScanin osakkeiden laskennallinen arvo kesäkuun lopussa oli 169,6 (167,5) miljoonaa euroa. Se jakaantui niin, että A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 152,7 (150,7) miljoonaa euroa ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden laskennallinen arvo oli vastaavasti 17,0 (16,7) miljoonaa euroa. 

Tammi–kesäkuussa yhtiön osakkeita vaihdettiin yhteensä 5 382 103 (7 275 746) ja osakekauppojen arvo oli 17 812 457 (23 354 718) euroa. Ylin noteeraus oli 3,60 (3,89) euroa ja alin 3,06 (3,24) euroa. Keskikurssi oli 3,31 (3,21) euroa: kesäkuun lopun päätöskurssi oli 3,14 (3,10) euroa. 


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 6.4.2017 Turussa, vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2016.

Yhtiökokous päätti vuoden 2016 osingoksi 0,16 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti myös hallituksen jäsenten, varajäsenten ja valiokuntien puheenjohtajien vuosipalkkioista. Hallituksen nykyiset jäsenet Mikko Nikula ja Pirjo Väliaho valittiin uudelleen, ja uusiksi jäseniksi valittiin Per Olof Nyman, Marko Onnela, Riitta Palomäki ja Tuomas Salusjärvi varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättymiseen saakka. Lisäksi hallituksen varajäseniksi valittiin Veikko Kemppi ja Carl-Peter Thorwid varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättymiseen saakka.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Mikko Nikulan ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Marko Onnelan.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Katajisto seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2018 asti ja ne kumoavat vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset. 

Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan on julkistettu pörssitiedotteella 6.4.2017 ja ne ovat myös luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.hkscan.com.


OSAKEPOHJAINEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

10.4.2017 julkistetun pörssitiedotteen mukaan HKScan Oyj:n hallitus on hyväksynyt osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän konsernin ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille vuosille 2017–2019.

Uusi osakepohjainen kannustinjärjestelmä koostuu yhdestä vuoden pituisesta ansaintajaksosta, käsittäen kalenterivuoden 2017, sekä sitä seuraavasta, vuosiin 2018–2019, ulottuvasta rajoitusjaksosta. Järjestelmän nojalla mahdollisesti maksettava palkkio perustuu HKScan-konsernin sijoitetun pääoman tuottoon (ROCE) sekä osakekohtaiseen tulokseen (EPS) suoritusjaksolla.

Uuteen osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään on oikeutettu osallistumaan 28 HKScan Oyj:n ylimpään johtoon kuuluvaa sekä muuta valittua avainhenkilöä.


MUUTOKSIA KONSERNIN JOHTORYHMÄSSÄ

8.2. HKScan tiedotti konsernin uudistuneesta johtoryhmästä.

24.5. julkistetun pörssitiedotteen mukaan FM Mikko Saariaho on nimitetty konsernin viestintäjohtajaksi, EVP, Corporate Communications. Saariaho kuuluu konsernin johtoryhmään ja raportoi toimitusjohtaja Jari Latvaselle. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 1.10.2017.

5.6. pörssitiedotteessa kerrottiin, että HKScan Oyj:n lakiasiainjohtaja (EVP), varatuomari Markku Suvanto siirtyy uusiin haasteisiin konsernin ulkopuolella.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät myynti- ja raaka-ainehintoihin sekä globaaleiden ja paikallisten lihataseiden hallintaan. 

Riskeihin lukeutuvat erilaiset odottamattomat viranomaisten tai painostusryhmien toimenpiteet, jotka voivat rajoittaa liiketoimintaa tai aiheuttaa kulutuskysynnän heilahtelua. Lisäksi HKScan on osallisena joissakin käynnissä olevissa oikeusprosesseissa kotimarkkina-alueillaan.

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien, kuten afrikkalaisen sikaruton, mahdollisuutta tai mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruokaskandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei voida täysin sulkea pois.

HKScanin riskeistä on kerrottu enemmän vuoden 2016 vuosikertomuksen riskienhallinta-osioissa.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

HKScan alensi vuoden 2017 näkymiään 12.7.2017.

Syy tarkennettuun arvioon on Ruotsin ja Suomen markkina-alueiden odotettua heikompi myynti sekä kannattavuus. Lisäksi Rauman uuden siipikarjatuotantolaitoksen käynnistyskulut rasittavat kannattavuutta vuonna 2017 aiemmin kerrotun mukaisesti.

