Tulevaisuuden ruokaketju luo parhaimmillaan uusia liiketoiminnallisia etuja, sillä esimerkiksi kuluttajat, asiakkaat ja sijoittajat edellyttävät dataan perustuvaa läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä alkutuotannosta kauppaan asti. Suomalaisten toimijoiden uusi kumppanuusverkosto tuo ruokaketjun vastuullisuusdatan kaikkien ulottuville. Mukana ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

”HKScanin tavoitteena on hiilineutraali ruokaketju vuoteen 2040 mennessä ja olemme sitoutuneet kansainväliseen Science Based Targets (SBT) -aloitteeseen. Uuden kumppanuusverkoston myötä käynnistynyt yhteistyö on merkittävä harppaus vastuullisuustyössämme. Siirrymme hiilijalanjälkilaskennasta digitaaliseen kädenjäljen laskentaan, jossa voimme huomioida esimerkiksi alkutuotannon hiilensidonnan. Se avaa meille uusia mahdollisuuksia edistää kunniahimoista ilmastosuunnitelmaamme”, toteaa HKScanin alkutuotannon strategisista hankkeista vastaava johtaja Ulf Jahnsson.


Tulevaisuuden ruuantuotanto

”Suomella on mahdollisuus olla jopa ensimmäinen maa maailmassa, jolla on täysin läpinäkyvä, turvallinen ja vastuullinen ruokaketju. HKScanin koordinoiman From Footprints to Digital Handprints -yhteishankkeen tavoitteena on luoda kumppaneiden kanssa koko ruokaketjun kattava yhteiseen dataan perustuva toiminta-alusta. Sen päälle yritykset voivat kehittää omia palveluitaan ja liiketoimintamallejaan”, painottaa ohjelmajohtaja Esa Wrang Business Finlandista.

Kumppanuusverkostossa on kansainvälisesti arvostettua tieteellistä osaamista Ilmatieteen laitokselta ja Luonnonvarakeskukselta (Luke). Ilmatieteen laitoksen tutkimushankkeessa ratkotaan peltoviljelyn hiili- ja kasvihuonetaseiden määrittämiseen ja todentamiseen liittyviä haasteita. Luken laaja-alainen tutkimuskokonaisuus tuottaa koko ruokaketjua edistäviä ympäristövaikutusten laskentamalleja. Laskentamalleissa hyödynnetään ketjun omaa dataa.

Biolanilla on vahvaa kiertotalousosaamista, jota hyödynnetään kotimaan lisäksi vientimarkkinoilla. Yritys on tehnyt pitkään yhteistyötä HKScanin sopimustuottajien kanssa esimerkiksi lannan ravinteiden käytössä. Biolanin uudet ratkaisut, paikallisuus ja kotimaisuus lisäävät myös ruoantuotannon huoltovarmuutta.

Vastuullisuusdataan perustuvan ilmastoneutraalin ruuantuotannon edistäminen edellyttää toimivaa tiedonvälitysarkkitehtuuria. Mtech kehittää omassa hankkeessaan digitaalisia ratkaisuja, joiden merkitys tulevaisuuden ruokaketjun keskeisinä menestystekijöinä kasvaa nopeasti. 

Lisätiedot:
Ulf Jahnsson, HKScanin alkutuotannon strategisista hankkeista vastaava johtaja, puh. 0400 784 193 tai sähköpostitse ulf.jahnsson@hkscan.com