HKScan Oyj                          Pörssitiedote                        8.2.2017         klo 8.00

 

Nimityksiä HKScanin johtoryhmässä

Toimintamallin tarkastelu käynnistyy


HKScan uudistaa konsernin johtoryhmän kokoonpanoa ja käynnistää samalla konsernin toimintamallin tarkastelun. Tarkastelun tavoitteena on uudistaa HKScanin tarjoomaa kuluttaja- ja asiakaslähtöisesti, kehittää lihan arvoketjun tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä sekä tehostaa sisäisten prosessien toimivuutta. Suunnitelluilla muutoksilla yhtiö hakee entistä parempaa toiminnan tuottavuutta, kilpailukykyä sekä kannattavaa kasvua koti- ja vientimarkkinoillaan.

Yhtiön toimintamallin arviointityötä johtaa konsernin toimitusjohtaja Jari Latvanen yhteistyössä HKScanin johtoryhmän kanssa. Toimintamallin tarkastelun aikana yhtiön toiminta jatkuu voimassa olevan toimintamallin mukaisesti ja organisaatiossa noudatetaan nykyisiä raportointisuhteita.

”Luomme entistä kuluttaja- ja asiakaslähtöisempää toimintakulttuuria, mikä pitää sisällään yhteistyön ja avoimuuden läpi koko arvoketjun – aina pellolta pöytään saakka. Samalla vahvistamme sisäisesti HKScanin yhteistä arvopohjaa”, sanoo toimitusjohtaja Latvanen. ”Toimintamallin tarkastelu käynnistyy välittömästi ja tavoitteemme on saada uusi toimintamalli käyttöön mahdollisimman pian, ensimmäisen vuosipuoliskon aikana”, Latvanen lisää.


HKScanin johtoryhmä 8.2.2017 alkaen


HKScanin johtoryhmän muodostavat 8. helmikuuta 2017 alkaen seuraavat henkilöt, jotka raportoivat johtoryhmän puheenjohtajalle, toimitusjohtaja Jari Latvaselle.

- Markkina-alueesta Ruotsi vastaa EVP Market Area Sweden, KTM, Sofia Hyléen Toresson. Hän aloittaa tehtävässään 2.5.2017. Sofia Hyléen Toresson siirtyy HKScaniin Finduksesta, jossa hän toiminut markkinoinnin ja vähittäiskaupan myyntijohtajana. Tätä ennen hän on toiminut johtotehtävissä mm. Nestléllä, Zoégasissa, Pärsonsilla ja HKScanissa.

HKScanin Skandinavian kuluttajaliiketoiminnasta vastannut johtaja EVP, DIHM, Göran Holm on päättänyt siirtyä uusiin haasteisiin HKScanin ulkopuolelle 1.6.2017 alkaen. Hän vastaa siihen asti HKScanin strategisista projekteista raportoiden toimitusjohtaja Latvaselle. 

- Markkina-alueesta Suomi vastaa EVP Market Area Finland, DI, Jyrki Karlsson.

- Markkina-alueesta Tanska vastaa EVP Market Area Denmark, MBA, Svend Schou Borch. Hän on toiminut HKScanin Tanskan markkinasta vastaavana myyntijohtajana lokakuusta 2015 alkaen. Tätä ennen Svend Schou Borch on toiminut johtotehtävissä Ticanilla ja Carlsbergillä.

- Markkina-alueesta Baltia vastaa EVP Market Area Baltics, MBA, Anne Mere.

- Markkina-alueesta International & Biotech vastaa EVP Market Area International & Biotech, KTM, Jukka Nikkinen.

Markkina-alueiden johtajien vastuulla on kyseisen markkina-alueen asiakas- ja kuluttajatarpeisiin vastaaminen ja yhtiön tarjooman kehittäminen yhdessä muiden johtoryhmän jäsenten kanssa.

- KTT, Heli Arantola, on nimitetty HKScanin kategorioista ja konsepteista vastaavaksi johtajaksi, EVP Categories and Concepts. Hän vastaa HKScanin tarjooman kehittämisestä sekä yhtiön strategiaprosessista. Hän aloittaa tehtävässään 2.5.2017, jota ennen ko. osa-alueesta vastaa toimitusjohtaja Jari Latvanen oman toimensa ohella.

Heli Arantola työskentelee tällä hetkellä Fazer-konsernissa ja johtaa Fazerin Myllyliiketoimintaa sekä konsernin strategia ja uudistuminen -tiimiä. Hän on toiminut myös Fazer-konsernin markkinointi- ja brändijohtajana ja johtanut liiketoiminnan kehittämistä Fazer Brands -liiketoiminta-alueella.  Ennen tätä Heli Arantola on toiminut Vectiassa ja Soneralla.

- Yhtiön hankinnasta, tuotannosta ja tilaus-toimitusketjusta vastaa (EVP Operations), TkT, CSCP, Aki Laiho. Hän jatkaa toimitusjohtajan varahenkilönä.

- Yhtiön henkilöstöjohtajana (EVP HR) toimii FM, Anu Mankki.

- Yhtiön talousjohtajana (CFO) toimii KTM, Tuomo Valkonen.

- Yhtiön lakiasiainjohtajana (EVP Legal) toimii VT, Markku Suvanto.


HKScan Oyj

Jari Latvanen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
- toimitusjohtaja Jari Latvanen, HKScan Oyj
Hänelle voi jättää soittopyynnön konsernin viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskogin kautta, puh. 010 570 2142


HKScan on johtava pohjoismainen ruokatalo. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. HKScanin liikevaihto vuonna 2015 oli n. 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä noin 7 400.


JAKELU: Nasdaq Helsinki, Keskeiset tiedotusvälineet, www.hkscan.com