Aiempi arvio: HKScan pyrkii pääsemään vuoden 2016 vertailukelpoiseen liikevoittoon (13,2 milj. euroa).


ARVIO VUODELLE 2017 (tarkennettu 12.7.2017)

HKScan Oyj arvioi, että vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto jää alle edellisvuoden (13,2 miljoonaa euroa).
 

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2017 julkistetaan 8.11.2017.


Vantaalla, 19.7.2017

HKScan Oyj
Hallitus

  
Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Jari Latvanen ja talousjohtaja Tuomo Valkonen. Soittopyyntöjä heille välittää viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskog, etunimi.sukunimi@hkscan.com tai puh. +358 10 570 2142.

HKScan on johtava pohjoismainen ruokayhtiö. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service -, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2016 HKScanin liikevaihto oli lähes 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 300.

JAKELU: Nasdaq Helsinki, Keskeinen media, www.hkscan.com

 

KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2017

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA            
(miljoonaa euroa) Viite Q2/2017 Q2/2016 Q1-Q2/2017 Q1-Q2/2016 2016
             
Liikevaihto     459,6 482,7 880,3 921,8 1 872,9
Hankinnan ja valmistuksen kulut 1. -437,9 -452,2 -837,3 -865,8 -1 750,8
Bruttokate     21,7 30,5 42,9 56,0 122,2
               
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 1. 1,8 2,3 3,4 4,5 8,3
Myynnin ja markkinoinnin kulut      1. -13,5 -14,8 -26,6 -28,9 -56,5
Hallinnon kulut 1. -20,5 -16,3 -37,1 -34,1 -64,4
Liikevoitto     -10,5 1,7 -17,3 -2,6 9,7
               
Rahoitustuotot     0,7 1,0 1,1 1,4 2,3
Rahoituskulut     -2,8 -2,7 -5,5 -5,4 -11,1
Osuus osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksista     0,1 0,3 0,9 -0,5 -0,1
Voitto/tappio ennen veroja     -12,6 0,2 -20,8 -7,1 0,9
               
Tuloverot     1,3 -0,5 2,5 -2,5 -4,4
Tilikauden voitto/tappio     -11,3 -0,2 -18,3 -9,6 -3,6
               
Määräysvallattomille omistajille     -0,7 -0,5 -1,0 -0,4 -1,8
Tilikauden voitto/tappio     -12,0 -0,7 -19,3 -10,0 -5,4
             
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:  
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot euroa/osake -0,22 -0,01 -0,36 -0,18 -0,10
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot euroa/osake -0,22 -0,01 -0,36 -0,18 -0,10

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA      
(miljoonaa euroa) Q2/2017 Q2/2016 Q1-Q2/2017 Q1-Q2/2016 2016
Tilikauden voitto / tappio -11,3 -0,2 -18,3 -9,6 -3,6
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):          
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -1,2 -2,5 -0,7 -2,8 -4,1
Rahavirran suojaus 1,1 0,6 1,3 -0,4 2,5
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot - - - - -2,9
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ -0,1 -1,8 0,5 -3,1 -4,4
           
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -11,4 -2,1 -17,8 -12,7 -8,0
           
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:          
Emoyhtiön osakkeenomistajille -12,1 -2,5 -18,8 -13,1 -9,8
Määräysvallattomille omistajille 0,7 0,5 1,0 0,4 1,8
Yhteensä -11,4 -2,1 -17,8 -12,7 -8,0

 

 

KONSERNIN TASE        
(miljoonaa euroa) Viite 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
VARAT        
         
Aineettomat hyödykkeet 2. 144,1 144,3 143,0
Aineelliset hyödykkeet 3. 424,9 367,5 401,7
Osuudet osakkuusyrityksissä     35,0 35,6 34,9
Muut pitkäaikaiset varat     28,2 31,8 28,5
PITKÄAIKAISET VARAT     632,2 579,2 608,1
           
Vaihto-omaisuus 4. 120,4 119,6 116,1
Lyhytaikaiset saamiset     124,1 123,4 123,9
Rahat ja pankkisaamiset     19,9 7,9 6,6
LYHYTAIKAISET VARAT     264,3 250,9 246,6
           
VARAT     896,5 830,1 854,8
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT          
           
