HKScanin konsernilaajuista uutta toimintamallia ja osittaista organisaatiomuutosta koskevia suunnitelmia käsitellään yhteistoimintaneuvotteluissa Suomessa ja Ruotsissa sekä muissa valmisteluprosesseissa, jotka toteutetaan kunkin maan lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti. Uutta toimintamallia koskevat suunnitelmat kattavat HKScanin henkilöstön kaikissa toimintamaissa, poislukien työntekijöiden henkilöstöryhmän. Suunniteltu toimintamallin uudistus koskisi pääasiassa toimihenkilöiden raportointisuhteiden muutoksia, joilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta konsernin henkilöstön määrään tai työehtoihin. Suunnitellun toimintamallin uudistuksen arvioidaan voivan johtaa henkilöstövähennyksiin tai olennaisiin muutoksiin työsuhteissa vain Suomessa.  

”Suunnitellulla toimintamallin uudistuksella tulee olemaan keskeinen merkitys yhtiön viime keväänä käynnistämän kolmevuotisen turnaround-ohjelman ja työn alla olevan uuden strategian toteutuksessa. Toimintamallin uudistamisen tavoitteena on vahvistaa yhtiön markkina-aluekohtaista tulosvastuuta ja
-johtamista. Haemme
myös nykyistä selkeämpiä toimintatapoja sekä vahvasti asiakas- ja kuluttajalähtöistä tapaa toimia. Suunnitelman mukaan konsernitasoiset synergiaedut hyödynnetään jatkossakin” sanoo HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä. 

HKScan arvioi tarvetta toimintansa tehostamiseen Suomessa

HKScan suunnittelee myös Suomea koskevia tehostamistoimenpiteitä. Suunnitellut tehostamistoimet voivat vaikuttaa henkilöstön määrään ja henkilöstön työsuhteiden ehtoihin. Suunniteltujen toimintamallisuudistuksen ja tehostamistoimien arvioidaan alustavasti voivan johtaa enintään 25 työsuhteen päättymiseen. Henkilöstövähennysten ja muiden olennaisten muutosten arvioidaan kohdistuvan merkittävimmin Rauman siipikarjayksikön toimihenkilöihin, ylempiin toimihenkilöihin ja johtajiin. HKScan tarkastelee myös mahdollisuutta sopeuttaa Outokummun ja Paimion nautayksiköiden henkilöstömääriä määräaikaisilla lomautuksilla ensi vuoden aikana.

Yhtiön tavoitteena on tehdä päätökset ja toteuttaa mahdolliset toimenpiteet heti yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä.

HKScan Oyj

Tero Hemmilä
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Viestintäjohtaja (SVP) Heidi Hirvonen, puh. 010 570 6072

HKScan Media Service Desk p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com

HKScan Oyj on pörssilistattu liha- ja ruokatalo, jolla on yli sadan vuoden kokemus vastuullisesta pohjoismaisesta ruoantuotannosta asiakkaiden ja kuluttajien tarpeisiin. HKScanissa vastuullinen tapa toimia kattaa koko arvoketjun tilalta kuluttajalle. Lähes 7 200 ammattilaistamme varmistavat lupauksen tuotteidemme hyvästä mausta ja laadusta. Kotimarkkinoitamme ovat Suomi, Ruotsi, Tanska ja Baltia. Monipuoliseen tuotevalikoimaamme kuuluvat siipikarjan-, sian-, naudan- ja lampaanliha sekä lihavalmisteet ja ateriat. Yhtiön vahvoja tuotemerkkejä ovat HK®, Kariniemen®, Via®, Scan®, Pärsons®, Rakvere®, Tallegg® ja Rose®. Vuonna 2018 HKScanin liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa.