Suomalaiset lihatilat eivät ole tyytyväisiä tuotannon kannattavuuteen, mutta silti odotukset lähivuosille ovat valoisammat kuin kaksi vuotta sitten. Kantar TNS:n tuoreen tutkimuksen(*) mukaan edelleen joka toinen sika- ja nautatila on epävarma tuotannon jatkamisesta vuoden 2025 jälkeen, mikä uhkaa vähentää suomalaista tuotantoa merkittävästi. Suurimpana suomalaisena elintarvikealan yrityksenä HKScanissa on käynnissä toimenpiteitä, joiden avulla parannetaan kotimaisen ruoantuotannon kilpailukykyä ja pyritään turvaamaan kotimaisen tuotannon säilyminen.

”Kannamme huolta maatalouden ahdingosta. On tärkeää, että tuottajat, elintarviketeollisuus, kauppa, rahoittajat ja julkinen valta löytävät yhdessä keinot, joilla tilojen investointisuunnitelmat saadaan toteutukseen. Suomalaiset kuluttajat haluavat kotimaisia elintarvikkeita ja lihaa lautasilleen. Alan on kyettävä vastaamaan kuluttajien toiveisiin. Investointisuunnitelmia tiloilla on jo, mutta vielä on epävarmaa, kattaisiko niiden toteutuminen poistuman tuotannosta”, sanoo HKScanin eläinhankinnasta ja alkutuotannosta vastaava johtaja Pia Nybäck.

Tuotantoa jatkavat tilat panostavat edelleen tuottavuuden parantamiseen. Kantar TNS:n tutkimuksen mukaan kannattavuuden paranemiseen uskotaan tiloilla aiempaa vahvemmin. Investointeja on suunnitteilla selvästi entistä enemmän ja tahtotila niiden käynnistämiseen on kovempi kuin vuosiin.

Kantar TNS:n tutkimuksen mukaan tuotanto kuitenkin supistuu tilojen lakkautusten vuoksi sikatuotannossa vajaan viidenneksen ja naudassa jopa yli kolmanneksen eli tuotanto jäisi kummassakin tuotantosuunnassa noin 20-30 miljoonaa kiloa nykyistä pienemmäksi, jos alkutuotannon suunnitellut investoinnit eivät toteudu.

”On tärkeää, että lihantuotanto säilyy Suomessa elinvoimaisena. Lähinaapurissamme Ruotsissa lihan omavaraisuusaste on pudonnut jo 50 prosenttiin. Suomessa meillä on vielä mahdollisuus välttää tämänkaltainen kehitys. Suomalainen liha on maailman huippua. Kuluttajien kannattaa nyt tosissaan herätä tarkistamaan lihan alkuperä kaupoissa ja ravintoloissa”, jatkaa Nybäck.

HKScan kehittää lihantuotantoa määrätietoisesti

HKScan on käynnistänyt useita toimia vastuullisen ja korkealaatuisen suomalaisen lihantuotannon säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Suomessa HKScan hankkii liharaaka-aineen ensisijaisesti omilta sopimustuottajiltaan. HK®- ja Kariniemen® -merkkisissä tuotteissa käytetään aina suomalaista lihaa.

Naudanlihantuotannossa omavaraisuutemme riippuu lypsylehmien ja emolehmien määrästä ja teuraspainon kehityksestä. HKScan on panostanut emolehmätuotantoon Rotukarja 2025 -kehitysohjelmallaan, johon on mahdollista ottaa mukaan noin 3 200 uutta emolehmää vuoden 2025 loppuun mennessä. Se tarkoittaa HKScanille yli 15 prosentin kasvua emolehmätuotantoon ja valtakunnallisestikin yli viiden prosentin kasvua. Suomessa naudanlihan omavaraisuusaste on tällä hetkellä n. 80 prosenttia.

Sikataloudessa porsastuotoksen nousulla loivennetaan tuotannon laskua jatkossakin. Kantar TNS:n tutkimuksen mukaan vuosittain vieroitettujen porsaiden määrä on Suomessa nousemassa noin kolmella porsaalla emakkoa kohti, keskimäärin 30 porsaaseen vuonna 2025. Tilojen välillä on kuitenkin vielä suuria eroja: parhaissa sikaloissa porsaiden määrä voi olla noin 7 porsasta/emakko korkeampi.   

HKScan on yhtiönä pyrkinyt voimakkaasti luomaan uutta arvoa suomalaiselle tuotannolle. Sianlihan osalta hyviä esimerkkejä tästä ovat mm. HK Rypsiporsas® -lihan uudelleen lanseeraus Suomessa sekä viennin aloittaminen Kiinaan. Uusien markkinoiden luominen on keskeistä, jotta suomalaiselle sianlihan tuotannolle on kysyntää tulevaisuudessa ja tuotteista saadaan kunnon hinta. Lisäksi myös kuluttaja on saatava ymmärtämään kotimaisen tuotannon arvo ja merkitys.

Siipikarjanlihassa on Kariniemen® -tiloillamme otettu käyttöön uusi Kanalassa kuoriutunut -kasvatustapa, jossa untuvikot kuoriutuvat kanalassa erillisten hautomoiden sijaan. Uuden menetelmän ansiosta broilerit eivät kuoriutumisensa jälkeen muuta, mikä parantaa eläinten hyvinvointia entisestään. Lisäksi Kariniemen® -tiloilla voidaan rehuinnovaation ansiosta ensimmäisinä Suomessa siirtyä eläinten ruokinnassa soijavalkuaisesta kotimaisiin palkokasveihin, kuten härkäpapuun ja herneeseen.

Kotimaisen tuotannon etuja

  • Tuotantosuunnasta  riippumatta Suomessa on kaiken kaikkiaan erinomainen tuotantoeläinten terveydenhuolto sekä korkeat ja tiukat kriteerit eläinten hyvinvoinnille ja tuotannon laadulle.
  • Suomalainen   eläintuotanto on maailman kärkeä eläinten hyvinvoinnissa ja laadussa.
  • HKScanin tilalta  haarukkaan ketjun osaavat lihantuottajat, viranomaiset sekä lainsäädäntö      pitävät huolta siitä, että esimerkiksi tuotantoeläinten sairauksia ennaltaehkäistään tehokkaasti, jolloin antibioottien tarve on huomattavasti pienempi kuin muualla maailmassa.
  • Kotimaisen lihantuotannon etuja ovat myös paikallisen elinvoimaisuuden tukeminen ja      ruokaturvan ylläpito.
  • Myös ympäristön ja ilmaston kannalta on parasta tuottaa ruokaa mahdollisimman lähellä      kulutusta. 

(*) Kantar TNS Agri Oy, Naudan- ja sianlihantuotannon kehitysnäkymät 2025 (30.6.2018)

HKScan osallistuu SuomiAreenan Ruokalavalle tiistaina 17.7. yhdessä Elintarviketeollisuusliiton kanssa SuomiAreena-rannassa. Tarkemmat ohjelmatiedot, aikataulut ja puhujat osoitteesta: http://www.etl.fi/ajankohtaista/tapahtumat/suomiareena.html

Pia Nybäckin esittely: https://www.hkscan.com/fi/tietoa-meista/johto/johtoryhma/pia-nyback/

Lisätiedot medialle: HKScan Media Service Desk, p. 010 570 5700 ja communications@hkscan.com

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com