OMA PÄÄOMA 5. 378,4 405,0 409,7
           
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma     144,2 132,2 126,9
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma     36,1 35,1 39,8
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA     180,3 167,3 166,7
           
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma     53,1 32,3 17,2
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma     284,7 225,5 261,2
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA     337,9 257,8 278,4
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT     896,5 830,1 854,8

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA      
(milj. euroa) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
OMA PÄÄOMA 1.1.2017 66,8 72,9 -9,9 143,5 10,3 -5,3 0,0 116,5 394,8 14,9 409,7
Tilikauden tulos - - - - - - - -19,3 -19,3 1,0 -18,3
Muut laajan tuloksen erät                      
Muuntoerot - - - - - -0,7 - - -0,7 - -0,7
Rahavirran suojaus - - 1,3 - - - - - 1,3 - 1,3
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai tappiot
- - - - - - - - - - -
Tilikauden laaja tulos - - 1,3 - - -0,7 - -19,3 -18,8 1,0 -17,8
Suorat kirjaukset - - - - 0,0 - - 0,0 0,0 - 0,0
Siirrot erien välillä - - - - - - - - - - -
Liiketoimet määräysvallatto-mien omistajien kanssa - - - - - - - -1,3 -1,3 -3,2 -4,5
Osingonjako - - - - - - - -8,6 -8,6 -0,4 -9,0
OMA PÄÄOMA 30.6.2017 66,8 72,9 -8,6 143,5 10,3 -6,0 0,0 87,2 366,0 12,4 378,4

 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.    
OMA PÄÄOMA 1.1.2016 66,8 72,9 -12,4 143,5 10,2 -3,7 0,0 134,7 412,0 13,8 425,8    
Tilikauden tulos - - - - - - - -10,0 -10,0 0,4 -9,6    
Muut laajan tuloksen erät                          
Muuntoerot - - - - - -2,8 - - -2,8 - -2,8    
Rahavirran suojaus - - -0,4 - - - - - -0,4 - -0,4    
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai tappiot
- - - - - - - - - - -    
Tilikauden laaja tulos - - -0,4 - - -2,8 - -10,0 -13,1 0,4 -12,7    
Suorat kirjaukset - - - - 0,0 - - 0,1 0,1 - 0,1    
Siirrot erien välillä - - - - 0,0 - - 0,0 0,0 - 0,0    
Osingonjako - - - - - - - -7,6 -7,6 -0,7 -8,2    
OMA PÄÄOMA 30.6.2016 66,8 72,9 -12,8 143,5 10,3 -6,5 0,0 117,3 391,5 13,5 405,0    
SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muut rahastot, 6. Muuntoerot, 7. Omat osakkeet, 8. Voittovarat, 9. Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus yhteensä, 10. Määräysvallattomien omistajien osuus, 11. Yhteensä    
   
   
   
   
RAHAVIRTALASKELMA        
(miljoonaa euroa) Q1-Q2/2017 Q1-Q2/2016 2016  
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 12,9 20,7 58,4  
Käyttöpääoman muutos -0,9 2,9 21,4  
Rahoituserät ja verot -3,9 -2,6 -8,9  
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 8,2 21,0 70,9  
         
Investointien rahavirta -35,0 -22,1 -53,9  
RAHAVIRTA INVESTOINTIEN JÄLKEEN -26,9 -1,1 17,1  
         
Lainojen muutokset 53,4 8,0 -12,3  
Maksetut osingot -9,0 -8,2 -8,2  
Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa -4,5 - -  
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 39,9 -0,3 -20,6  
         
NETTORAHAVIRTA 13,0 -1,4 -3,5  
         
Rahavarat kauden alussa 6,6 9,5 9,5  
Rahavarojen valuuttakurssimuutosten vaikutus 0,2 -0,2 0,7  
Rahavarat kauden lopussa 19,9 7,9 6,6  
         
                                 

 

 

TUNNUSLUVUT      
       
  30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur -0,36 -0,18 -0,10
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur -0,36 -0,18 -0,10
Oma pääoma/osake, eur 6,78 7,25 7,31
Omavaraisuusaste, % 42,2 48,8 47,9
Osakeantioikaistu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, milj. kpl 55,0 55,0 55,0
Bruttoinvestoinnit käyttö-omaisuuteen, Meur 57,1 35,4 97,6
Henkilöstö keskimäärin kuukausien lopun keskiarvona 7 367 7 341 7 319

 

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

 

Sitoutuneen pääoman tuotto
(ROCE) ennen veroja, viim. 12 kk (%)
Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
---------------------------------------
x 100
  Taseen loppusumma korottomat velat (keskiarvo)  
     
Omavaraisuusaste (%) Oma pääoma yhteensä
---------------------------------------
x 100
  Taseen loppusumma – saadut ennakot  
     
Nettovelkaantumisaste (%)
(Net gearing) 
Korolliset nettorahoitusvelat
---------------------------------------
x 100
  Oma pääoma  
     
Osakekohtainen tulos (EPS) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto
---------------------------------------
 
  Ulkona olevien osakkeiden keskim. lkm tilikauden aikana  
     
Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
---------------------------------------
 
  Ulkona olevien osakkeiden lkm tilinpäätöspäivänä  
Osakekannan markkina-arvo Ulkona olevien osakkeiden lkm tilinpäätöspäivänä
x tilikauden päätöskurssi
Rahavirta ennen rahoituskuluja Rahavirta ennen rahoitusta ja rahoituseriä

Henkilöstön määrä
Kalenterikuukausien lopussa laskettujen
henkilöstömäärien keskiarvo

 


KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEET

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2017 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2016. Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Laskentaperiaatteet on kerrottu vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

 

Konserni on muuttanut segmenttiraportointiaan vuoden 2017 alusta. Markkina-alueiden liikevaihto ja liikevoitto eivät enää sisällä sisäistä myyntiä ja katetta. Vertailukauden 2016 tiedot on oikaistu vertailukelpoisiksi. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin lukuihin. Markkina-alueiden vuoden 2016 raportoidut ja oikaistut luvut ovat tämän tiedotteen liitetiedoissa.
 
 
SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU 2016 (raportoidut luvut) 
Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain        
(miljoonaa euroa) Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 2016
LIIKEVAIHTO          
- Ruotsi 189,1 205,0 201,1 209,1 804,4
- Suomi 187,0 207,4 198,7 213,4 806,5
- Tanska 44,7 46,6 42,6 39,3 173,2
- Baltia 38,0 41,5 41,4 40,4 161,3
- Segmenttien välinen -19,7 -17,7 -18,0 -17,0 -72,4
Konserni yhteensä 439,1 482,7 465,9 485,2 1 872,9
           
LIIKEVOITTO          
- Ruotsi 1,1 3,3 5,3 3,2 12,9
- Suomi 0,8 2,2 4,6 7,0 14,6
- Tanska -2,3 -2,6 -2,1 -2,6 -9,5
- Baltia 0,3 1,8 3,3 1,0 6,4
- Konsernihallinnon kulut -4,2 -2,9 -3,1 -4,5 -14,7
Konserni yhteensä -4,3 1,7 8,1 4,2 9,7
           
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO          
- Ruotsi 1,1 3,3 5,3 4,8 14,5
- Suomi 0,8 2,2 4,6 7,2 14,8
- Tanska -2,3 -2,1 -2,1 -2,6 -9,1
- Baltia 0,3 1,8 3,3 1,0 6,4
- Konsernihallinnon kulut -3,0 -2,9 -3,1 -4,5 -13,5
Konserni yhteensä -3,1 2,2 8,1 6,0 13,2

 

 

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU 2016 (oikaistu)
Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain
(miljoonaa euroa) Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 2016
LIIKEVAIHTO          
- Ruotsi 185,8 201,5 197,5 206,1 790,8
- Suomi 179,8 199,4 190,8 204,9 774,9
- Tanska 36,5 41,4 36,8 34,8 149,5
- Baltia 37,1 40,5 40,7 39,5 157,7
- Segmenttien välinen - - - - -
Konserni yhteensä 439,1 482,7 465,9 485,2 1 872,9
           
LIIKEVOITTO          
- Ruotsi -0,3 2,5 4,7 2,7 9,5
- Suomi 0,9 2,4 4,7 7,2 15,3
- Tanska -1,0 -1,9 -1,5 -2,2 -6,6
- Baltia 0,3 1,7 3,2 1,0 6,2
- Konsernihallinnon kulut -4,2 -2,9 -3,1 -4,5 -14,7
Konserni yhteensä -4,3 1,7 8,1 4,2 9,7
           
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO          
- Ruotsi -0,3 2,5 4,7 4,2 11,1
- Suomi 0,9 2,4 4,7 7,5 15,5
- Tanska -1,0 -1,4 -1,5 -2,2 -6,2
- Baltia 0,3 1,7 3,2 1,0 6,2
- Konsernihallinnon kulut -3,0 -2,9 -3,1 -4,5 -13,5
Konserni yhteensä -3,1 2,2 8,1 6,0 13,2

 

 

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU    
Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain        
(miljoonaa euroa) Q2/2017 Q2/2016 Q1-Q2/2017 Q1-Q2/2016 2016
LIIKEVAIHTO          
- Ruotsi 191,5 201,5 362,8 387,3 790,8
- Suomi 189,6 199,4 366,2 379,1 774,9
- Tanska 38,0 41,4 74,0 77,8 149,5
- Baltia 40,4 40,5 77,3 77,5 157,7
- Segmenttien välinen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Konserni yhteensä 459,6 482,7 880,3 921,8 1 872,9
           
LIIKEVOITTO          
- Ruotsi -1,8 2,5 -2,3 2,2 9,5
- Suomi -0,8 2,4 -1,8 3,3 15,3
- Tanska -4,8 -1,9 -5,9 -2,9 -6,6
- Baltia 1,7 1,7 2,1 1,9 6,2
- Segmenttien välinen - - - - -
Segmentit yhteensä -5,6 4,6 -8,0 4,5 24,3
           
Konsernihallinnon kulut -4,9 -2,9 -9,3 -7,1 -14,7
Konserni yhteensä -10,5 1,7 -17,3 -2,6 9,7
           
INVESTOINNIT          
- Ruotsi 2,7 4,4 5,6 9,1 19,8
- Suomi 27,3 13,7 45,5 20,4 64,0
- Tanska 0,4 0,9 0,6 1,6 3,1
- Baltia 3,0 2,9 5,4 4,4 10,8
Yhteensä 33,3 21,9 57,1 35,4 97,6
           
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN          
- Ruotsi     2 145 2 164 2 162
- Suomi     3 026 2 899 2 912
- Tanska     667 690 686
- Baltia     1 529 1 588 1 560
Yhteensä     7 367 7 341 7 319

 

 

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT          
           
1. VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT    
(miljoonaa euroa) Q2/2017 Q2/2016 Q1-Q2/2017 Q1-Q2/2016 2016
Vertailukelpoinen liikevoitto -1,2 2,2 -8,0 -0,9 13,2
Henkilöstökustannukset, Konsernihallinto 1) - - - -1,2 -1,2
Työsuhteen lopetus, Konsernihallinto 1) -1,0 - -1,0 - -
Ympäristövaraus, Ruotsi 2) - - - - -1,5
Työsuhteen lopetus, Ruotsi 1) -3,2 - -3,2 - -
Työsuhteen lopetus, Suomi 1) -0,2 - -0,2 - -0,3
Työsuhteen lopetus, Suomi 3) -0,3 - -0,3 - -
Omaisuuden alaskirjaus, Suomi 3) -0,7 - -0,7 - -
Työsuhteen lopetus, Tanska 1) -0,2 -0,5 -0,2 -0,5 -0,5
Työsuhteen lopetus, Tanska 3) -0,3 - -0,3 - -
Omaisuuden alaskirjaus, Tanska 3) 4) -3,4 - -3,4 - -
Liikevoitto -10,5 1,7 -17,3 -2,6 9,7
           
1) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Myynnin ja markkinoinnin ja Hallinnon kulut”        
2) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut”      
3) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Hankinnan ja valmistuksen kulut”
4) Omaisuuserien arvonalentaminen kirja-arvoon, joka vastaa arvioitua tulosta tulevaisuudessa
     

 

 

TASEEN LIITETIEDOT      
       
2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET    
(miljoonaa euroa) Q2/2017 Q2/2016 2016
Kirjanpitoarvo kauden alussa 143,0 147,3 147,3
Muuntoerot -0,8 -2,3 -3,5
Lisäykset 0,8 0,3 0,9
Lisäykset (yritysostot) - - -
Vähennykset - - 0,0
Poistot ja arvonalentumiset -1,1 -1,1 -2,1
Siirto toiseen tase-erään 2,3 0,1 0,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 144,1 144,3 143,0
       
       
3. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET    
(miljoonaa euroa) Q2/2017 Q2/2016 2016
Kirjanpitoarvo kauden alussa 401,7 361,8 361,8
Muuntoerot -0,1 -1,6 -2,1
Lisäykset 56,3 35,1 96,7
Lisäykset (yritysostot) - - -
Vähennykset -1,2 -1,3 -1,9
Poistot ja arvonalentumiset -29,3 -26,4 -52,4
Siirto toiseen tase-erään -2,3 -0,1 -0,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 424,9 367,5 401,7
       
       
4. VAIHTO-OMAISUUS      
(miljoonaa euroa) Q2/2017 Q2/2016 2016
Aineet ja tarvikkeet 65,9 68,5 61,5
Keskeneräiset tuotteet 3,9 5,4 4,7
Valmiit tuotteet 42,7 38,5 42,0
Muu vaihto-omaisuus 0,3 0,4 0,3
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 0,6 0,6 0,9
Elävät eläimet 6,9 6,1 6,7
Vaihto-omaisuus yhteensä 120,4 119,6 116,1

 

 

 
5. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT
       
Osakepääoma ja ylikurssirahasto Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä Osake pääoma Ylikurssi rahasto Sijoitettu vapaa oma pääoma Omat osakkeet Yhteensä
1.1.2017 54 017 673 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1
30.6.2017 54 017 673 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1

 

 

 

JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT    
(miljoonaa euroa) 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Johdannaissopimusten nimellisarvot      
       
Valuuttajohdannaiset 53,8 50,9 43,6
Korkojohdannaiset 121,3 127,4 126,9
Sähköjohdannaiset 5,7 6,8 7,2
       
Johdannaissopimusten käyvät arvot      
       
Valuuttajohdannaiset -0,2 0,2 -0,2
Korkojohdannaiset -11,5 -15,3 -13,4
Sähköjohdannaiset 0,0 -1,8 0,1

 

 

KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET      
(miljoonaa euroa) 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Velat, joiden vakuudeksi on annettu pantteja tai kiinnityksiä      
- rahalaitoslainat 0,0 0,0 0,0
       
Omasta velasta      
- Annetut kiinteistökiinnitykset 0,0 0,0 0,0
- Annetut pantit 3,2 3,1 3,2
       
Muiden puolesta annetut      
- takaukset ja muut sitoumukset 13,2 13,1 13,0
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut 6,6 7,6 7,5
Vuokravastuut 33,1 33,7 31,7

 

Euran tuotantolaitos suljetaanRauman tuotantolaitoksen valmistuttua vuoden 2017 aikana. Euran tuotantolaitokseen liittyvät toimenpiteet tuotannon loppumisen jälkeen ovat vielä selvityksessä. Vaihtoehtoina ovat myynti, vuokraus, korjaus ja purkaminen. Koska tuleva käyttö on avoinna, mahdollisen korjaus- tai purkuvelvoitteen suuruus ei ole määritettävissä vielä riittävän luotettavasti. Tämän vuoksiasiasta ei ole kirjattu varausta.

 

KONSERNIN SOVELTAMAT KÄYVÄN ARVON MÄÄRITTÄMISPERIAATTEET TOISTUVASTI KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVISTA RAHOITUSINSTRUMENTEISTA

Johdannaiset
Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään käyttämällä raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jonka tukena ovat raportointikauden päätymispäivän markkinakorot. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti noteerattuja markkinahintoja.

 

  30.6.2017 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat        
- Kaupankäyntiarvopaperit - - - -
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset - - - -
     - Valuuttajohdannaiset 0,1 - 0,1 -
     - Hyödykejohdannaiset 0,4 - 0,4 -
       josta rahavirran suojauslaskennassa 0,4 - 0,4 -
Yhteensä 0,5 - 0,5 -
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat           
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset -11,5 - -11,5 -
       josta rahavirran suojauslaskennassa -11,5 - -11,5 -
     - Valuuttajohdannaiset -0,2 - -0,2 -
     - Hyödykejohdannaiset -0,4 - -0,4 -
       josta rahavirran suojauslaskennassa -0,4 - -0,4 -
Yhteensä -12,1 - -12,1 -

 

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA      
(miljoonaa euroa) Q1-Q2/2017 Q1-Q2/2016 2016
Myynnit osakkuusyhtiöille 8,5 25,8 46,9
Ostot osakkuusyhtiöiltä 16,3 19,7 39,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,1 1,5 2,3
Ostovelat ja muut velat 6,1 5,0 5,5

 

Liitteet